28 april is de Internationale Dag voor Meisjes in ICT. Dit initiatief wil vrouwen aanmoedigen digitale technologie te gaan studeren en in die sector te werken. Dat is vandaag een noodzaak geworden, oordelen eenstemmig de Verenigde Naties en het bedrijfsleven. De IT-sector groeit gestaag, maar heeft nog steeds moeite om meer vrouwelijke werknemers te overtuigen. Met minder dan 20% vrouwen aan boord blijft de sector zeer gendergericht.

De Internationale Dag voor Meisjes in ICT werd in 2011 ingesteld en moedigt meisjes en jonge vrouwen aan om te studeren of een loopbaan te beginnen in de sterk groeiende sector van de informatie- en communicatietechnologieën. Dit initiatief van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) reikt hen de nodige middelen aan. De Dag wordt in 150 landen georganiseerd.

ICT, een aantrekkelijke sector voor vrouwen

De toekomst van de ICT-sector ziet er boeiend uit. Hij opent nieuwe horizonten van creativiteit en innovatie. De manieren waarop in ICT wordt gewerkt, de omgang met collega’s en de leerprocessen zouden zowel vrouwen als mannen moeten aanspreken.

Vrouwelijke managers in de ICT-sector verdienen gemiddeld 9% meer dan in vergelijkbare functies in andere dienstenactiviteiten. De ICT-sector biedt vrouwelijke managers ook meer flexibiliteit bij het indelen van hun werktijd, terwijl het risico van werkloosheid er gevoelig lager is.

De ICT-sector kenmerkt zich door een snelgroeiende werkgelegenheid en interessante loopbaanvooruitzichten.

Vrouw in een ICT-afdeling: een zeldzame soort?

Ondanks de troeven van de sector blijven vrouwen er nog steeds te weinig vertegenwoordigd. In de OESO-landen zijn momenteel minder dan 20% van de ICT-specialisten vrouw. Volgens de top 100 beroepen van Statbel zijn er in België slechts 13% vrouwelijke burgerlijk ingenieurs, 19% vrouwelijke ICT-managers en amper 11% vrouwelijke softwareontwerpers.

Bovendien verlaten veel vrouwen de sector halverwege hun loopbaan. Daarom blijft het percentage vrouwelijke managers in de sector bijzonder laag: 19,2% van de werknemers in de ICT-sector staat onder leiding van een vrouw, tegen 45,2% in andere sectoren. De verhouding tussen vrouwen en mannen blijft bijzonder ongunstig in hoog verantwoordelijke functies. De auteurs van de studie schrijven dit aan een aantal factoren toe, waaronder culturele tradities en stereotypen over de rol van vrouwen in een door mannen gedomineerde ICT-sector. Vrouwen missen rolmodellen in de sector.

Waarom de ICT-sector vervrouwelijken?

De sector moet meer middelen investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de ontwikkeling van een gunstige werkomgeving voor vrouwen en meisjes. Uit studies blijkt dat het dichten van de genderkloof in de werkgelegenheid aanzienlijk heeft bijgedragen tot de economische groei in Europa in het afgelopen decennium. De aanwerving van vrouwen en meisjes in de ICT-sector is daarom meer dan louter sociale rechtvaardigheid: het is ook een slimme zakelijke zet.

Bovendien zorgt de aanwezigheid van vrouwen voor een heel andere teamdynamiek. De gevoeligheid is anders, sterker. Er wordt waarschijnlijk minder tijd verspild aan dubieuze grappen. Het werk verloopt heel professioneel en schiet goed op. Een divers team is nu eenmaal evenwichtiger en efficiënter.

Actie ondernemen vanaf het onderwijs

In zijn laatste verslag over gendergelijkheid in de digitale en mediasector stelt het Europees Parlement vast dat van elke 1.000 vrouwen met een hoger-onderwijsdiploma in Europa er slechts 29 in ICT afstudeerden (tegenover 95 mannen). En hoewel tienermeisjes evenveel gebruik maken van computers en internet als jongens, is de kans vijf keer kleiner dat zij een loopbaan in de technologie overwegen.

Slechts 10% van de ICT-studenten is vrouw. Stereotypen zijn nog steeds de hardnekkige oorzaak van deze situatie. Ongeveer de helft van de meisjes is er nog steeds van overtuigd dat technologie meer geschikt is voor mannen dan voor vrouwen. Zowel ouders als leerkrachten blijven vrouwelijke studenten richten naar meer traditionele beroepen, zoals de gezondheidszorg.

Het overwegen waard

Om de vervrouwelijking van de ICT-sector te doen slagen, moeten we de clichés doorbreken. Zo bijvoorbeeld het stereotype van het kleine meisje dat met poppen speelt en de kleine jongen met Lego-blokjes. En de clichés van televisiereeksen met vrouwelijke advocaten, dokters, leraren, maar o toch zo zelden ingenieurs of informatici. Én het beeld van de eenzame en teruggetrokken computerwetenschapper. ICT-beroepen zijn ook vrouwenberoepen!

Om het vrouwelijke publiek daarvan te overtuigen, moeten we meer rolmodellen laten zien. Meisjes en vrouwen zullen worden aangemoedigd voor deze sector te kiezen als zij zich kunnen identificeren met vrouwen, moeders, echtgenotes… die zich in deze sector ontplooien en goed voelen.

Een andere aanpak? Vacatures herzien om meer vrouwen aan te trekken. De beschrijvingen mogen niet te mannelijk overkomen. Een zorgvuldig taalgebruik moet ervoor zorgen dat ook vrouwen dergelijke banen gaan overwegen.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids