Wenst u een Oekraïense resident aan te werven? Hou dan rekening met onderstaande.

Het principe houdt in dat personen die niet afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte (EER), niet tewerkgesteld kunnen worden in België zonder arbeidstoelating. Oekraïense residenten die zich in België aanmelden, komen in aanmerking voor het statuut van “tijdelijk beschermde”.

Tijdelijke bescherming

Bij aankomst in België kunnen Oekraïense residenten een “attest van tijdelijke bescherming” aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zal men zich persoonlijk tot een speciaal opgericht registratiecentrum in Brussel (gelegen op het Heizelplateau, te Paleis 8) moeten melden en dit met vertoon van Oekraïense identiteitsdocumenten. Indien aan de voorwaarden is voldaan, zal een attest van tijdelijke bescherming worden uitgereikt. Met dit attest kan de betrokkene zich wenden tot het gemeentebestuur van zijn verblijf.

Na aanmelding zal hij normaal gezien een eerst een bijlage 15 ontvangen in afwachting van de woonstcontrole en afgifte van de elektronische A-kaart. Het statuut van tijdelijke beschermde is een vrijstelling van arbeidstoelating verbonden. Dit zal op de bijlage 15 en de A-kaart weergegeven worden door “arbeidsmarkt onbeperkt”, wat onmiddellijk toegang tot de Belgische arbeidsmarkt geeft.

Deze kaart is één jaar geldig en daarna (tweemaal) verlengbaar per zes maanden.

Personeel toepassingsgebied

Dit statuut is van toepassing op volgende 2 categorieën van personen:

  • Oekraïense onderdanen en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne hun hoofdverblijfplaats hadden.
  • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne, die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of daarmee gelijkgestelde nationale bescherming genoten, en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne hadden.

Indien u aldus wenst een Oekraïense resident aan te werven, raden wij u aan na te gaan of deze persoon in het bezit is van een elektronische A-kaart of bijlage 15 met de melding “arbeidsmarkt onbeperkt”. Enkel op grond van één van deze documenten kan u een Oekraïense resident op legale wijze tewerkstellen. Bij tewerkstelling dient u de vervaldatum van de verblijfstitel in het oog te houden om na te gaan of een verlenging met toelating tot de arbeidsmarkt wordt bekomen. Hou er daarnaast rekening mee dat uw werknemers, die genieten van het tijdelijk beschermde statuut, onderworpen zullen zijn aan dezelfde rechten en plichten als uw Belgische werknemers.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids