In Brussel wonen bijna 200 verschillende nationaliteiten. Omdat de oorlog om talent woedt, moeten bedrijven die willen aanwerven, voor diversiteit kiezen. Actiris wil bedrijven helpen zich inclusiever te gedragen en kandidaten met verschillende achtergronden aan te trekken. Daarom staat de gewestelijke dienst voor werkgelegenheid in Brussel hen terzijde wanneer zij een diversiteitsbeleid ontwikkelen.

Vandaag neemt de concurrentie tussen bedrijven steeds toe om talent aan te trekken”, begint Cathy Van Remoortere, directeur van de afdeling Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris. Diversiteit werkt als een zeer belangrijke hefboom bij aanwerving. Bedrijven beseffen dat de wereld is veranderd. “Ondernemingen zijn steeds meer bereid een diversiteitsbeleid te voeren. In het begin waren we erg gericht op promotie en bewustmaking. Tegenwoordig vragen hoe langer hoe meer bedrijven ons om hulp. KMO’s waarderen onze steun omdat zij niet noodzakelijk over de financiële of menselijke middelen beschikken om meer inclusieve praktijken toe te passen.”

Praktijkgerichte oplossingen

Actiris is ervan overtuigd dat bedrijven behoefte hebben aan praktisch advies om hun bedrijf te doen evolueren. Aan grote filosofische principes hebben zij geen boodschap. “Hoe trek je kandidaten uit diversiteit aan?” is bijvoorbeeld een terugkerende vraag. “Afhankelijk van het bedrijfsprofiel doen onze consultants concrete voorstellen. Bijvoorbeeld een analyse van het imago van de werkgever, een opleiding in inclusief schrijven en de uitbreiding van de wervingskanalen. Ook de diversiteitswetgeving verandert regelmatig. Daarom adviseren wijbedrijven over de aanpassing van hun arbeidsreglement of interne regels”, legt Cathy uit. De consultants werken met de ondernemingen aan vier pijlers: werving en selectie, bewustwording en interne communicatie, personeelsbeleid en externe positionering. “In dit opzicht bezit een bedrijf dat het Actiris diversiteitslabel heeft verkregen een troef om zich te profileren als een open organisatie”, voegt ze eraan toe.

Meer dan een plicht: diversiteit is een investering

Onze deskundige stelt vast dat de opvattingen van bedrijven veranderen. Diversiteit wordt niet langer gezien als iets dat “moet”, maar als een investering. “En dat is een heel verschil, want ondanks alles bestaat er nog steeds discriminatie bij aanwerving. Mensen van buiten de Europese Unie hebben bijvoorbeeld met hetzelfde diploma drie keer meer moeite om een baan te vinden. Wat het geslacht betreft, zijn vrouwen helaas nog steeds kwetsbaarder,”betreurt Cathy.

“In een multiculturele stad als Brussel kunnen bedrijven het zich niet veroorloven diversiteit te negeren. De uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid en diversiteit zijn enorm en we merken dat bedrijven echt op zoek zijn naar expertise,” zegt ze.

Drie plannen ter ondersteuning van bedrijven

Een ondertekende intentieverklaring is de eerste stap naar de uitbreiding van diversiteit in eenbedrijf. Vervolgens ondergaat de onderneming een diversiteitsscan. De uitvoering van het diversiteitsplan geldt als de laatste stap. De diversiteitsconsultants van Actiris begeleiden bedrijven gratis bij de opzet en ontwikkeling van hun actielijnen. “Deze plannen worden op maat gemaakt volgens de specifieke kenmerken en behoeften van het bedrijf”, legt Cathy uit.

Bedrijven kunnen kiezen uit drie vormen van diversiteitsplannen: het miniplan, het totaalplan en het themaplan.

• Het mini-plan kan door alle bedrijven worden toegepast, maar beantwoordt voornamelijk aan de behoeften van kleine organisaties (minder dan 50 VTE).

• Het algemene plan is een vollediger instrument, met een systematische aanpak.

• Het themaplan helpt organisaties die eerder een globaal of thematisch diversiteitsplan hebben ingevoerd. Het gaat dieper in op een specifiek thema om de diversiteit te verbeteren of discriminatie verder te bestrijden.

Voor KMO’s is het mini-diversiteitsplan een zeer goede manier om met dit vraagstuk van wal te steken. Dit plan focust op de specifieke uitdagingen van het bedrijf en boekt stap voor stap de nodige vooruitgang. Actiris financiert dit miniplan integraal. “Toch kiezen veel bedrijven die ons contacteren over een specifieke uitdaging uiteindelijk voor een globaal diversiteitsplan. En dat is zeer bemoedigend”, besluit Cathy.

Citaat:

Cathy Van Remoortere: “ In een multiculturele stad als Brussel kunnen bedrijven het zich niet veroorloven diversiteit te negeren.

Enkele cijfers

• 200 verschillende nationaliteiten in Brussel

• 29 nieuwe globale plannen en 6 thematische plannen werden in 2021 door Actiris verwezenlijkt

• Meer dan 100 plannen worden jaarlijks opgevolgd (de plannen lopen over twee jaar)

• 234 bedrijven namen in 2021 contact op met Actiris voor diversiteitskwesties

• 11 consultants van Actiris werken specifiek aan diversiteit

• 149 Brusselse bedrijven hebben al het Actiris diversiteitslabel verkregen

Over de auteur

Gaëlle Hoogsteyn, Journalist gespecialiseerd in financiering, HR en ondernemerschap

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids