In Algemeen, Financiëel, Juridisch

als

Elke werkgever maakt het wel eens mee: een werknemer belt je ‘s ochtends op om te melden dat hij ziek is. Hoelang is dan meestal niet helemaal duidelijk. Als je werknemers hebt in verschillende landen zullen er ook verschillende regels van toepassing zijn. Wij lijsten ze even voor jullie op.

België

In België is het verplicht dat de werknemer zijn werkgever onmiddellijk verwittigt als hij/zij arbeidsongeschikt is. Dit kan per telefoon, per sms, per mail. In het arbeidsreglement staan de modaliteiten om de ziekte aan te geven bij de werkgever.

De werknemer gaat vervolgens naar een arts ter onderzoek, die een ziektebriefje zal meegeven met het aantal dagen dat de werknemer thuis moet blijven, voor herstel. Ook dit dient zo snel mogelijk aan de werkgever gemeld te worden zodat deze laatste rekening kan houden met diens afwezigheid.

De werkgever is verplicht zijn werknemer 1 maand loon door te betalen als de werknemer voor langere tijd ziek is. Er zijn verschillen tussen een arbeider en een bediende:

Bediende: 100% van zijn loon uitbetaald vanaf de eerste dag ziekte.
Arbeider:

– 100% van het brutoloon voor de eerste 7 kalenderdagen
– 85,99% van het brutoloon voor de 8ste tot de 14de kalenderdag
– 25,88% van het begrensde brutoloon + 85,88% van het deel boven de grens voor de 15de tot de 30Ste kalenderdag

Nederland

In Nederland dient de werknemer de werkgever zsm te verwittigen in geval van ziekte. De wijze waarop is vrij te kiezen.

De werknemer dient niet naar zijn huisarts te gaan voor een ziektebriefje.

Als werkgever ben je in Nederland als werkgever verplicht om 2 jaar door te betalen aan minimum 70% van het loon. Veel cao’s voorzien zelfs meer tijdens het eerste jaar en moet je gedurende 1 jaar het loon aan 100% doorbetalen.

Hier kan je je als werkgever kan wel tegen verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.

Om de werknemer zo snel mogelijk terug aan de slag te krijgen is de werkgever verplicht om de richtlijnen te volgen in de Wet verbetering poortwachter. Hierin staan de verplichtingen vermeld voor werkgever en werknemer. Deze Wet voorziet in een 10-tal stappen om de re-integratie van de werknemer in de firma zo goed mogelijk te bevorderen.

Luxemburg

Net als in België en Nederland moet de werknemer de werkgever zo snel mogelijk verwittigen in geval van ziekte, dit is verplicht op de eerste dag ziekte.

De werkgever dient een ziektebriefje te ontvangen, ten laatste op de 3de dag van ziekte. Deze termijn geldt ook in het weekend! In het geval de ziekte maximaal 2 dagen duurt, dan kan de werkgever afzien van de verplichting om een ziektebriefje binnen te brengen, maar deze mogelijkheid moet dan wel duidelijk vermeld staan, ofwel in het arbeidscontract van de werknemer, ofwel in het intern reglement van de onderneming.

De werkgever is verplicht gedurende de eerste 77 dagen van de ongeschiktheid het salaris door te blijven betalen. Daar staat wel een terugbetaling tegenover van de CNS, à rato van 80%.

Na de 77 dagen valt de werknemer terug op de sociale zekerheid en zal de CNS de werknemer rechtstreeks uitbetalen.

Overzicht

België Nederland Luxemburg
Onmiddellijk de werkgever verwittigen Werkgever onmiddellijk verwittigen De werkgever onmiddellijk verwittigen
Verplicht ziektebriefje Géén verplichting tot ziektebriefje Ziektebriefje vanaf 3de dag verplicht

 

Werknemer dient de ziektebrief ook aan de CNS door te geven

1 maand doorbetaling door werkgever (er zijn verschillen tussen bediende en arbeider) 2 jaar doorbetaling aan minimaal 70%. cao regels kunnen hiervan afwijken Doorbetaling van het loon gedurende de eerste 77 dagen, met een terugbetaling door de CNS van 80%
Wet verbetering Poortwachter ter re-integratie van de werknemer

 

Klik hier voor meer informatie over SECUREX. Neem voor vragen contact op met Ju Tung Chiu, Manager van Be.Lance. 

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Nieuw lid: Thuis Partners Advocaten

Mijn naam is Philippe van den Heuvel en ik ben 36 jaar. Ik heb zowel de Belgische als de Nederlandse nationaliteit en ik ben geboren en getogen in Maastricht (Nederland). Mijn moeder is Belgische (Antwerpen). Via die kant heb ik tevens de Belgische nationaliteit. Ik ben sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Thuis Partners Advocaten. […]

Spreek je al Vlaams?

Vanuit mijn job werk ik inmiddels al meer dan 10 jaar quasi dagelijks met of voor Nederlanders. Toch zal geen enkele Nederlander die me hoort me ervan verdenken Nederlander te zijn, mijn Vlaamse tongval is overduidelijk. En op zich is dat ook geen enkel probleem. Door de jaren heen heb ik wel geleerd bepaalde woorden […]

De impact van de nieuwe vennootschapswet op uw schenking in België

Met plezier deelt de NKVK het volgende interview over de nieuwe vennootschapswet. De geïnterviewde is Rutger Van Boven, een expert van onze partner, BDO. Het interview is afgenomen door Dirk Selleslagh en verscheen op 9 maart in De Tijd.  De nieuwe vennootschapswetgeving die op 1 mei van kracht wordt, biedt een aantal nieuwe mogelijkheden voor […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

World Bio Markets

De World Bio Markets conferentie vindt plaats op 1-3 april, in de Passenger Terminal te Amsterdam. Dit is dé conferentie voor de biochemie en circulaire economie. Denk daarbij aan de productie van biologische brandstoffen en bioplastics, maar ook aan het Nederlandse Black Bear Carbon dat carbon black produceert uit gebruikte autobanden. De Vlaamse venture capitalist Capricorn Venture […]

Start typing and press Enter to search