Volgens een enquête van Acerta is 30% van de werknemers in Brussel niet-Belg. Dit is een logische en positieve ontwikkeling. Een hoofdstad vol diversiteit creëert een open, rijke en flexibele bedrijfscultuur, maar alleen als bedrijven focussen op inclusie.

Tegelijkertijd ontving de gewestelijke instantie die verantwoordelijk is voor het werkgelegenheidsbeleid, volgens een rapport gedeeld door Actiris, in 2019 rechtstreeks 35.063 vacatures, waarvan 1 op de 2 aanbiedingen expliciete taalvereisten stelde.
Van deze vacatures vereisen 8 op 10 kennis van twee landstalen. In zo’n 40% van de vacatures met taalvereisten is kennis van het Engels vereist, meestal in combinatie met Nederlands en/of Frans.

De taaleisen in Brussel worden vandaag meer dan ooit niet langer gezien als een troef, maar als essentieel om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.
Inzetbaarheid is een term die door bedrijven wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre een werknemer in een bedrijf kan worden aangeworven, deze baan kan behouden en zich in de loop van de tijd kan ontwikkelen binnen dit bedrijf of in een ander bedrijf.

In die zin nodigen we u uit om uzelf een paar vragen te stellen over de taalvaardigheid van uw medewerkers: In hoeverre beheersen ze Engels, Nederlands of Frans in het bedrijf? Zijn ze duidelijk te begrijpen? Hebben ze genoeg zelfvertrouwen om met anderen te communiceren in deze talen en impact te hebben op de werkvloer?

Taalopleidingen aanbieden aan werknemers is een echte oplossing om de werkomgeving inclusiever te maken, maar ook om de inzetbaarheid in onze hoofdstad te versterken.

Uit deze twee rapporten trekken we de conclusie dat we de taalvaardigheid van werknemers moeten verbeteren, maar hoe?

Altissia biedt professionele online taalopleidingen aan die zijn opgezet met hulp van de expertise van pedagogen en taalkundigen. Deze vorm van leren stelt werknemers in staat om asynchroon, via alle media en 24 uur per dag talen te leren.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids