Voor de derde opeenvolgende maand zet de verbetering zich voort in de handel, deze maand onder impuls van een duidelijke heropleving van de vraagvooruitzichten en van de verwachte bestellingen bij de leveranciers. De werkgelegenheidsvooruitzichten, die vorige maand sterk waren verbeterd, werden op hun beurt enigszins neerwaarts bijgesteld.Het verbeterde vertrouwen in de verwerkende nijverheid berust bijna uitsluitend op een aanzienlijk gunstiger beoordeling van het voorraadpeil, rekening houdend met het seizoen.In de bouwnijverheid dalen alle indicatoren. De bedrijfsleiders zijn er terughoudender over het huidige peil van hun totale orderpositie en de verwachte ontwikkeling van de vraag. De recente bewegingen van de orderpositie en van het gebruikte materiaal zijn ook neerwaarts gericht, zij het in mindere mate. In de dienstverlening aan bedrijven werd de sterke verslechtering van de activiteitsvooruitzichten nagenoeg volledig gecompenseerd met een gunstigere kijk van de ondernemers op hun huidige activiteitsniveau. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft stijgen.Ten slotte wijzen de resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid op een nieuwe toename van de bezettingsgraad van het productievermogen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De seizoengezuiverde bezettingsgraad steeg aldus van 79,6 % in april tot 81,1 % in juli.De volledige conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België kan je ook raadplegen. Daarin staan de nodige grafieken voor de juiste interpretatie.Extra informatie nodig? NKVK - De Nederlands Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg is er voor duizenden MKB'ers die (meer) internationaal willen ondernemen. Een goede kennis van de markt, bekend geraken met de wetgeving en het vinden van de juiste partners zijn essentieel. Voor u is een vrijblijvend gesprek met NKVK de eerste stap in de goede richting.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!

Ontdek onze gratis Gids over "Succesvol Zakendoen in België"

  • Cultuurverschillen
  • Fiscale opportuniteiten
  • Juiste contactgegevens
  • Alle info in één gids