In Algemeen, Fiscaal

Wilt u als in België wonende particulier beleggen in buitenlandse aandelen en beleggingsfondsen? Wij bespreken een aantal praktische aspecten waarmee u geconfronteerd kan worden.

Buitenlandse kapitaalverminderingen

Een terugbetaling van aandelenkapitaal die volledig aangerekend wordt op het zogenaamde gestort kapitaal, is belastingvrij in hoofde van de aandeelhouder. Deze terugbetaling kwalificeert namelijk niet als een ‘dividend’.Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke vennootschapsrecht.

Sinds 1 januari 2018 moet een kapitaalvermindering verplicht proportioneel aangerekend worden op respectievelijk het gestort kapitaal en (bepaalde) fiscale reserves. In de mate waarin deze kapitaalvermindering daardoor fiscaal toegewezen wordt aan reserves, wordt de kapitaalvermindering als een dividend beschouwd. Hierop is een belasting van (in principe) 30% verschuldigd.

Bij onvoldoende informatie vanwege de buitenlandse vennootschap is het vaak niet duidelijk welk deel van een buitenlandse kapitaalvermindering belastbaar is. Daarom zien de Belgische banken die tussenkomen bij de betalingen zich bijna steeds genoodzaakt 30% Belgische roerende voorheffing in te houden en door te storten naar de schatkist. Een belegger die niet akkoord gaat met de door de bank ingehouden roerende voorheffing, kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de fiscus. Maar het is dikwijls moeilijk aan te geven welk deel niet belastbaar is.

Volledigheidshalve merken wij op dat deze nieuwe pro rata aanrekening niet beperkt is tot kapitaalverminderingen in buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen. Eveneens geldt bij kapitaalverminderingen in een eigen buitenlandse vennootschap.

Spin-offs van buitenlandse vennootschappen

Als een buitenlandse beursgenoteerde onderneming een dochterbedrijf afsplitst, krijgt de belegger beursgenoteerde aandelen van dat dochterbedrijf. Er is ook 30% belasting verschuldigd. De fiscus beschouwt de aandelen van dat dochterbedrijf immers als een dividend. De enige manier om aan deze belasting te ontsnappen, is om het aandeel voor de spin-off te verkopen en na afsplitsing terug te kopen. Maar aan deze transacties zijn uiteraard kosten verbonden.

Door een recente wetswijziging zijn de dividenden die beleggers in natura verkrijgen van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming in het kader van een spin-off vrijgesteld van belasting. Gelet op de retroactieve toepassing vanaf 1 januari 2019 kan de in voorkomend geval door de Belgische bank nog toegepaste roerende voorheffing via een bezwaarschrift worden teruggevorderd.

Obligatietaks op aandelen

De meerwaardetaks op beleggingsfondsen, ook wel de Reynderstaks genoemd, veroorzaakt sinds haar invoering in 2006 problemen.

Beleggers betalen in principe een meerwaardebelasting van 30% op het vastrentende gedeelte van het fonds. Voorwaarde is dat de fonds voor minstens 10% in rentedragende producten (obligaties, cash) is belegd.In de praktijk betalen beleggers enkel een correcte belasting als fondsenhuizen een Belgische TIS (Taxable Income Per Share) berekenen. Buitenlandse fondsenhuizen zijn vaak niet bereid om enkel voor een Belgisch publiek de Belgische TIS te publiceren. In het ergste geval kan de bank in dat geval beslissen om veiligheidshalve de volledige meerwaarde te belasten. Ook als die bijvoorbeeld bijna volledig uit een aandelensurplus bestaan.

 

Belgium-Holland Country Desk Newsletter:

De april-editie van de Belgium Holland Country Desk Newsletter biedt u een overzicht van de meest recente fiscale ontwikkelingen in België en Nederland. Ondermeer het nieuw vennootschapsrecht in België, de ban van Nederland voor het lenen bij de eigen BV en mobiliteitsbudget en -vergoeding in België komen aan bod in deze editie. Download de nieuwsbrief. Klik hier voor de december-editie.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Kvk Belgie niet hetzelfde als kvk Nederland: 5 verschillen

De rol en het statuut van de kamer van koophandel in België verschilt duidelijk van de kvk in Nederland. Vele Nederlandse zakenmensen zijn zich hier echter niet van bewust. Alvast 5 verschillen: Privé versus publiek Alle kamers van koophandel in België zijn privé-organisaties dus geen overheid! De kvk’s in België zijn over het algemeen non-profit […]

Imec bouwt in Wageningen nieuw innovatiecentrum uit

Imec, het onderzoekscentrum op vlak van nano-elektronica en digitale technologie uit Vlaanderen, gaat samen met de Nederlandse universiteiten Radboud University en Wageningen University & Research (WUR) en het academisch ziekenhuis Radboudumc in Wageningen OnePlanet realiseren. Dat is een nieuw innovatiecentrum voor gezondheids-, voeding- en landbouwtechnologie. De provincie Gelderland subsidieert het project met 65 miljoen euro. […]

Nieuwe partner Be.connected: Voka

De NKVK heet Voka, de nieuwe partner van Be.connected, welkom op het platform. Als vertegenwoordiger van 18.000 bedrijven is ze het grootste ondernemersnetwerk in Vlaanderen. Be.connected is een platform de bedrijven en kansen met elkaar matcht, wat Voka een ideale partner maakt. Be.connected is een dienst  van de NKVK. Internationale en lokale Kamers van Koophandel […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

Wat te doen als je werknemer ziek wordt in België, Nederland of Luxemburg?

Elke werkgever maakt het wel eens mee: een werknemer belt je ‘s ochtends op om te melden dat hij ziek is. Hoelang is dan meestal niet helemaal duidelijk. Als je werknemers hebt in verschillende landen zullen er ook verschillende regels van toepassing zijn. Wij lijsten ze even voor jullie op. België In België is het […]

World Bio Markets

De World Bio Markets conferentie vindt plaats op 1-3 april, in de Passenger Terminal te Amsterdam. Dit is dé conferentie voor de biochemie en circulaire economie. Denk daarbij aan de productie van biologische brandstoffen en bioplastics, maar ook aan het Nederlandse Black Bear Carbon dat carbon black produceert uit gebruikte autobanden. De Vlaamse venture capitalist Capricorn Venture […]

Start typing and press Enter to search