Recente wetgeving verandert de manier waarop ziekteverlof wordt beheerd, met specifieke verplichtingen en nieuwe rechten voor werknemers. Een grondig begrip van deze aanpassingen is essentieel om het personeelsbeheer te optimaliseren.

Achtergrond en doelstellingen

De recente wijzigingen in de regels voor jaarlijkse vakantie, die op 1 januari 2024 van kracht werden, maken deel uit van de aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan een Europese richtlijn die op 4 november 2003 werd uitgevaardigd. Het doel is om werknemers meer flexibiliteit te bieden in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens vakantieperioden.

Nieuwe verplichtingen en rechten voor werknemers

1. Informatie over woonplaats: in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens vakantieperiodes zijn werknemers voortaan verplicht om hun werkgever te informeren over hun woonplaats, met name als deze afwijkt van hun gebruikelijke adres. Deze maatregel is bedoeld om de communicatie tussen werkgever en werknemer tijdens deze bijzondere periode te vergemakkelijken.

2. Medisch attest: binnen twee werkdagen nadat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden, moet hij zijn werkgever een medisch attest bezorgen. Zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de werkgever geldt deze nieuwe verplichting, met een specifiek model dat door de bevoegde autoriteiten wordt verstrekt.

3. Recht op gewaarborgd loon: vanaf 2024 zullen vakantiedagen die gedekt zijn door een medisch attest beschouwd worden als dagen van arbeidsongeschiktheid. Dit geeft de werknemer recht op een gewaarborgd loon, op kosten van de werkgever. Het is essentieel dat het medisch attest tijdig wordt ingediend om de betaling van deze uitkering te garanderen.

4. Uitstel van vakantiedagen: in geval van arbeidsongeschiktheid kan de werknemer zijn vakantiedagen onmiddellijk na de periode van arbeidsongeschiktheid uitstellen. Het uitstellen van vakantiedagen is geen automatisme, maar blijft een mogelijkheid mits goedkeuring van de werkgever.
De werknemer mag zijn dagen overdragen tot 31 december van het vakantiejaar waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan.

5. Als de werknemer aan het einde van het vakantiejaar niet in staat is zijn vakantiedagen op te nemen vanwege bepaalde perioden van werkonderbreking, waaronder ziekte, mag hij deze dagen overdragen en opnemen tot uiterlijk 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

Voorbeeld: Stel dat een werknemer vanaf 6 oktober 2024 voor een periode van 3 maanden niet kan werken. Op dat moment heeft hij een saldo van 7 vakantiedagen die hij niet kan opnemen voor 31 december 2024. Hij kan deze 7 dagen overdragen naar een latere periode, namelijk van 1 januari 2025 tot 31 december 2026.

Vermelding in arbeidsreglement

Bedrijven moeten hun arbeidsreglement aanpassen om een specifieke verwijzing op te nemen naar de stappen die moeten worden genomen in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie. Het doel van deze maatregel is te zorgen voor juridische duidelijkheid en een effectief beheer van deze speciale situaties.

Conclusie

Deze aanpassing van de wetgeving is een belangrijke stap in de richting van een eerlijker beheer van periodes van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie. Als speler die zich inzet voor uw succes, blijven we tot uw beschikking voor alle verdere informatie die u nodig hebt en om u te helpen deze nieuwe bepalingen toe te passen.

Over de auteur

Daniel Binamé, Development and Partnerships Manager

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids