De VZW Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg en de VZW Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (Beluned) (hieronder ‘NKVK’ of ‘wij/we’ genoemd) verbinden zich er toe om de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van NKVK (de‘bezoekers’) te respecteren, als ook van de personen die een beroep doen op de diensten die hieronder worden beschreven (de ‘klanten’) en van de personen die zich inschrijven voor opleidingen en evenementen die door het bedrijf worden georganiseerd (de ‘deelnemers’). Dit vertrouwelijkheidsbeleid beschrijft de vertrouwelijkheidspraktijken die van toepassing zijn op het gebruik van de websites van NKVK en van de verwante toepassingen en diensten die door ons worden aangeboden (de‘diensten’), inclusief onze adviesdiensten en onze informatie- en inlichtingsdiensten, alsook de evenementen en opleidingen die we organiseren.

1. Vertrouwelijkheidsbeleid van de websites

1.1. Gedekte websites

Dit beleid inzake de vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens behandelt de toepasselijke praktijken inzake informatievan de website www.nkvk.be.

1.2. Verzamelde informatie

Het is mogelijk dat NKVK uw persoonsgegevens, zoals uw naam, de naamvan uw bedrijf, uw adres, uw telefoonnummer en uw identificatoren vraagt, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 bij uw aansluiting (via een handgeschreven aansluitingsformulier of via een online formulier);

 als u contact met ons opneemt om informatie over onze diensten te verkrijgen;

 als u zich inschrijft voor een evenement of een opleiding of een andere door NKVK voorgestelde dienst.

Het is mogelijk dat NKVK u om bijkomende informatie verzoekt, zoals het aantal werknemers, uw activiteitensector, uw factureringsinformatie, alsook alle andere informatie die u aan NKVK verschaft. NKVK verzamelt eveneens gegevens met betrekking tot de interesses die u vermeldt of die NKVK afleidt uit uw gebruik van zijn diensten.

1.3. Gebruik van de verzamelde informatie

De gegevens die u aan ons verschaft, gebruiken we om u de diensten te verlenen die betrekking hebben op uw aansluiting en op de door NKVK aangeboden diensten.In het kader van een dienstenaanbod dat vergelijkbaar is met het aanbodvan vóór 25 mei 2018 kan NKVK uw gegevens eveneens gebruiken om u te informeren over de door NKVK aangeboden diensten, en meer bepaald via:

 de NKVK-nieuwsbrief;

 publicaties en enquêtes van NKVK;

 uitnodigingen voor activiteiten, evenementen en opleidingen die door NKVK worden aangeboden.

U kunt te allen tijde uw voorkeuren raadplegen of wijzigen en uw toestemming intrekken zodat u geen informatie over de activiteiten en standpunten van NKVK meer ontvangt. Wanneer we uw persoonsgegevens willen verwerken voor andere doeleinden dan die genoemd in dit vertrouwelijkheidsbeleid, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u zich inschrijft voor de betrokken dienst (en) via invulformulieren op deze website.Als u via een van onze website uw cv doorstuurt of uw kandidatuur stelt, zal NKVK uw persoonsgegevens verwerken voor de procedures die betrekking hebben op de aanwerving. Dit betekent dat NKVK via e-mail of telefonisch contact met u kan opnemen. NKVK houdt enkelpersoonsgegevens bij voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te behandelen.

1.4. Websites van derde partijen

Het is mogelijk dat onze diensten links bevatten naar ander websites die aan onze controle ontsnappen en die niet gedekt zijn door dit vertrouwelijkheidsbeleid. Als u via de aangeboden links andere websites opent of een beroep doet op andere diensten is het mogelijk dat de operators van deze websites en diensten u om inlichtingen verzoeken.Deze inlichtingen gebruiken ze in overeenstemming met hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid dat kan afwijken van ons beleid.

1.5. Informatie inzake het surfen op onze websiteDit hoofdstuk verklaart hoe we informatie over uw ‘surfgedrag’ verzamelen om de voornoemde websites te beheren, hoe we trends analyseren, bewegingen van gebruikers volgen, doelgerichte reclame verspreiden en demografische informatie over onze gebruikers basis verzamelen.

1.6. Cookies

1.6.1. Was is een cookie?

Als u naar een van de websites van NKVK surft, is het mogelijk dat er een ‘cookie’ op uw computer wordt geregistreerd. Een cookie is een bestand dat de mogelijkheid biedt om informatie over uw ‘surfgedrag’ op de website te registreren (bv. bezochte pagina’s, datum en tijdstip waarop u de website hebt bezocht, aangeklikte links) en dat zodoende uw websitebezoekjes vergemakkelijkt door u gemakkelijker en sneller te kunnen identificeren.De cookies die door de websites van NKVK worden gedefinieerd, worden ‘eerste-partij-cookies’ genoemd. De cookies die door andere partijen danNKVK worden gedefinieerd, worden ‘derde-partij-cookies’ genoemd. Derde partij-cookies bieden derde partijen de mogelijkheid om via de websites van NKVK functionaliteiten aan te bieden (bijvoorbeeld publiciteit, interactieve inhoud en analyses). Partijen die derde-partij-cookiesinstellen, kunnen uw computer herkennen als u de website van NKVK in kwestie opent en als u bepaalde andere websites opent.

1.6.2. Waarom gebruiken we cookies?

NKVK gebruikt eerste-partij- en derde-partij-cookies wegens meerdere redenen. Bepaalde cookies zijn vereist wegens technische redenen zodat we een optimaal dienstenaanbod kunnen aanbieden. Dit zijn de ‘essentiële’ cookies. Andere cookies bieden de mogelijkheid om de interesses van de gebruikers op te volgen en ons specifiek hierop te richten zodat we de ervaring op de websites en de door NKVK aangeboden diensten kunnen verbeteren. Derde partijen verspreiden cookies via onze websites voor publicitaire of analytische doeleinden en om de prestatiesen functionaliteiten te evalueren. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven.

1.6.3. Welk soort cookies gebruiken we?

 Essentiële cookies. Dit zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website en u de mogelijkheid bieden om op de site te surfen en om gebruik te maken van de diensten en functionaliteiten. Zonder deze onmisbare cookies zou het surfen op websites minder vlot verlopen dan voorzien en zou het risico bestaan dat u geen toegang hebt tot bepaalde diensten of functionaliteiten.

 Voorkeurscookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en maken het mogelijk om instellingen zoals de taal of andere regionale parameters te onthouden en om de websites te individualiseren.

 Analytische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de NKVK-websites en stellen ons in staat om de werking van de site te verbeteren. Analytische cookies geven bijvoorbeeld aan welke pagina’s het meest worden bezocht, registreren alle problemen die zich op de website voordoen en helpen om de doeltreffendheid van onze reclameboodschappen te evalueren. Op deze manier kan NKVK globale gebruiksschema’s voor de websites vaststellen en niet zozeer het gebruiksgedrag van elk individu.

 Reclamecookies. Deze cookies worden gebruikt om de reclame boodschappen meer relevant voor u te maken. Ze vervullen functies zoals het continu opnieuw weergeven van dezelfde boodschap bij dezelfde gebruiker, waarbij het van essentieel belang is voor de adverteerders dat de boodschappen correct worden weergeven, en waarbij, in sommige gevallen, de keuze voor reclameboodschappen is gebaseerd op uw interesses.

 Socialenetwerkcookies. Deze cookies worden gebruikt om u demogelijkheid te bieden om pagina’s en inhoud die u interessant lijken op onze websites te delen via andere sociale netwerken en andere websites. Dergelijke cookies kunnen ook voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

1.6.4. Hoe beheert u de cookies?U hebt het recht om cookies te aanvaarden of te weigeren.Als u geen cookies van onze website wenst te ontvangen, kunt u de voorkeuren van uw browser aanpassen zodat u de mogelijkheid hebt om cookies te weigeren of om het aanvaarden ervan te beperken. Volg de instructies van uw browser als volgt (links beschikbaar op de datum waarop dit vertrouwelijkheidscharter werd bijgewerkt)

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

Als u echter alle cookies van uw browser wenst te annuleren, bestaat de kans dat u niet ten volle kunt genieten van de opties die door onze diensten worden aangeboden.Surf naar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ voor meerinformatie over het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers.

NKVK behoudt zich het recht voor om het beleid inzake cookies te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging van dit beleid inzake cookies wordt van kracht zodra de bijgewerkte versie beschikbaar is.

1.7. Internettags

Cookies zijn niet het enige middel om gebruikers van een website te herkennen of te volgen. NKVK kan van tijd tot tijd gebruikmaken van andere soortgelijke technologieën, zoals internettags (ook vaak ‘spionpixels’ of ‘onzichtbare pixels’ genoemd). Dit zijn minuscule grafische bestanden die een unieke identifier bevatten die in een van onze websites of in een van de via onze diensten verstuurde e-mails is geïntegreerd. Op deze manier kunnen we, bijvoorbeeld, het gebruikersverkeer van een pagina naar een andere op onze websites in de gaten houden, de toegang tot door onze dienst verstuurde communicatie opvolgen of achterhalen of u vanuit een online reclameboodschap op een van onze websites bent terechtgekomen. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om correct te kunnen functioneren. In dit opzicht zal het deactiveren van cookies de werking van de voornoemde technologische tools hinderen.

2. Vertrouwelijkheidsbeleid inzake diensten

2.1. Blijf op de hoogte

Onze diensten hebben als doel om u op de hoogte te houden van de actualiteit, van evenementen en discussies over, in het algemeen, de gemeenschap van ondernemingen die door NKVK worden verdedigd en vertegenwoordigd en, in het bijzonder, over onderwerpen die verband houden met uw interesses, voorkeuren en prioriteiten.Onze diensten helpen u eveneens bij het ontwikkelen en etaleren van uw kennis en vaardigheden.

2.2. Blijf verbonden

De diensten van NKVK helpen u om nieuwe zaken opportuniteiten te verkennen en om u in contact te brengen met partners binnen onze gemeenschap van partnerondernemingen en partnerorganisaties.

2.3. Laat u horen

De diensten van NKVK streven er eveneens naar om de behoeften en prioriteiten van ondernemingen te laten horen en te laten erkennen, meer bepaald bij openbare instanties en sociale partners.

2.4. Informatie die wordt verzameld in het kader van onze diensten

In het kader van onze diensten gebruikt NKVK informatie zoals

a) de gegevens die u ons verschaft of die we afleiden uit de inhoud die u raadpleegt. We gebruiken de gegevens die u verschaft (bijvoorbeeld bij uw aansluiting of uw inschrijving voor een van onze diensten). We gebruiken eveneens gegevens die we kunnen afleiden uit de gegevens waarover we beschikken, zoals (i) uw gebruiksgeschiedenis van onze diensten; (ii) de vragen die u aan ons team stelt of (iii) de interesses die u aan ons vermeldt. Deze gegevens worden verwerkt zodat we u die inhoud kunnen aanbevelen die relevant is voor u en zodat we de inhoud van onze latere communicatie met u kunnen personaliseren.We vragen u om ons enkel die persoonsgegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn om u de diensten te kunnen bieden waarop u een beroep wilt doen (hiertoe vragen we geen ‘gevoelige persoonsgegevens’).Binnen de grenzen van het voorgaande zal de kwaliteit van de gegevens inzake uw profiel en uw interesses ons de mogelijkheid bieden om beter te reageren op uw behoeften en zult u kunnen beschikken over meer relevante en nuttige diensten. Als, in het kader van onze dienstverlening, partnerorganisaties van NKVK ons gegevens van hun werknemers en/of partners doorsturen, worden deze enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk blijkt in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid.

b) Gegevens van andere gebruikers/andere bronnenPersoonsgegevens die, met het oog op de uitvoering van een specifieke opdracht, ter kennis van NKVK worden gebracht, worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van voornoemde opdracht in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels en worden niet verwerkt in het kader van het dienstenaanbod van NKVK. Als NKVK in onderaanneming gegevens voor partnerorganisaties verwerkt, zal NKVK deze gegevens verwerken in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid van de partnerorganisatie en uitsluitend met het oog op de uitvoering van de respectieve opdracht.

2.5. Gebruik van uw gegevens in het kader van onze diensten

NKVK streeft ernaar om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden en om de belangen van Benelux ondernemingen zo goed mogelijk te verdedigen. Hiertoe benutten we op verschillende tijdstippen alle informatie waarover we beschikken om onze diensten aan te bieden en om de kwaliteit ervan te behouden:

 Om de voorkeuren van de klant beter te begrijpen, bundelt NKVK alle statistieken over de werking en het gebruik van de diensten en de statistieken inzake het raadplegen van de verspreide inhoud.

 NKVK stuurt zijn klanten verslagen, advies, updates en veiligheidsinformatie met betrekking tot onze diensten.

 NKVK investeert in onderzoek en ontwikkeling om zijn producten en diensten te verbeteren.

 NKVK kan de persoonsgegevens van zijn klanten en/of onderaannemers gebruiken om fraude of misbruik van onze diensten of de schending van onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden op te sporen en te voorkomen.

 NKVK kan eveneens de persoonsgegevens van zijn klanten gebruiken om elke actie uit te voeren die op grond van een gerechtvaardigd belang is gewettigd of om zich te voegen naar elke wettelijke verplichting die hiertoe is voorzien.

 NKVK behoudt zich het recht voor om statistieken te bundelen op basis van de gegevens inzake het gebruik en de prestatie van zijn diensten.

 NKVK gebruikt de gegevens van zijn klanten om offertes en bestelbonnen op te stellen en om zijn diensten te factureren.

 Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de klant behoudt NKVK zich het recht voor om u informatie inzake zijn diensten testuren (al naargelang uw voorkeuren en interesses).

 NKVK verwerkt geen informatie over personen die jonger zijn dan 18jaar, over de medische of gezondheidstoestand, ras, etnische oorsprong of andere gevoelige gegevens. Als NKVK, in het kader vaneen opiniepeiling of meningen onderzoek, gegevens verzamelt over politieke opinies en/of geloofsovertuigingen, bijvoorbeeld in de strijdtegen discriminatie in ondernemingen, worden deze gegevens op een geanonimiseerde manier en voor statistische doeleinden verzameld. NKVK is bijgevolg niet in staat om voornoemde gegevens openbaar te maken aan personen die hierom vragen.

In het kader van de ‘aansluiting’ van een onderneming: NKVK verzamelt informatie over de interesses van aangesloten ondernemingen om hen de best mogelijk service aan te bieden. NKVK heeft de keuze om de voorkeuren van zijn leden te verfijnen aan de handvan hun gebruik van de door NKVK aangeboden diensten.In het kader van adviesdiensten aan leden en klanten: NKVK verwerkt aanvragen tot informatie en biedt toegang tot zijn resources of tot de gevraagde diensten. Om de behoeften van onze klanten te vervullen, verzamelen we alle noodzakelijke persoonsgegevens. Onder noodzakelijke persoonsgegevens verstaan we hier de naam, de voornaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de betrokken personen, alsook alle andere informatie die u noodzakelijk vindt om ons op uw vragen te laten antwoorden.In het kader van georganiseerde evenementen:

 Voor de opname en verspreiding van beelden waarvan u het hoofdonderwerp bent, is uw toestemming vereist. Op voorwaarde dat wij uw toestemming voor de foto of de video-opname hebben gekregen, behoudt NKVK zich het recht voor die foto's en video's over evenementen die wij organiseren in het kader van onze communicatiecampagnes te publiceren, onder meer op de websites van NKVK, op de sociale netwerken en in ons magazine BrusselMetropool. Daarom nemen wij de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw recht om niet gefotografeerd te worden te respecteren en om u vooraf te informeren over hoe wij de foto's gebruiken die van u zijn genomen tijdens onze evenementen.

 NKVK gaat ervan uit dat de instemming om de afbeelding van een persoon te nemen, te communiceren en te reproduceren, stilzwijgend is verkregen zodra de afgebeelde persoon actief heeft bijgedragen om op de afbeelding in kwestie voor te komen.

 Wilt u niet langer dat wij uw afbeelding verwerken, dan kunt u ons volgens de herroepingsprocedure schrijven op privacy@nkvk.be

 De lijst met deelnemers aan door NKVK aangeboden evenementen is publiekelijk toegankelijk met het oog op het bevorderen van de uitwisselingen en ontmoetingen, maar ook om geïnteresseerden demogelijkheid te bieden om te gepasten tijde over hun aanwezigheid te beslissen. De persoonsgegevens die hiertoe openbaar worden gemaakt, zijn de naam, de voornaam en de functie van de betrokken personen. In het kader van georganiseerde opleidingen:

 Tenzij anders bepaald, wordt de door NKVK verzamelde informatie over de handelsnaam van de onderneming en de functie van de vertegenwoordigende persoon niet beschouwd als persoons gegevens en kunnen deze gegevens bijgevolg in principe openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de condities in dit charter.

 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit vertrouwelijkheidsbeleid geeft NKVK enkel aan de betrokken persoon toegang tot zijn of haarpersoonsgegevens.De lijst met inschrijvingen voor opleidingen die door NKVK worden georganiseerd, wordt aan de sprekers bezorgd opdat deze beter de behoeften van de deelnemers kunnen begrijpen. De persoonsgegevens die hiertoe openbaar worden gemaakt, zijn de naam, voornaam en emailadres van de betrokken personen.

2.6. Onderaannemers

In het kader van de uitvoering van onze diensten kan NKVK een beroep doen op onderaannemers met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid. NKVK deelt met de onderaannemer(s) in kwestie uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de respectieve dienstverlening.Deze ondernemingen mogen uw gegevens nooit vrij gebruiken of doorsturen.

3. Contact opnemen met ons

Voor opmerkingen of vragen over dit beleid, of om uw rechten op toegangen rectificatie van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@nkvk.be

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!