In Algemeen, HR

Duurzame prestatiedynamiek

De duurzaamheid van onze bedrijven, daar heeft iedereen de mond van vol. Vaak is het milieuaspect het eerste waar mensen aan denken. Maar hoe zit het met de duurzame prestaties van het menselijk kapitaal in de onderneming? En hoe kunt u, als Human Resources manager, de leiders van uw bedrijf en hun teams begeleiden naar dergelijke duurzame prestaties? 

De prestaties van teams en bedrijven berust op die van hun leiders. “Liefdadigheid begint thuis!”, luidt het gezegde. Laten we dus focussen op de duurzame prestaties van leiders.   

Maar hoe moeten we dat begrip interpreteren?  

Duurzame prestaties zouden we kunnen definiëren als het bereiken van resultaten (prestaties) met een langetermijnperspectief dat de omgeving in stand houdt (in dit geval het menselijk kapitaal)Ergens zou moeten worden gestreefd naar een evenwicht tussen prestatie en welzijn … Een onderwerp dat vaak aan bod komt in individuele en teamcoachingsessies. 

Duurzame prestaties berusten op het “efficiëntiebeginsel”1 van Stephen Covey (1): de verhouding tussen Productie (P) en Productiecapaciteit (PC). Het principe doet denken aan Aesopus fabel van de gans die gouden eieren legt. Je hoeft geen groot wetenschapper te zijn om te beseffen dat een overdreven nadruk op P de productiecapaciteit (PC) kan schaden: demotivatie, burn-out, absenteïsme … En omgekeerd zal te veel aandacht voor PC leiden tot het studentensyndroom. Hoe zit het met dat P/PC-evenwicht (voor u persoonlijk en binnen uw bedrijf)? 

Uw onderneming begeleiden naar duurzame prestaties van de leiders bestaat erin een aanpak voor te stellen die hen in staat zal stellen in een optimaal evenwicht van deze P/PC verhouding te evolueren. 

4 ingrediënten lijken mij essentieel om dat doel te bereiken: 

  • Jezelf kennen als leider  
  • Doelen stellen 
  • De wet van kleine stappen 
  • De dynamiek van het “halfvolle glas” 

Laten we die één voor één bespreken 

1) Jezelf kennen als leider 

Bepaal eerst je persoonlijke productiecapaciteit (PC) (en vervolgens die van de teams). Houd daarbij rekening met de vaardigheden en met motivatie-elementen zoals waarden en missie. Bewustwording van deze verschillende dimensies is de basis voor authentiek (op jezelf afgestemd), maar wendbaar leiderschapTalrijke instrumenten zoals het Enneagram, Insights Discovery, PCM, MBTI… worden gebruikt om zelfkennis bij leiders te ontwikkelen.  

2) Doelen stellen  

Met het stellen van doelen definieer je de gewenste P in Stephen Covey’s “efficiëntiebeginsel“. Hoewel leiders over het algemeen bekend zijn met de SMART-doelstellingenleer, is niets ingewikkelder dan doelen stellen. Twee elementen worden vaak over het hoofd gezien: 

  • “Durf te dromen” om jezelf in de toekomst te projecteren, zoals Martin Luther King’s “I have a dream” 
  • Houd de focus op wat binnen je invloedssfeer of controle ligt 

3) Pas de wet van de kleine stappen toe 

Lao Tzu zei: “Een reis van 1000 mijl begint altijd met een eerste stap!” Te veel doelstellingen worden nooit bereikt bij gebrek aan een eerste stap. Om succes te oogsten, moet je jezelf durven vragen wat de eerste stap zal zijn. Die stap zet Steven Covey’s P in beweging. Hij slaat de brug tussen droom en werkelijkheid. Hij geeft de aanzet tot concretisering, de bron van evolutie en verandering. 

4) De dynamiek van het ‘halfvolle glas’ toepassen 

Het glas als halfvol beschouwen betekent dat je je bewust wordt van de reeds bereikte Productie (P) en dat je de troeven van de Productiecapaciteit (PC) kent. Op het eerste gezicht klinkt dit eenvoudig… en toch beantwoorden veel leiders de vraag “wat functioneert al goed? “met uitleg over verbeterpunten… alsof praten over iets positiefs gênant is.  

Een dergelijke aanpak, individueel bij leiders, zal ook positieve gevolgen hebben voor de prestaties en het welzijn van hun teams. Het kan met een teamcoachingproces gepaard gaan. De 4 essentiële ingrediënten blijven de basis voor succes. Nu is het aan u… Zet uw “eerste kleine stap”!  

Extra informatie nodig? NKVK – De Nederlands Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg is er voor duizenden MKB’ers die (meer) internationaal willen ondernemen. Een goede kennis van de markt, bekend geraken met de wetgeving en het vinden van de juiste partners zijn essentieel. Voor u is een vrijblijvend gesprek met NKVK de eerste stap in de goede richting.

 

 

Bron: beci.be

(1) “De 7 gewoonten van effectieve mensen”

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Clubhouse neemt de privacy niet ernstig

Om de zoveel tijd duikt er tegenwoordig een nieuw social mediaplatform op dat volgens insiders en early adopters het internet gaat veranderen.   Het succes van de Snapchats en TikToks in deze wereld heeft twee dingen gemeen: enerzijds taant hun succes even snel als dat hun hype begonnen is en anderzijds -en daarin ergert de privacy […]

Iemand nog een datalek te melden?

Kranten en tijdschriften melden de laatste tijd bijna dagelijkse nieuwe hacks en datalekken bij bedrijven. De voorbeelden bij sociale media-platformen de laatste weken liegen er niet om: gegevens van 533 miljoen Facebook gebruikers, 500 miljoen Linkedin gebruikers en 1,3 miljoen Clubhouse gebruikers worden online te grabbel gegooid. (Al ontkennen al deze platformen met hand en tand dat […]

Welke gegevens mogen ondernemingen verzamelen in het kader van een diversiteitsbeleid?

In het zog van de “Black Lives Matter”-beweging streven ondernemingen ernaar om meer diversiteit in hun personeelsbestand te bewerkstelligen. Werkgevers wensen daarbij soms aan hun werknemers of aan kandidaten te vragen om op vrijwillige basis persoonlijke informatie mee te delen (“diversity monitoring”). Vaak gaat het om enquêtes met vragen over ras, etnische afkomst, gezondheid, religie, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit of sociale afkomst.   Maar in […]

Start typing and press Enter to search