Om het juiste tarief voor uw product te vinden, moet u het tariefclassificatienummer van uw product kennen. Voor douanedoeleinden krijgt elk goed een tariefclassificatienummer. De eerste zes cijfers van dit nummer zijn internationaal geharmoniseerd (het geharmoniseerde systeem (HS)). Het EU-systeem voor de indeling van goederen heet de gecombineerde nomenclatuur, het geïntegreerde tarief van de EU-code (TARIC). TARIC is een databank met informatie over handelsbeleid en tariefmaatregelen die van toepassing zijn op specifieke goederen in de EU. Andere landen passen verschillende systemen toe, maar ze zijn allemaal gebaseerd op het geharmoniseerde systeem.

Hoewel de Taric-code een gestandaardiseerd douanekenmerk van de Europese Unie is dat tien cijfers bevat en informatie bevat over schorsing van rechten, tariefcontingenten en andere details, wordt de HS-code of de code van het geharmoniseerd systeem geïntegreerd in de Taric-code, die overeenkomt met de eerste zes cijfers van de code, een internationaal erkende nomenclatuur in de indeling van producten.

Producerende bedrijven die hun eigen goederen willen exporteren, moeten ervoor zorgen dat ze de juiste douanetariefnummers gebruiken. De juiste indeling van het product is relevant omdat elk product is gecategoriseerd en afhankelijk is van verschillende douanerechten. Dit is met name van belang in het geval van een vrijhandelsovereenkomst (FTA) tussen de EU en het exporterende land. In dit geval zijn over bepaalde specifieke categorieën producten onderhandeld over verlaagde of helemaal geen douanerechten. Producerende bedrijven kunnen door de database van de Europese Commissie bladeren om de aangepaste Taric-codevoor hun product te vinden.

Voor Belgische bedrijven ontwikkelde de Belgische douane de web applicatie TARBEL. Het bevat de nomenclatuur van goederen en alle communautaire en nationale maatregelen (niet-tarifair, tarief en nationaal), elementen die van groot belang zijn voor de opstelling van in- en uitvoerdocumenten. Alle gegevens uit het geïntegreerde tarief van de Europese Unie (Taric), evenals alle nationale gegevens, zijn gemakkelijk te raadplegen. Daarnaast bevat de site belangrijke informatie over tariefindeling en antidumpingmaatregelen.

Forum Douane Brussel

Op 1 juni organiseren BECI en de douanediensten in Brussel een forum douane. Bij deze gelegenheid presenteren de diensten van de douane- en accijnzen de webapplicatie Tarbel aan Brusselse bedrijven. De presentatie is gericht op het optimaliseren van het gebruik van Tarbel voor de voorbereiding van import- en exportdocumenten. Er zal ook informatie worden verstrekt over nieuwe regels voor de overbrenging van accijnsgoederen, met inbegrip van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, die reeds in een lidstaat zijn betaald. Dit forum zal bedrijven ook in staat stellen om van gedachten te wisselen met de douanediensten en hun vragen te stellen om de relatie tussen douane- en accijnsdiensten in Brussel en Brusselse bedrijven te verbeteren en te optimaliseren.

Kan iemand me helpen om ervoor te zorgen dat ik het juiste tarief gebruik?

U kunt contact opnemen met de douaneautoriteiten om algemene informatie of advies te vragen over de toepasselijke wetgeving, waaronder de indeling van goederen. Dergelijke informatie is niet bindend voor de douane.

Een bindende tariefinlichting (BTI) geeft u een beslissing over de goederencode die door de douane wordt toegepast op de goederen die u wilt importeren of exporteren. De code is gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur zoals vastgesteld door de EU, of een andere daarop gebaseerde nomenclatuur van goederen. Het besluit is schriftelijk vastgelegd in de BTI. U kunt alleen bindende informatie krijgen in de vorm van een BTI-beschikking. In geval van twijfel wordt aanbevolen een bindende tariefinlichting (BTI) aan te vragen. Neem voor meer algemene informatie over BTI contact op met de douaneautoriteiten of vraag elektronisch een BTI aan:

De BTI is bindend voor zowel uw bedrijf als alle douaneautoriteiten in de EU, wat betekent dat geen enkele douane het gebruik van dat specifieke tarief voor het betrokken product in twijfel kan trekken.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids