[caption id="attachment_3650" align="alignnone" width="1024"]

© Gettyimages[/caption]Belgische banken en andere financiële aspecten van zaken doen in België. Als u als Nederlands bedrijf over de grens zaken doet komt u er al snel mee in contact. Het is dus belangrijk op de hoogte te zijn van de belangrijkste bancaire aandachtspunten.In dit artikel wordt op hoofdlijnen ingegaan op een drietal bancaire aspecten: betalingsverkeer, financieren van een onderneming in België en het vestigen van zekerheden. Tot slot wordt er stilgestaan bij een bedrijfsovername op de Belgische markt.

Betalingsverkeer

Ondanks SEPA (Single European Payment Area) heeft het voordelen om te werken met een lokaal Belgisch rekeningnummer. Uit de praktijk blijkt dat een onderneming een Belgisch rekeningnummer aanhoudt om de volgende redenen:

  • behoud autonomie lokale vestiging;
  • vanuit commercieel oogpunt interessant;
  • loonbetalingen, sociale lasten via Sociaal Secretariaat en BTW aangifte;
  • overige praktische zaken, zoals storting maatschappelijk kapitaal, ‘gestructureerde mededeling’ betalingen en als oprichtingsrekening.

Verder is het in de retail gebruikelijk om naast Meastro en V-Pay acceptatie te werken met BanContact. Deze acceptatiemethode wordt gebruikt in België en dus enkel aangeboden door Belgische banken. Tot slot is Payconiq in opmars. Meer en meer winkeliers bieden deze betaalmethode aan.

Kredietverlening

Vanuit een Nederlandse of internationale situatie is het gebruikelijk om een structuur van groepsfinanciering te bezien. Dit is een situatie waarbij meerdere vennootschappen aansprakelijk zijn voor een kredietfaciliteit of lening. Dit heeft als voordeel dat wanneer er een nieuwe activiteit in de groep wordt opgestart, bijvoorbeeld het oprichten van een Belgische vennootschap, er bij de financiering hiervan geleund kan worden op de kracht en bestaande kasstromen van het bestaande bedrijf.Belgische banken beoordelen financieringsaanvragen echter vaak op basis van de onderneming op zich. Indien er toch wordt gewerkt met een groepsfinanciering is het uitgangspunt dat de Belgische entiteit een economisch belang heeft als zij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor een financiering en zekerheden verstrekt. Er dient te worden onderbouwd dat de Belgische vennootschap een aantoonbaar voordeel heeft bij het aangaan van deze verplichting.Daarnaast dient het bedrag van de zekerheidsstelling (aansprakelijkheid en/of verpanding activa) in verhouding te zijn met de rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen voor de zekersteller. Dit wordt het proportionaliteit principe genoemd. Rechtstreekse voordelen zijn bijvoorbeeld toegang verkrijgen tot een financiering of betere voorwaarden, onrechtstreekse voordelen kunnen gezocht worden in een shared service center of gezamenlijke inkoopvoordelen. Ook dienen de statuten hoofdelijke aansprakelijkheid en/of het stellen van zekerheden toe te staan.

Zekerheden vestigen

Wanneer er sprake is van het stellen van zekerheden voor een financiering door een Belgische vennootschap is dit vanuit buitenlands perspectief complexer en kostbaar. Het complexe karakter komt naar voren bij met name de hypothecaire inschrijving ter verpanding van onroerende zaken. Daarentegen, sinds de nieuwe “Wet roerende zekerheden” van kracht is die de huidige wet Pand op de Handelszaak uit oktober 1919 geactualiseerd heeft, is de werkwijze voor het verpanden van roerende zaken meer vergelijkbaar geworden met Nederland.Wanneer er een hypothecaire zekerheid wordt verstrekt dient er rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van zes weken of soms langer. Dit wordt onder andere veroorzaakt door diverse (wettelijke) opzoekingen die de notaris dient uit te voeren. Nadat de akte is gepasseerd dient deze geregistreerd en ingeschreven te worden in diverse registers. Dit neemt ongeveer 3 maanden in beslag. Om uitbetaling te bespoedigen is het advies om met de bank af te stemmen dat deze een “goed voor grosse” verklaring van de notaris ontvangt. Met deze verklaring kan in overleg een faciliteit mogelijk eerder beschikbaar worden gesteld.Het vestigen van hypotheek in België is kostbaarder vergeleken met Nederland, vooral door het genoemde registratietraject. De (wettelijke) kosten van een hypothecaire inschrijving bedragen ca. 2% van de in te schrijven hoofdsom. Om deze kosten te beperken wordt in België waar mogelijk met een volmacht (mandaat) gewerkt voor een hypothecaire inschrijving. Concreet betekent dit dat er voor een lager bedrag effectief zekerheid wordt gevestigd dan dat contractueel is overeengekomen. Kenmerk van de volmacht is dat de bank de mogelijkheid heeft om op ieder moment de volmacht om te zetten naar een geregistreerde zekerheid (positive pledge). Of en in welke mate gebruik kan worden gemaakt van een volmacht wordt door de bank per dossier beoordeeld.

Bedrijfsovername

Indien u op de Belgische markt actief wilt worden door een bestaand bedrijf over te nemen, dan is het raadzaam om kennis te nemen van Financial Assistance wetgeving. Er gelden strikte voorschriften in België onder welke voorwaarden een onderneming zich sterk mag maken naar derden op het verkrijgen van haar eigen aandelen.In veelvoorkomende gevallen is het bij een acquisitie gebruikelijk om binnen de Target te zoeken naar zekerheden die aangeboden kunnen worden aan de bank ter dekking van de overnamefinanciering. Vanuit Financial Assistance is dit niet altijd mogelijk, daarom is het verstandig om bij een dergelijke situatie vroegtijdig bancair en juridisch advies in te winnen.Rabobank is sinds 1984 actief op de Belgische markt vanuit haar vestiging in Antwerpen. De International Desk van Rabobank Antwerpen staat opgesteld voor Nederlandse bedrijven die in België zaken doen, maar ook voor bedrijven van buiten Nederland die de focus hebben op België. Heeft u graag extra informatie rond financiële aspecten van zakendoen in België ? Neem dan contact op met Rabobank.Dit zijn slechts enkele van de vele verschillen die een impact hebben op uw zakendoen met Belgen. Bereid je dus zeker voor en woon bijvoorbeeld eens een cursussen van de NKVK bij. Alvast veel succes.

Dit artikel maakt deel uit van de gratis gids 'Succesvol zakendoen in België'. U kan hier de volledige gids downloaden.

Ruud StegemanHead of International Desk België – Rabobank Antwerpen0032 3 290 18 43ruud.stegeman@rabobank.comwww.rabobank.com

[gravityform id="5" title="true" description="true"]

Dit vind u waarschijnlijk ook interessant

We hebben geen aanbevelingen voor dit artikel.

Op zoek naar meer?Bekijk al de blogposts.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids