Een handicap mag nooit een tewerkstelling versperren. Een pleidooi voor meer inclusie.

“Telkens als ik mijn handicap vermeld, blijven mijn sollicitaties onbeantwoord”, vertelde Sasker enkele maanden geleden in de kolommen van de krant Het Laatste Nieuws. Sasker had meer dan 70 brieven geschreven, waarop geen enkel antwoord kwam.
Hoewel tewerkstellingsniveaus in ons land een grote uitdaging vormen en ondernemingen pleiten voor inclusie, ondergaan talrijke minder valide werkzoekenden helaas een vorm van uitsluiting. Sasker is daar een mooi voorbeeld van.
Volgens cijfers van het Centrum voor tewerkstelling heeft slechts 42% van de leden van deze groep een baan, en in Brussel, waar het tewerkstellingsniveau over het algemeen lager is, daalt dit cijfer tot slechts 29%. Ter vergelijking: in België heeft 65% van de actieve bevolking een baan. Weliswaar zijn sommige mensen zo ernstig gehandicapt dat ze niet kunnen werken en daarom een uitkering ontvangen. Veel anderen willen en kunnen wel werken, maar worden geconfronteerd met externe belemmeringen.
Dit is vooral te wijten aan een reeks vooroordelen. Veel werkgevers denken ten onrechte dat mensen met een handicap minder productief zijn, langzamer werken en vaak afwezig zijn. De feiten bewijzen echter het tegenovergestelde: het zijn vaak toegewijde en loyale werknemers, voor wie bovendien werkgelegenheidsondersteunende maatregelen bestaan.

Handicap, de vierde pijler van diversiteit

En toch hebben veel bedrijven, misschien zelfs het jouwe, in de loop der jaren diversiteits- en inclusiestrategieën ingevoerd. Die berusten vaak op drie belangrijke pijlers: gendergelijkheid, diversiteit in al haar vormen en seksuele geaardheid. Ongetwijfeld belangrijk als je bedrijf een afspiegeling wil zijn van de diversiteit in Brussel. Ze zijn ook heel nuttig om ideeën te verwelkomen van bevolkingsgroepen die tot deze vormen van diversiteit behoren. Daarom is ook een vierde pijler nodig, die diversiteit en inclusie verder verbetert door de integratie van mensen met een handicap.
Stel je voor dat je plotseling verlamd raakt aan beide benen als gevolg van een ongeluk – zou dat je waarde volledig teniet doen? De vraag zelf toont aan hoe belangrijk het is om deze mensen op te nemen in de arbeidsmarkt.
Om je in dit proces te ondersteunen, bevorderen verenigingen zoals Diversicom diversiteit op de werkplek en vergemakkelijken ze de tewerkstelling van mensen met een beperking op basis van hun vaardigheden. Ze kunnen je adviseren over financiële steunmaatregelen en de nodige aanpassingen. En ze brengen je in contact met ideale kandidaten die aan je verwachtingen voldoen.

Bewustmaking door gehandicaptensport (aangepaste sport)

Kun je op korte termijn nog geen wervingsbeleid voeren waarin minder valide mensen een plaats vinden? Dan heb je nog steeds de mogelijkheid om je personeel, klanten en leveranciers bewust te maken voor dit vraagstuk. Zo bijvoorbeeld door het project Target Victory te steunen. Dit project tracht de perceptie van mensen met een handicap te veranderen door handisport op hoog niveau te ontwikkelen. Hoe meer topsporters we hebben, hoe meer aandacht de media aan hen zullen besteden. En hoe meer we beelden van minder valide mensen zullen zien, geassocieerd met positieve en vrolijke emoties en vooral met prestaties. Tja, prestaties zijn nu net een van de belangrijkste ongegronde vooroordelen die werkgevers tegen minder validen hebben.
Praktisch: het project biedt bedrijven de mogelijkheid om communicatie en activiteiten te creëren die hun merk associëren met onze beste paralympische atleten. En dit alles in functie van je communicatiedoelstellingen, je bedrijfscultuur en de waarden die je deelt met de sporters.

Conclusie: de bal ligt bij jou

Gehandicapten worden vaak vergeten in het diversiteits- en inclusiebeleid van bedrijven. Er bestaat echter een onaangeboord reservoir van talent dat wacht om zich binnen jouw bedrijf te ontplooien. Jouw acties en steun voor initiatieven die denkwijzen willen veranderen zullen waardevol zijn. Diversicom en Target Victory staan klaar om je te ontmoeten en een wervings- en bewustmakingsstrategie te implementeren die is afgestemd op jouw behoeften.

Over de auteurs

Yves De Voeght – Projectleider, Target Victory &Gabriel Goldberg – Business Director & Founder, Hakacia

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids