In Algemeen, Fiscaal

Wilt u als in België wonende particulier beleggen in buitenlandse aandelen en beleggingsfondsen? Wij bespreken een aantal praktische aspecten waarmee u geconfronteerd kan worden.

Buitenlandse kapitaalverminderingen

Een terugbetaling van aandelenkapitaal die volledig aangerekend wordt op het zogenaamde gestort kapitaal, is belastingvrij in hoofde van de aandeelhouder. Deze terugbetaling kwalificeert namelijk niet als een ‘dividend’.Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke vennootschapsrecht.

Sinds 1 januari 2018 moet een kapitaalvermindering verplicht proportioneel aangerekend worden op respectievelijk het gestort kapitaal en (bepaalde) fiscale reserves. In de mate waarin deze kapitaalvermindering daardoor fiscaal toegewezen wordt aan reserves, wordt de kapitaalvermindering als een dividend beschouwd. Hierop is een belasting van (in principe) 30% verschuldigd.

Bij onvoldoende informatie vanwege de buitenlandse vennootschap is het vaak niet duidelijk welk deel van een buitenlandse kapitaalvermindering belastbaar is. Daarom zien de Belgische banken die tussenkomen bij de betalingen zich bijna steeds genoodzaakt 30% Belgische roerende voorheffing in te houden en door te storten naar de schatkist. Een belegger die niet akkoord gaat met de door de bank ingehouden roerende voorheffing, kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de fiscus. Maar het is dikwijls moeilijk aan te geven welk deel niet belastbaar is.

Volledigheidshalve merken wij op dat deze nieuwe pro rata aanrekening niet beperkt is tot kapitaalverminderingen in buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen. Eveneens geldt bij kapitaalverminderingen in een eigen buitenlandse vennootschap.

Spin-offs van buitenlandse vennootschappen

Als een buitenlandse beursgenoteerde onderneming een dochterbedrijf afsplitst, krijgt de belegger beursgenoteerde aandelen van dat dochterbedrijf. Er is ook 30% belasting verschuldigd. De fiscus beschouwt de aandelen van dat dochterbedrijf immers als een dividend. De enige manier om aan deze belasting te ontsnappen, is om het aandeel voor de spin-off te verkopen en na afsplitsing terug te kopen. Maar aan deze transacties zijn uiteraard kosten verbonden.

Door een recente wetswijziging zijn de dividenden die beleggers in natura verkrijgen van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming in het kader van een spin-off vrijgesteld van belasting. Gelet op de retroactieve toepassing vanaf 1 januari 2019 kan de in voorkomend geval door de Belgische bank nog toegepaste roerende voorheffing via een bezwaarschrift worden teruggevorderd.

Obligatietaks op aandelen

De meerwaardetaks op beleggingsfondsen, ook wel de Reynderstaks genoemd, veroorzaakt sinds haar invoering in 2006 problemen.

Beleggers betalen in principe een meerwaardebelasting van 30% op het vastrentende gedeelte van het fonds. Voorwaarde is dat de fonds voor minstens 10% in rentedragende producten (obligaties, cash) is belegd.In de praktijk betalen beleggers enkel een correcte belasting als fondsenhuizen een Belgische TIS (Taxable Income Per Share) berekenen. Buitenlandse fondsenhuizen zijn vaak niet bereid om enkel voor een Belgisch publiek de Belgische TIS te publiceren. In het ergste geval kan de bank in dat geval beslissen om veiligheidshalve de volledige meerwaarde te belasten. Ook als die bijvoorbeeld bijna volledig uit een aandelensurplus bestaan.

 

Belgium-Holland Country Desk Newsletter:

De april-editie van de Belgium Holland Country Desk Newsletter biedt u een overzicht van de meest recente fiscale ontwikkelingen in België en Nederland. Ondermeer het nieuw vennootschapsrecht in België, de ban van Nederland voor het lenen bij de eigen BV en mobiliteitsbudget en -vergoeding in België komen aan bod in deze editie. Download de nieuwsbrief. Klik hier voor de december-editie.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Brussel: registreren voertuigen (LEZ)

Dit is een reminder dat Brussel een lage-emissiezone (LEZ) is sinds 2018. Omdat de gegevens van Nederlandse voertuigen in een open-data-systeem beschikbaar zijn voor de Brusselse overheid, is een pré-registratie voor Nederlanders niet vereist. Als uw voertuig niet in België of Nederland is geregistreerd, dan moet u zich binnen 24 uur van uw bezoek registreren […]

Nieuw lid: Krinkels

Wilt u uwzelf even voorstellen? Wie bent u, wat doet uw bedrijf? Ik ben Peter Loyens, de Algemene directeur van België voor Krinkels. Krinkels is een landschapsaannemer die zich bezighoudt met de aanleg en onderhoud van publieke en privéruimtes of buitenruimtes over geheel België. Ik werk hier bijna 9 jaar. Krinkels is marktleider in zowel […]

Leeuw van de Export 2019: de 6 kanshebbers

Al voor de 18e keer reikt Flanders Investment & Trade de Leeuw van de Export uit. Met deze jaarlijkse award bekroont FIT enkele uitzonderlijke exportsuccesverhalen uit Vlaanderen van het afgelopen jaar. Uit de inschrijvingen werden tijdens de 1e juryronde 6 bedrijven geselecteerd die uitblinken qua exportresultaten. Zij zijn kanshebbers voor de exportaward op woensdag 18 […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

Wat te doen als je werknemer ziek wordt in België, Nederland of Luxemburg?

Elke werkgever maakt het wel eens mee: een werknemer belt je ‘s ochtends op om te melden dat hij ziek is. Hoelang is dan meestal niet helemaal duidelijk. Als je werknemers hebt in verschillende landen zullen er ook verschillende regels van toepassing zijn. Wij lijsten ze even voor jullie op. België In België is het […]

World Bio Markets

De World Bio Markets conferentie vindt plaats op 1-3 april, in de Passenger Terminal te Amsterdam. Dit is dé conferentie voor de biochemie en circulaire economie. Denk daarbij aan de productie van biologische brandstoffen en bioplastics, maar ook aan het Nederlandse Black Bear Carbon dat carbon black produceert uit gebruikte autobanden. De Vlaamse venture capitalist Capricorn Venture […]

Start typing and press Enter to search