Regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden dwingen ons om belangrijke stappen te nemen. Zo bijvoorbeeld een evaluatie en vermindering van onze koolstofvoetafdruk. Waarom we dringend moeten ingrijpen? Omdat onze huidige activiteiten een zware impact hebben op het milieu. En omdat klimaat-gerelateerde vraagstukken onmiddellijke actie vereisen.

1. Bijdragen aan wereldwijde inspanningen

De opwarming van de aarde veroorzaakt steeds meer bezorgdheid. De klimaatverandering heeft nu al ernstige en zichtbare gevolgen. De menselijke bijdrage aan global warming, de talrijke waarschuwingen van het IPCC ten spijt, heeft een dramatisch effect op het welzijn van bevolkingen. De klimaatnoodsituatie is vooral zorgwekkend voor de jongere generaties, die van bedrijven verantwoordelijke actie verwachten tegen wat zij als een angstaanjagende toekomst beschouwen.

2. Doelgerichte maatregelen

Het is van groot belang de koolstofuitstoot van bedrijven terug te dringen. Doeltreffendheid op dat vlak vereist een gerichte aanpak die berust op een grondige kennis van hun werkelijke koolstofvoetafdruk. Zonder dit inzicht riskeren bedrijven hun ecologische investeringen te richten op acties die hun uitstoot onvoldoende verminderen. Een dergelijke paradoxale situatie zijn we tegengekomen bij een aantal klanten die eerst hun koolstofvoetafdruk op een weinig efficiënte manier trachtten te verminderen: na een koolstofevaluatie bereikten ze veel significantere resultaten.

3. Belanghebbenden geruststellen over je betrokkenheid

Onze klanten beoordelen vaak hun koolstofvoetafdruk op verzoek van hun eigen klanten en leveranciers. Soms laten ze zelfs de ondertekening van contracten afhangen van de bekendmaking van hun scope 1, 2 en 3 emissies (een ‘scope’ beschrijft verscheidene categorieën of bereiken van broeikasgasemissies). In het huidige klimaat van wantrouwen, zeker ten aanzien van de milieuclaims van sommige producten, moeten klanten echt worden gerustgesteld. Nu de regelgeving steeds sneller evolueert, is het van doorslaggevend belang om de koolstofevaluaties voor elke scope transparant te documenteren.

4. Vandaag voldoen aan de strenge voorschriften van morgen

Bedrijven worden binnenkort verplicht om hun koolstofvoetafdruk te publiceren, onder andere via het CSRD. Deze richtlijn richt zich in eerste instantie op grote bedrijven in de EU en zal geleidelijk worden uitgebreid naar kleinere ondernemingen. De richtlijn vereist een nauwgezette koolstofbeoordeling van de drie scopes, met een gedetailleerde specificatie voor ten minste zeven broeikasgassen.

5. Kansen creëren dankzij strategische beslissingen

De koolstofvoetafdruk wordt een belangrijke indicator voor de financiële duurzaamheid van een bedrijf. Gratis beoordelingsoplossingen kunnen aantrekkelijk lijken, maar een grondige beoordeling vereist een ware deskundigheid en aangepaste hulpmiddelen zoals een koolstof-boekhoudsoftware. Gezien de verwachtingen van de markt zou het uitblijven van een volledige audit als nalatigheid kunnen worden beschouwd. Ondertussen zullen de concurrenten niet stilstaan.

Nu doen!

Een koolstofaudit effent de weg naar weloverwogen keuzes. En daar begint je betrokkenheid bij het klimaat. Wie vandaag een koolstofevaluatie uitvoert, bereidt zich voor op toekomstige eisen en koolstofbeoordelingsregels. Ook slim om boetes te voorkomen.

Over de auteur

Victor Henneton – Junior Consultant (D-Carbonize)

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids