Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning inzake conformiteitsbeoordeling met derde landen vergemakkelijken de markttoegang voor EU-exporteurs van goederen. In de praktijk hangt dit af van de betrokken landen en sectoren. Laten we eens kijken welke.

Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning zijn instrumenten die de toegang tot de markt vergemakkelijken door de kosten en tijd in verband met verplichte certificering en tests van producten te verminderen, aangezien zij voorzien in wederzijdse erkenning tussen handelspartners van verplichte testresultaten en certificaten voor bepaalde vervaardigde producten. Dit maakt de handel sneller, gemakkelijker en goedkoper, met behoud van een hoog niveau van beveiliging.

Deze overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling hebben betrekking op de volgende landen: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de VS, Israël en Zwitserland. Europese bedrijven die industriële producten naar deze landen willen exporteren, moeten nagaan of het om hun sector gaat en welke conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn aangewezen.

De Europese Commissie is bereid na te gaan of het belang is om deze overeenkomsten uit te breiden tot nieuwe productsectoren (zoals groene en digitale goederen) — die momenteel voornamelijk betrekking hebben op radioapparatuur en elektromagnetische compatibiliteit — of tot meer landen.

Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning

Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning bevorderen de handel in goederen tussen de Europese Unie en derde landen en vergemakkelijken de toegang tot de markt. Dit zijn bilaterale overeenkomsten en zijn bedoeld om de industrie ten goede te komen door de toegang tot conforme beoordelingen te vergemakkelijken.

Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning tussen de EU en de verschillende landen omvatten verschillende sectoren, afhankelijk van het land, zoals medische hulpmiddelen, automobielproducten, laagspanningsapparatuur, elektronische en elektrische apparatuur, speelgoed, bouwproducten… De betrokken sectoren voor elk land worden hieronder vermeld.

Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning bevatten de voorwaarden waaronder een partij (derde land) de resultaten van de conformiteitsbeoordeling (bv. tests of certificering) die door de aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstanties van de andere partij (de EU) is uitgevoerd om aan te tonen dat aan de eisen van de eerste partij (derde land) is voldaan, aanvaardt en vice versa.

Overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning omvatten lijsten van aangewezen laboratoria, inspectie-instanties en conformiteitsbeoordelingsinstanties in de EU en in het derde land. Links naar bestaande lijsten staan op deze site.

De adviseurs van Enterprise Europe Brussels binnen BECI zijn beschikbaar voor alle vragen over Europese interne marktregelgeving en toegang tot buitenlandse markten.

Over de auteur

Jean-Philippe Mergen, Internationalisation Enterprise Europe Network Brussels BECI

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids