Een interview met Kathy Rosseel, Career Management Director bij Daoust.

Heeft de coronapandemie onze arbeidsmarkt op een bepaalde manier veranderd?

K.R.: Zeker en vast. En dan heb ik het niet over het oplossen van de kloof tussen vraag en aanbod. We hebben nog altijd te kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. De War for Talent is nog steeds en des te scherper aanwezig voor sommige profielen en in bepaalde regio’s. De verandering tekent zich voornamelijk af in onze manier van werken.

Is onze manier van werken niet iets wat voortdurend verandert?

K.R.: Effectief, in 2020 publiceerde het Institute for Future de “21st Century Skills”. Daarin werden een tiental competenties naar voren geschoven die doorheen deze eeuw geleidelijk aan belangrijker zouden worden. De manier waarop we werken gaat al een hele tijd door een ingrijpend transformatieproces maar de pandemie heeft dit proces nog versneld door de nood aan bepaalde vaardigheden bij organisaties én medewerkers in een stroomversnelling te brengen.

Over welke vaardigheden hebben we het dan?

K.R.: De meest voor de hand liggende zijn uiteraard de digitale vaardigheden. De pandemie heeft in elk geval gezorgd voor een versnelling van de digitale transformatie. In de meeste jobs is het werken met diverse digitale middelen onontbeerlijk geworden en ook in onze vrije tijd is het digitale aspect inmiddels niet meer weg te denken. Denk maar aan de videocalls die ons tijdens de lockdown in contact hielden met onze vrienden en familie.  Naast digitale vaardigheden zijn er nog een aantal andere competenties die aan belang gewonnen hebben en ze zijn niet altijd gloednieuw. Veel van deze vaardigheden zijn reeds aanwezig en zijn steeds belangrijk geweest, maar er zal echter meer dan ooit moeten ingezet worden op de ontwikkeling ervan.  Dan heb ik het bijvoorbeeld over flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We leven in een VUCA-wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), dit vraagt om flexibiliteit en aanpassing aan een voortdurend veranderende omgeving. Organisaties zijn zich hier al lang van bewust maar aangezien de pandemie dit verder benadrukt heeft, werden ook de werknemers zich er bewust van. Veel organisaties dienden van de ene dag op de andere telewerk mogelijk te maken voor hun medewerkers. En die medewerkers dienden zich op hun beurt aan te passen aan een nieuwe werkomgeving: van een ingericht kantoor naar een niet altijd even geschikte thuisomgeving. Plots zagen we onze collega’s enkel nog via een computerscherm en werd de koffiepauze virtueel. We konden onze klanten niet langer bezoeken, maar moesten alles via online meetings organiseren …  Deze voortdurende veranderingen brengen voor onze organisaties én medewerkers een hogere druk en dus ook stress met zich mee. Veerkracht is dan ook een essentiële vaardigheid. Het is het vermogen om positief te blijven wanneer de dingen niet lopen zoals we zouden willen/zoals we gewoon zijn of wanneer we te maken krijgen met tegenslagen … In combinatie met competenties als flexibiliteit en aanpassingsvermogen zorgt veerkracht ervoor dat we problemen eerder als uitdagingen en kansen ervaren. Het helpt ons om veranderingen als leerkansen te ervaren, zodat we makkelijker leren omgaan met toekomstige veranderingen. Sociale vaardigheden worden eveneens meer dan ooit getriggerd omdat we minder ‘in levende lijve’ samenwerken, omdat we in teams werken die diverser dan ooit zijn geworden met mensen uit verschillende achtergronden en culturen, en omdat we via verschillende (digitale) kanalen met elkaar communiceren. Het is een belangrijke uitdaging om efficiënt te communiceren met collega’s, medewerkers, leidinggevenden, maar ook klanten en andere belangrijke stakeholders. Sociale vaardigheden vormen dus ook een belangrijke uitdaging voor leidinggevenden, want ze laten toe het engagement van de medewerkers en de verbondenheid binnen het team te behouden en ontwikkelen. Extra informatie nodig? NKVK - De Nederlands Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg is er voor duizenden MKB'ers die (meer) internationaal willen ondernemen. Een goede kennis van de markt, bekend geraken met de wetgeving en het vinden van de juiste partners zijn essentieel. Voor u is een vrijblijvend gesprek met NKVK de eerste stap in de goede richting.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids