Op 3 oktober 2019 stelden NKVK en Berenschot het Strategy Trends België 2019 rapport voor. Daarin wordt aan de hand van een bevraging van Belgische bedrijfsleiders in kaart gebracht welke strategische thema’s in de Belgische boardroom belangrijk. Een soortgelijk onderzoek werd eerder ook in Nederland uitgevoerd. Het is dus erg interessant om de resultaten voor België en Nederland tegen elkaar af te zetten. Hierbij alvast enkele belangrijke bevindingen:

Duurzaamheid belangrijker in Nederland dan in België

Kijken we naar hoe vaak het thema duurzaamheid besproken wordt in de Belgische boardrooms dan valt op dat het thema duurzaamheid met 52% hoger scoort dan in Nederland met 48%. Als het hier echter het thema energietransitie bij nemen, wat toch nauw gelinkt is aan duurzaamheid, valt op dat dit veel vaker voortdurend wordt besproken In Nederland dan in België (26% tegenover 16%).Grafiek 1

Nog veel duidelijker wordt het wanneer men kijkt naar het belang van duurzaamheid in het zich onderscheiden van de concurrentie. 31% van de Nederlandse bedrijfsleiders zien duurzaamheid en MVO als een belangrijk onderscheidend element naar de klanten toe, dit tegen slechts 16% van de Belgen.Grafiek 2

De reden hiervoor is niet gemakkelijk te achterhalen. Zo hebben in België in het voorjaar van 2019 in België heel wat jongerenmarsen voor het klimaat plaatsgevonden, veel meer dan in Nederland. Toch valt op dat Nederland sinds kort wel een ‘klimaatwet’ heeft in tegenstelling tot België en haar gewesten. Ook wordt het thema energietransitie veel meer op scherp gesteld in Nederland door de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in Noord-Nederland.

België onderscheidt zich op een meer klassieke manier van de concurrentie

Als we kijken naar grafiek 2 valt in het algemeen op dat Belgische bedrijven zich op een meer klassieke wijze onderscheiden van hun concurenten dan in Nederland. Thema’s als kwaliteit maar zeker ook klantenservice zijn in België nog belangrijker dan in Nederland. In Nederland kiest men in vergelijking vaker voor innovatie, klantbeleving en zoals al aangegeven duurzaamheid. Mogelijk heeft dit ook te maken met de hoge mate van onzekerheidsvermijding die Belgen kenmerkt. Uit sociologisch onderzoek van Geert Hofstede blijkt dat Belgen 94% scoren op de culturele dimensie onzekerheidsvermijding dit tegen een 50% voor Nederlanders. Belgen zullen dus trager in het innovatieve, veranderende en dus meer risicovolle meestappen. Zij willen overtuigd zijn van de intrinsieke waarde van het product of de dienst.

Concurrentie wordt sterker ervaren in België als in Nederland

Mogelijk is dit ook de reden dan Nederlandse bedrijfsleiders meer dan Belgische concurrentie verwachten van nieuwe partijen in hun markt, of het nu nieuwe bedrijven zijn of nieuwe aanbieders die de oversteek maken uit andere sectoren. (Zie grafiek 3).Grafiek 3

In België komt de concurrentie dus meer van bestaande partijen. Belgen ervaren de concurrentie hierdoor waarschijnlijk ook sterker en verwachten in de komende periode dan ook meer aan hun businessmodel te moeten sleutelen op allerlei tereinen zoals blijkt uit Grafiek 4.Grafiek 4

Dat de Belgische bedrijven de concurrentie sterker ervaren blijkt ook uit het feit dat zij verwachten op veel meer terreinen hun kosten te gaan verlagen dan Nederlandse bedrijven. De Belgen verwachten vooral te doen via procesoptimalisatie, digitalisering en reductie van indirecte kosten.Grafiek 5

Het thema groei speelt sterker in België dan in Nederland

Zoals ook blijkt uit grafiek 1 speelt het thema groei veel meer in de Belgische dan in de Nederlandse boardroom. Dat blijkt ook uit hoe Belgen de groei hopen te realiseren. De Belgen verwachten dit te doen meer ter verkopen aan bestaande klanten enerzijds en dor nieuwe marktsegmenten aan te boren anderzijds. De belangrijkste methode van groei in Nederland is ‘meegroeien met de markt/economie’! Een mogelijke verklaring dat het thema groei als zoveel belangrijker wordt ervaren in België en dat de concurrentie veel meer speelt ligt mogelijk in de algemene macro-economische situatie. De Nederlandse economie heeft veel meer dan de Belgische de gevolgen ondervonden van de economische crisis een tiental jaar geleden. Na deze aanvankelijke dip kan Nederland nu evenwel al een aantal jaren veel sterkere groeicijfers noteren dan België. In een redelijk sterke groeicurve zijn thema’s als groei of concurrentie veel minder een uitdaging en krijgen deze dus ook minder aandacht in de boardroom.Grafiek 6

Nederlandse bedrijven zoeken afzetmarkten verder van huis

Voor zowel Nederland als België zijn de thuismarkt als West-Europa de belangrijkste afzetmarkten. Toch valt op dat verder afgelegen markten en dan in bijzonder Azië en Noord-Amerika als meer kansrijk worden beschouwd door Nederlandse bedrijven in vergelijking met Belgische.Grafiek 7

R&D en innovatie : Nederland investeert meer maar België heeft een grotere ROI

Nederland investeert over het algemeen meer in R&D en innovatie zoals blijkt uit onderstaande tabel. Meer bedrijven besteden een groter percentage van hun omzet hieraan. Toch moet hierbij een serieuze kanttekening worden gemaakt. Als men gaat vergelijken hoeveel nieuwe omzet men haalt uit nieuwe producten en diensten dan scoren Belgische bedrijven duidelijk hoger. Belgen zijn blijkbaar meer in staat om de investeringen in R&D en innovatie om te zetten in concrete inkomsten.Grafiek 8

Grafiek 9

[gravityform id="8" title="true" description="true"][gravityform id="5" title="true" description="true"]

Dit vind u waarschijnlijk ook interessant

We hebben geen aanbevelingen voor dit artikel.

Op zoek naar meer?Bekijk al de blogposts.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids