Het bedrijfsleven evolueert, verandert en transformeert voortdurend. Organisaties veranderen, de verwachtingen van de werknemers evolueren, managementtechnieken worden aangepast, enz. Dit is niets nieuws, maar eerder een vaststelling van de afgelopen jaren.

Wat in deze tijd echter opvalt, is de snelheid waarmee deze veranderingen zich de afgelopen tijd hebben voltrokken. Dit is het gevolg van een vrij uitzonderlijke context (jawel, die pandemie weer….) die de kaarten in hoog tempo heeft herschikt.

2023 is nog maar net begonnen… Kunnen we dan nu al weten welke bestuurlijke en organisatorische thema’s dit jaar navolging krijgen? Nee, natuurlijk kennen we ze niet allemaal. Maar we hebben er al enkele geïdentificeerd. En de titel van dit artikel gaf er al eentje weg: ook in 2023 zal tijdbeheer een belangrijk thema zijn.

Waarom dan, horen we u vragen? Dat leggen we uit in dit nieuwe artikel!

1.​Omdat de verwachtingen van werknemers wel degelijk veranderd zijn (en daarbij dus ook het beheer van hun werktijd)

Met de inburgering van telewerken heeft (de verwachting naar) flexibiliteit aan kracht gewonnen in het dagelijks leven van veel werknemers. Dit is een constatering die al gold in2022, maar je zo kan doortrekken naar 2023. Daarom is het van essentieel belang deze behoeften te blijven verankeren in de werking van het bedrijf.

Al was het maar om teams toegewijd aan hun taken en efficiënt in hun missies te houden. Jeorganisatie mee laten evolueren met de maatschappelijke veranderingen blijft een vorm van moderniteit. Het is iets dat door werknemers erg op prijs wordt gesteld. Zij kunnen zich alleen gewaardeerd voelen door een bedrijf dat zich aanpast aan hun veranderende behoeften. Des te meer als het gaat over een onderwerp als het evenwicht tussen werk en privéleven.

Als bewijs: tijdsbeheer is vandaag voor 44,7% van de werknemers in Europa de belangrijkste bron van betrokkenheid binnen een organisatie (Bron: The Perfect Match 2022 door SD Worx). Hier geen rekening meehouden en de werking van de organisatie hierop af stemmen, is bijna niet meer bedenkbaar.

2.​Omdat enkele van de maatregelen van de regering omtrend de Arbeidsdealrechtstreeks betrekking hebben op tijdbeheer

De wet van 3 oktober 2022, bekend als de ‘Arbeidsdeal’, wil de Belgische arbeidsmarkt hervormen. Het doel? Werknemers nieuwe kansen bieden. Met name wat betreft het evenwicht tussen werk en privéleven van de werknemer.

Bepaalde maatregelen zullen dus rechtstreeks invloed hebben op het tijdsbeheer van je onderneming, zoals het recht op een vierdaagse werkweek of flexibele werktijden (afwisselend weken met langere werktijden en lichtere weken). Deze hervormingen zullen de Belgische ondernemingen dwingen meer toezicht te houden op de gewerkte uren nu de werknemers de mogelijkheid hebben om rechtstreeks wijzigingen in hun werkuren aan te vragen.

Het is dus van belanh om echt aandacht te besteden aan dit tijdsbeheer en zich uit te rusten met de nodige instrumenten en oplossingen om rekening te (kunnen) houden met de eisen van de werknemers en deze snel te integreren zonder de hele organisatie te beïnvloeden.

3.​Omdat flexibiliteit een belangrijke hefboom blijft voor je employer brandingin de huidige ‘war for talent’

Wist je dat 42% van de werknemers een baan zonder flexibele werktijden niet zou accepteren?  Dat is toch een cijfer om in het achterhoofd te houden, zeker in het huidige tijdperk van de war for talent. Het is dan ook van essentieel belang dat de verschuiving die werknemers verwachten op het gebied van het beheer van hun werktijden, plaatsvindt.

Het doel? Je employer branding versterken om het broodnodige telent te kunnen aantrekken, verleiden en behouden. Het is dus cruciaal om laten zien dat jouw organisatie met de tijd meegaat.  Je wilt immers een modern en aantrekkelijk imago uitstralen voor de nieuwe rekruten die je wilt aantrekken.

Het zal je misschien verbazen, maar een aantrekkelijk salaris is niet langer voldoende. Je moet nu echt een unieke werknemerservaring kunnen bieden. Als je flexibiliteit kan aanbieden, is dat een geweldige manier om de werknemerservaring te moderniseren en nieuw leven in te blazen. En zo onderscheid je je ook van je concurrenten.

Over de auteur

Sophie Henrion, Business Manager Protime

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids