We beseffen dat onze productie- en consumptiewijzen moeten veranderen om de klimaatdoelstellingen te halen waartoe het Brussels Gewest zich heeft verbonden. Daarom willen we benadrukken dat NKVK en BECI de noodzaak onderschrijven om de economie van het Brussels Gewest te leiden in een overgang naar koolstofneutrale, circulaire en regeneratieve productiemodellen.

Het is echter van essentieel belang dat die transitie kan plaatsvinden met een realistische en geleidelijke timing, met een geharmoniseerde aanpak op gewestelijke schaal, maar ook op Europees niveau, met het risico dat bedrijven naar de grootstedelijke regio verhuizen, als dit niet het geval is.

Een economische overgangsstrategie moet bovendien gepaard gaan van een begroting die de ambities van het Gewest weerspiegelt. Die begroting moet rekening houden met een weging aan de hand van indicatoren die een “reële” economie weerspiegelen, namelijk een economie die een zichtbare bijdrage levert aan de creatie van werkgelegenheid en aan het Brusselse BBP, en niet alleen aan milieu- en sociale criteria. Met de budgetten voor deze steun moeten de bedrijven de nodige inspanningen en investeringen kunnen doen om deel uit te maken van de ‘voorbeeldige aanpak’. Daarbij wordt de financiële steun gewogen volgens bepaalde criteria zoals de omvang van het bedrijf, het aantal banen dat het genereert, de sector waarin het actief is en de strategische waarde die de activiteit voor het Gewest kan vertegenwoordigen.

Ten slotte willen wij er ook op wijzen dat het tijdschema voor de economische transitie moet worden aangepast aan de veranderende economische en geopolitieke context en aan de evaluatie van de GSET.

Het volledige werkdocument van BECI kan je raadplegen in het online document van gewestelijke strategie voor de economische transitie (GSET) 2022-2023

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids