Wilt u als in België wonende particulier beleggen in buitenlandse aandelen en beleggingsfondsen? Wij bespreken een aantal praktische aspecten waarmee u geconfronteerd kan worden.

Buitenlandse kapitaalverminderingen

Een terugbetaling van aandelenkapitaal die volledig aangerekend wordt op het zogenaamde gestort kapitaal, is belastingvrij in hoofde van de aandeelhouder. Deze terugbetaling kwalificeert namelijk niet als een ‘dividend’.Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke vennootschapsrecht.Sinds 1 januari 2018 moet een kapitaalvermindering verplicht proportioneel aangerekend worden op respectievelijk het gestort kapitaal en (bepaalde) fiscale reserves. In de mate waarin deze kapitaalvermindering daardoor fiscaal toegewezen wordt aan reserves, wordt de kapitaalvermindering als een dividend beschouwd. Hierop is een belasting van (in principe) 30% verschuldigd.Bij onvoldoende informatie vanwege de buitenlandse vennootschap is het vaak niet duidelijk welk deel van een buitenlandse kapitaalvermindering belastbaar is. Daarom zien de Belgische banken die tussenkomen bij de betalingen zich bijna steeds genoodzaakt 30% Belgische roerende voorheffing in te houden en door te storten naar de schatkist. Een belegger die niet akkoord gaat met de door de bank ingehouden roerende voorheffing, kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de fiscus. Maar het is dikwijls moeilijk aan te geven welk deel niet belastbaar is.Volledigheidshalve merken wij op dat deze nieuwe pro rata aanrekening niet beperkt is tot kapitaalverminderingen in buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen. Eveneens geldt bij kapitaalverminderingen in een eigen buitenlandse vennootschap.

Spin-offs van buitenlandse vennootschappen

Als een buitenlandse beursgenoteerde onderneming een dochterbedrijf afsplitst, krijgt de belegger beursgenoteerde aandelen van dat dochterbedrijf. Er is ook 30% belasting verschuldigd. De fiscus beschouwt de aandelen van dat dochterbedrijf immers als een dividend. De enige manier om aan deze belasting te ontsnappen, is om het aandeel voor de spin-off te verkopen en na afsplitsing terug te kopen. Maar aan deze transacties zijn uiteraard kosten verbonden.Door een recente wetswijziging zijn de dividenden die beleggers in natura verkrijgen van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming in het kader van een spin-off vrijgesteld van belasting. Gelet op de retroactieve toepassing vanaf 1 januari 2019 kan de in voorkomend geval door de Belgische bank nog toegepaste roerende voorheffing via een bezwaarschrift worden teruggevorderd.

Obligatietaks op aandelen

De meerwaardetaks op beleggingsfondsen, ook wel de Reynderstaks genoemd, veroorzaakt sinds haar invoering in 2006 problemen.Beleggers betalen in principe een meerwaardebelasting van 30% op het vastrentende gedeelte van het fonds. Voorwaarde is dat de fonds voor minstens 10% in rentedragende producten (obligaties, cash) is belegd.In de praktijk betalen beleggers enkel een correcte belasting als fondsenhuizen een Belgische TIS (Taxable Income Per Share) berekenen. Buitenlandse fondsenhuizen zijn vaak niet bereid om enkel voor een Belgisch publiek de Belgische TIS te publiceren. In het ergste geval kan de bank in dat geval beslissen om veiligheidshalve de volledige meerwaarde te belasten. Ook als die bijvoorbeeld bijna volledig uit een aandelensurplus bestaan.

Belgium-Holland Country Desk Newsletter:De april-editie van de Belgium Holland Country Desk Newsletter biedt u een overzicht van de meest recente fiscale ontwikkelingen in België en Nederland. Ondermeer het nieuw vennootschapsrecht in België, de ban van Nederland voor het lenen bij de eigen BV en mobiliteitsbudget en -vergoeding in België komen aan bod in deze editie. Download de nieuwsbrief. Klik hier voor de december-editie.

[gravityform id="5" title="true" description="true"]

Dit vind u waarschijnlijk ook interessant

We hebben geen aanbevelingen voor dit artikel.

Op zoek naar meer?Bekijk al de blogposts.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids