Stiptheid is belangrijk in elk bedrijf. Te laat komen kan het teamwerk verstoren en ontevredenheid veroorzaken. Het verduidelijken van de regels omtrent het recht op loon wanneer je te laat komt is essentieel voor het behoud van de productiviteit en het welzijn van het team.

Als werkgever kan je te maken krijgen met werknemers die te laat komen, door ouderlijke verplichtingen, verkeersproblemen of andere onvoorziene omstandigheden. Dit kan de optimale werking van je bedrijf aanzienlijk verstoren, hoe miniem en onbedoeld deze vertragingen ook zijn. Dit is des te problematischer als je je moet houden aan precieze openingstijden, afspraken ‘s ochtends of als het team moet wachten op een laatkomer voordat het met het werk kan beginnen. Bovendien kan dit leiden tot ontevredenheid, niet alleen bij jou, maar ook bij je collega’s, die gedwongen kunnen worden om de taken van de werknemer die te laat is tijdelijk op te vangen.

Recht op loon wanneer je te laat op het werk komt: welke regels zijn van toepassing?

Als werkgever kan de stiptheid van werknemers een uitdaging zijn, vooral als er sprake is van familiale beperkingen of de verkeersproblemen. Welke opties heb je bij herhaaldelijk te laat komen en welke maatregelen kan je nemen?

Maatregelen bij ongerechtvaardigd te laat komen

1. Schriftelijke waarschuwing: we raden je aan om de werknemer een waarschuwing te sturen om hem te herinneren aan de regels en hem de kans te geven zijn gedrag te corrigeren. Het arbeidsreglement kan voorzien in boetes, inhoudingen op het loon of zelfs een disciplinaire schorsing.
2. Niet-betaling van de niet-gewerkte uren:
de werkgever is niet verplicht om de niet-gewerkte uren te betalen in geval van ongerechtvaardigd te laat komen, tenzij de werknemer deze uren later inhaalt.
3. Ontslag:
herhaaldelijk te laat komen kan een geldige reden zijn voor ontslag, maar er zijn meerdere voorafgaande waarschuwingen nodig om deze maatregel te rechtvaardigen.

Voorwaarden voor het recht op loon in geval van te laat komen

Volgens de wet heeft de werknemer recht op volledig loon als hij het volgende bewijs kan voorleggen:
1. Fysiek en mentaal in staat zijn om te werken op het ogenblik van vertrek.
2. Naar het werk gaan onder normale omstandigheden.
3. De vertraging is te wijten aan een onvoorziene omstandigheid op het traject.
4. De omstandigheid ligt buiten zijn wil.
5. De werknemer heeft er alles aan gedaan om ondanks de omstandigheden op het werk te geraken.

Sancties voor herhaaldelijk te laat komen

Bij onvoldoende bewijs kan de werkgever loon inhouden. Als de situatie aanhoudt, kunnen waarschuwingen en zelfs ontslag worden overwogen.

Hoe te laat komen voorkomen?

• Een thuiswerkbeleid implementeren.
• Glijdende werktijden invoeren

Communicatie met de werknemer is essentieel als we de redenen voor het te laat komen willen begrijpen en op zoek willen gaan naar geschikte oplossingen. Stiptheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die een impact heeft op de efficiëntie en het welzijn van het hele team.

Daniel Binamé, Development and Partnerships Manager, Partena Professional

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids