Bent u werkzaam in de infrabouw of bouw en werkt u met duurzame, circulaire en/of biobased toepassingen? En wilt u zakendoen in België? De kersverse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de fysieke handelsmissie infrastructuur en gebouwde omgeving naar onze op-een-na belangrijkste handelspartner.

Deze tweedaagse handelsmissie vindt plaats op 19 en 20 mei 2022, en biedt volop gelegenheid om in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers, informatie te verkrijgen over lopende projecten en marktkansen in het buurland, en uitgebreide netwerkmogelijkheden op C-level.

Marktkansen voor Nederlandse bedrijven in duurzame infrabouw

In Vlaanderen zijn op dit moment al veel Nederlandse bedrijven actief in de duurzame infrabouw. 

Er is behoefte aan extra capaciteit én aan innovatieve methodes die Nederlandse bedrijven bieden. Mede hiermee hoopt men de hoge ambities van bijvoorbeeld het Oosterweel-project en de uitvoering van de V&R-opgaven te kunnen realiseren.

Agentschap Wegen en Verkeer en uitvoeringsorganisaties Lantis en de Werkvennootschap zullen de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven nader toelichten.


Marktkansen voor Nederlandse bedrijven in duurzame en circulaire bouw

Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië staan voor een grootschalige renovatieopgave van de woning- en utiliteitsbouw. Hier ligt een grote opdracht voor het energetisch renoveren van bestaande gebouwen, flexibel en meervoudig ruimtegebruik en circulaire stadsplanning. 

Initiatieven als de Green Deal Circulair Bouwen en de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) bevorderen de circulaire aanpak in het gewest. 

Verschillende investeringen worden gedaan die direct leiden tot potentiële opdrachten voor toeleveranciers in de sector van de woning- en utiliteitsbouw. Zo is Vlaanderen in het kader aan post-corona relance gestart met een grootschalig programma om de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert tot 2024 ruim € 350 miljoen via het Renolution-programma om een verdrievoudiging van de renovatieopgave te realiseren.

Dergelijke investeringen leiden tot nieuwe (grootschalige) aanbestedingen en opdrachten waar Nederlandse bedrijven ook de vruchten van kunnen plukken. 

Kosten en deelname

Meld u aan voor de handelsmissie. De uiterste aanmelddatum is donderdag 31 maart. Mocht de inschrijftermijn worden verlengd en meld u zich na 31 maart aan? Dan is deelname aan individuele matchmaking niet gegarandeerd. 

Om deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken, biedt de Nederlandse overheid dit aan tegen het sterk gesubsidieerde bedrag van € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 per extra deelnemer. Iedere deelnemer meldt zich apart aan. 

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen bovenstaand genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Voor lokaal vervoer wordt gezorgd.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen

Projectmanager missies  

E: jos.hermsen@rvo.nl


Karin Schipper

Projectmanager missies

E: Karin.schipper@rvo.nl 


Covid-19 clausule

Mocht voorafgaand aan deze missie de Covid-19 situatie veranderen en gevolgen hebben voor de organisatie van deze missie, dan staat het de organisatie vrij om de missie uit te stellen of te annuleren. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Uiteraard worden in dit geval geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Brussel, het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Bekijk de foto's

No items found.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!