Elke werkgever maakt het wel eens mee: een werknemer belt je ‘s ochtends op om te melden dat hij ziek is. Hoelang is dan meestal niet helemaal duidelijk. Als je werknemers hebt in verschillende landen zullen er ook verschillende regels van toepassing zijn. Wij lijsten ze even voor jullie op.

België

In België is het verplicht dat de werknemer zijn werkgever onmiddellijk verwittigt als hij/zij arbeidsongeschikt is. Dit kan per telefoon, per sms, per mail. In het arbeidsreglement staan de modaliteiten om de ziekte aan te geven bij de werkgever.De werknemer gaat vervolgens naar een arts ter onderzoek, die een ziektebriefje zal meegeven met het aantal dagen dat de werknemer thuis moet blijven, voor herstel. Ook dit dient zo snel mogelijk aan de werkgever gemeld te worden zodat deze laatste rekening kan houden met diens afwezigheid.De werkgever is verplicht zijn werknemer 1 maand loon door te betalen als de werknemer voor langere tijd ziek is. Er zijn verschillen tussen een arbeider en een bediende:Bediende: 100% van zijn loon uitbetaald vanaf de eerste dag ziekte.Arbeider:- 100% van het brutoloon voor de eerste 7 kalenderdagen- 85,99% van het brutoloon voor de 8ste tot de 14de kalenderdag- 25,88% van het begrensde brutoloon + 85,88% van het deel boven de grens voor de 15de tot de 30Ste kalenderdag

Nederland

In Nederland dient de werknemer de werkgever zsm te verwittigen in geval van ziekte. De wijze waarop is vrij te kiezen.De werknemer dient niet naar zijn huisarts te gaan voor een ziektebriefje.Als werkgever ben je in Nederland als werkgever verplicht om 2 jaar door te betalen aan minimum 70% van het loon. Veel cao’s voorzien zelfs meer tijdens het eerste jaar en moet je gedurende 1 jaar het loon aan 100% doorbetalen.Hier kan je je als werkgever kan wel tegen verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.Om de werknemer zo snel mogelijk terug aan de slag te krijgen is de werkgever verplicht om de richtlijnen te volgen in de Wet verbetering poortwachter. Hierin staan de verplichtingen vermeld voor werkgever en werknemer. Deze Wet voorziet in een 10-tal stappen om de re-integratie van de werknemer in de firma zo goed mogelijk te bevorderen.

Luxemburg

Net als in België en Nederland moet de werknemer de werkgever zo snel mogelijk verwittigen in geval van ziekte, dit is verplicht op de eerste dag ziekte.De werkgever dient een ziektebriefje te ontvangen, ten laatste op de 3de dag van ziekte. Deze termijn geldt ook in het weekend! In het geval de ziekte maximaal 2 dagen duurt, dan kan de werkgever afzien van de verplichting om een ziektebriefje binnen te brengen, maar deze mogelijkheid moet dan wel duidelijk vermeld staan, ofwel in het arbeidscontract van de werknemer, ofwel in het intern reglement van de onderneming.De werkgever is verplicht gedurende de eerste 77 dagen van de ongeschiktheid het salaris door te blijven betalen. Daar staat wel een terugbetaling tegenover van de CNS, à rato van 80%.Na de 77 dagen valt de werknemer terug op de sociale zekerheid en zal de CNS de werknemer rechtstreeks uitbetalen.

Overzicht

BelgiëNederlandLuxemburgOnmiddellijk de werkgever verwittigenWerkgever onmiddellijk verwittigenDe werkgever onmiddellijk verwittigenVerplicht ziektebriefjeGéén verplichting tot ziektebriefjeZiektebriefje vanaf 3de dag verplicht Werknemer dient de ziektebrief ook aan de CNS door te geven1 maand doorbetaling door werkgever (er zijn verschillen tussen bediende en arbeider)2 jaar doorbetaling aan minimaal 70%. cao regels kunnen hiervan afwijkenDoorbetaling van het loon gedurende de eerste 77 dagen, met een terugbetaling door de CNS van 80%Wet verbetering Poortwachter ter re-integratie van de werknemer 

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids