Op 1 mei 2019 is het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kortweg ‘WVV’, in werking getreden.Vereenvoudiging en flexibiliteit vormen de rode draad doorheen het vernieuwde vennootschapsrecht dat België aantrekkelijker moet maken als vestigingsland voor buitenlandse investeerders.[caption id="attachment_3654" align="aligncenter" width="510"]

© Gettyimages[/caption]Met het oog hierop werd het aantal rechtsvormen gereduceerd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormd tot de meer flexibele besloten vennootschap zónder kapitaal die de aangewezen rechtsvorm zal worden voor alle niet-beursgenoteerde ondernemingen.Het nieuwe wetboek biedt voorts de nodige ruimte voor contractuele verfijning zodoende dat er binnen het wettelijk kader een vennootschap op maat kan worden gecreëerd. Rechtspersonen opgericht na 1 mei 2019 vallen meteen én volledig onder het nieuwe regime. Voor bestaande rechtspersonen heeft de wetgever voorzien in een gefaseerde overgangsregeling en biedt hen zo nog even de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Wat wijzigt er in België met ingang van 1 januari 2020 ?

1 januari 2020 is de aanvangsdatum van een belangrijke fase in het kader van de inwerkingtreding van het WVV. Vanaf die datum wordt de dwingende regelgeving van het WVV namelijk van kracht op alle bestaande rechtspersonen. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen zullen voor niet-geschreven worden gehouden, terwijl de aanvullende bepalingen slechts toepassing vinden voor zover de statuten geen afwijkende regeling bevatten.De voornaamste dwingende bepalingen die in werking treden zijn als volgt :

 • Rechtsvormen die onder de nieuwe wetgeving een andere benaming hebben gekregen, zullen met ingang van 1 januari 2020 deze nieuwe benaming voeren.

Zo zal een BVBA die nog niet werd ‘omgevormd’ tot BV geen melding meer mogen maken van de term ‘BVBA’ en deze dienen te vervangen door ‘BV’. De impact hiervan kan op het eerste zicht eerder minimaal lijken doch administratief behoorlijk groot zijn en redelijk veel voorbereidingswerk en kosten vergen. Alle brieven, facturen, orders, notulen, mails, website, … dienen namelijk als rechtsvorm ‘BV’ te vermelden.

 • Uitsluiting arbeidsovereenkomsten voor bestuurders in BV, CV en NV.
 • Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle vennootschappen een absoluut verbod geldt op “double seats” en “cascade”, met name :
 • Double seats : personen die in bestuursorganen meer dan 1 mandaat waarnemen i.e. natuurlijk persoon-bestuurder (in eigen naam) die tevens als vaste vertegenwoordiger van een (of meerdere) rechtsperso(o)n(en)-bestuurder een mandaat uitoefent in hetzelfde bestuursorgaan (in hetzelfde bestuursorgaan).
 • Cascade : rechtspersoon-bestuurder die als vaste vertegenwoordiger een andere rechtspersoon heeft aangesteld (bijv. vennootschap X, vast vertegenwoordigt door vennootschap Y, op haar beurt vertegenwoordigt door natuurlijk persoon Z).
 • Elke BVBA/CVBA wordt automatisch en van rechtswege een ‘kapitaalloze’ vennootschap : het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de BVBA respectievelijk het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de CVBA worden van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd tot een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De fondsen kunnen via statutenwijziging worden ontgrendeld.

Ingevolge het kapitaalloos karakter van de BV/CV zal winstuitkering enkel mogelijk zijn mits naleving van de dubbele uitkeringstest:

 • Netto-actief of balanstest door de aandeelhouders: geen uitkering indien
 • het netto-actief negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief wordt
 • het nettoactief is gedaald of ingevolge een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of statuten onbeschikbaar eigen vermogen

en

 • Liquiditeitstest door het bestuursorgaan: betaling opeisbare schulden min. 12 maanden mag niet in het gedrang komen.
 • Statutaire zetelleer

Onder druk van de Europese rechtspraak, heeft België overstap gemaakt van de werkelijke zetelleer naar de statutaire zetelleer. Voortaan bepaalt het land waar de rechtspersoon werd opgericht en dus niet langer het land van waaruit de rechtspersoon daadwerkelijk bestuurd wordt, het toepasselijk recht. Een Belgische onderneming zal voortaan haar activiteiten naar het buitenland kunnen verplaatsen en toch onderworpen blijven aan het Belgisch recht.Een grensoverschrijdende zetelverplaatsing vanuit België (emigratie) of naar België (immigratie) zal voortaan aan een bijzondere vennootschapsrechtelijke procedure onderhevig zijn.

Aanpassing statuten aan het WVV

Bestaande rechtspersonen beschikken over de mogelijkheid om voorafgaand aan 1 januari 2020 vrijwillig kiezen om het WVV door middel van een statutenwijziging onmiddellijk en integraal van toepassing te maken (de zgn. ‘opt-in’).Rechtspersonen die geen gebruik maken van de opt-in zijn verplicht om hun statuten ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk 1 januari 2024 in lijn te brengen met het WVV.Teneinde onduidelijkheden en contradicties tussen de statuten en de nieuwe vennootschapswetgeving te vermijden is het raadzaam om de statuten zo spoedig mogelijk met het nieuwe vennootschapsrecht te conformeren.

NKVK organiseert op regelmatige basis seminars over dit en andere Belgisch-Nederlandse onderwerpen. Bekijk alvast onze eventkalender om te kijken wanneer de volgens seminars doorgaan.

Dit artikel maakt deel uit van de gratis gids 'Succesvol zakendoen in België'. U kan hier de volledige gids downloaden.

Annemie WittemansAdvisor Tax & Legal Services - BDO Belastingconsulenten+32 3 230 58 40annemie.wittemans@bdo.bewww.bdo.be

 

[gravityform id="5" title="true" description="true"]

Dit vind u waarschijnlijk ook interessant

We hebben geen aanbevelingen voor dit artikel.

Op zoek naar meer?Bekijk al de blogposts.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

 • Cultuurverschillen
 • Fiscale opportuniteiten
 • Juiste contactgegevens
 • Alle info in één gids