Het Brussels Gewest komt terug op zijn beslissing om de Brusselse exportsubsidies op te schorten in afwachting van een hervorming van de maatregel die tot voor kort nog van kracht was. Dat blijkt althans uit de verklaringen van Ans Persoons (Vooruit), Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

Ondervraagd door oppositieleden van de Brusselse parlementaire commissie, kondigde ze aan dat ze binnenkort een nieuw krediet van 1,5 miljoen euro zou kunnen toekennen aan deze onderbenutte premies. “Deze middelen zouden al op korte termijn kunnen worden gebruikt om het huidige premiestelsel tijdelijk in stand te houden in afwachting van het nieuwe exportsteunstelsel dat momenteel wordt voorbereid”, aldus de staatssecretaris.

Volgens Ans Persoons wordt er momenteel overleg gestart met bedrijven en sectoren over deze hervorming. Ze erkende dat ze had moeten wachten tot ze bedrijven formeel had uitgenodigd voor de raadpleging over de hervorming (wat even voor Kerstmis per brief was gebeurd) voordat ze overwoog om de maatregel op te schorten.

Meer in het algemeen wees ze erop dat het Gewest exporterende ondernemingen in het buitenland ondersteunt via hub.brussels, dat jaarlijks 19,5 miljoen euro ontvangt, bovenop de 21,5 miljoen euro voor de Economische Transitie.

Enkele weken geleden betreurde BECI de aankondiging dat de steun aan de Brusselse exporteurs zou worden stopgezet, zoals voorzien in de begroting van de Brusselse regering voor 2024. Deze maatregel was een van de maatregelen waarop de gewestelijke uitvoerende macht rekende om besparingen door te voeren om de schuldenlast van het Gewest te beperken. Voor BECI hebben KMO’s deze financiële steun nodig om opdrachten uit het buitenland binnen te halen.

“Het is goed, maar het is te laat”.

Namens de ondernemingen dankt BECI de staatssecretaris voor deze stap terug. Het is echter jammer dat het kwaad al is geschied: een aantal bedrijven heeft de regio al verlaten.

“Het is positief, maar te laat. Het is jammer dat ze niet de moed hadden om eerder van gedachten te veranderen,” betreurt Olivier Willocx, CEO van BECI. “Bedrijven moesten zich tegen 31 december in regel stellen met de nieuwe vennootschapswet. Een hele reeks bedrijven heeft daarom al besloten om zich buiten Brussel te vestigen. Bovendien blijkt uit onze laatste enquête dat 53% van de bedrijven overweegt om Brussel op korte termijn te verlaten.”

Tewerkstellingssteun is een belangrijke hefboom van het economisch beleid. Het valt te betreuren dat er totaal geen overleg is geweest bij de uitvoering van deze maatregelen, die nu zijn uitgesteld in afwachting van hervormingen. BECI heeft pas nu een afspraak met de Staatssecretaris om het dossier verder te bespreken.

Een verordening hervormen kost tijd (ongeveer twee jaar). “Dit vlak voor de verkiezingen doen, is een grote vergissing en creëert een zekere mate van onzekerheid, wat nooit goed is”, besluit Olivier Willocx.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids