In de context van de huidige ‘War for talent’ is het essentieel om te investeren in de begeleiding en fidelisering van ‘menselijk kapitaal’! Elk bedrijf staat vandaag voor dezelfde uitdaging: het aantrekken en behouden van talent. Carrièrecoaching kan één van de middelen zijn om de werknemer gemotiveerd aan boord te houden binnen het bedrijf. Deze notie van loopbaancoaching wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Een vaak gebruikte term hiervoor is ‘inplacement’. Een interview met Kathy Rosseel, Career Management Director bij Daoust.

Wat houdt inplacement in en waarom is het volgens u vandaag belangrijk voor bedrijven?  

K.R. Inplacement omvat het begeleiden van een medewerker naar een andere interne functie. Dat kan een verticale of horizontale beweging zijn, maar ook – in zeldzame gevallen – een neerwaartse beweging.  Het bedrijf is een ecosysteem dat constant in evolutie is. De verwachtingen en ambities van werknemers kunnen gedurende hun loopbaan veranderen en wanneer ze niet (meer) in balans zijn met die van de organisatie, kan een gebrek aan communicatie of miscommunicatie een bron van conflict vormen of tot een breekpunt leiden. Om te voorkomen dat je in een dergelijke situatie terechtkomt, kan je anticiperen. En dat is waar inplacement handig van pas kan komen!

Maar het bedrijfsmanagement of de interne hr-afdelingen zijn niet altijd het best aangewezen om de werknemers te begeleiden

K.R. Inderdaad, daarom hebben hr-servicebedrijven zoals Daoust Career Management zich erin gespecialiseerd dit soort expertise aan te bieden voor bedrijven van elke omvang en in alle sectoren.

Kan u schetsen hoe inplacement verloopt?

K.R. Tijdens een inplacement-traject stellen medewerker en coach eerst een professionele en persoonlijke balans op. Hoe kan de medewerker op basis van zijn/haar talenten, vaardigheden en kennis de juiste professionele keuzes maken? Welke interne mogelijkheden zijn er, wat zijn de verwachtingen, hoe kan dit worden voorbereid? De werknemer krijgt een klare kijk op zijn/haar sterke punten en ontwikkelingsgebieden, zijn/haar interesses, ambities, energiegevers en energieremmers …

Heeft u tenslotte nog advies voor de lezer?

K.R. Inplacement en competentieontwikkeling zijn inherent aan een doordacht intern loopbaanmanagement. Anticiperen is de sleutel om te voorkomen dat u in een patstelling met uw werknemer belandt. Deze anticipatie stelt uw bedrijf in staat om in een groot aantal situaties het vertrek van een werknemer (vrijwillig of door ontslag) te vermijden. Investeren in ‘menselijk kapitaal’ door middel van loopbaancoaching verhoogt de flexibiliteit van zowel de werknemer als de organisatie en draagt ​​bij aan een langetermijnperspectief voor beide partijen. Het stimuleert de autonomie en verantwoordelijkheid van werknemers en consolideert en verhoogt hun betrokkenheid.  Extra informatie nodig? NKVK - De Nederlands Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg is er voor duizenden MKB'ers die (meer) internationaal willen ondernemen. Een goede kennis van de markt, bekend geraken met de wetgeving en het vinden van de juiste partners zijn essentieel. Voor u is een vrijblijvend gesprek met NKVK de eerste stap in de goede richting.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids