Parallel aan het staatsbezoek aan België (20 tot en met 22 juni 2023) vindt de klimaattechnologie missie plaats rond groene waterstof, bouw, mobiliteit en landbouw.

Bent u actief in de groene waterstofsector, klimaatneutrale bouw, duurzame mobiliteit of toekomstgerichte landbouw? En heeft u interesse in de groeiende klimaattechnologiemarkt in België? Neem dan van 20 tot en met 22 juni 2023 deel aan de economische missie Klimaattechnologie naar België. Als onderdeel van deze missie vindt op woensdag 21 juni 2023 de eerste editie van het Dutch Belgian Climate Tech Forum plaats in Brussel. Dit forum maakt integraal onderdeel uit van het programma van de economische missie.

De missie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Tijdens deze missie verkent u de mogelijkheden die de Belgische markt biedt en maakt u kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen uw vakgebied. Ook biedt de missie u de mogelijkheid om te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Zo krijgt u meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en kansen in de EU en in de EU-regelgeving.

Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst.

Deze missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België.

WAAROM DEELNEMEN?

Tijdens de missie krijgt u de kans om:

 • uw netwerk uit te breiden met belangrijke spelers in de Belgische markt en op Europees niveau;
 • inzicht te krijgen in Belgische klimaattechnologie-ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof, bouw, landbouw en mobiliteit;
 • kennis te delen met private en publieke partners over groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw;
 • te spreken met Belgische stakeholders over innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering;
 • marktkansen en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken;
 • mogelijke opdrachtgevers te ontmoeten;
 • deel te nemen aan inspirerende bedrijfsbezoeken aan koplopers in België.

PROGRAMMA ECONOMISCHE MISSIE KLIMAATTECHNOLOGIE

De economische missie klimaattechnologie vindt plaats van 20 t/m 22 juni 2023. Voor deze missie bieden we een meerdaags maatwerkprogramma per sector aan. Bekijk het actuele programma per sector via onderstaande links.

LET OP: dit meerdaags programma kan enkel worden bijgewoond door het Nederlandse bedrijfsleven.

Concept programma economische missie klimaattechnologie:

DOELGROEP ECONOMISCHE MISSIE

De economische missie richt zich op Nederlandse organisaties die actief zijn in:

 • de maakindustrie groene waterstof;
 • klimaatneutrale woning- en utiliteitsbouw;
 • slimme en duurzame mobiliteit;
 • toekomstgerichte landbouw.

Per sector wordt een maatwerkprogramma geboden. De aandacht ligt op organisaties die innoveren en helpen bij de verduurzaming van hun sector. Meer specifiek kan dit gaan om:

 • de opwekking en toepassing van groene waterstof voor de energietransitie;
 • de ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen en technieken;
 • de vermindering van CO2-uitstoot in de vier sectoren;
 • het verminderen van de gevolgen in de natuur en het milieu vanuit de landbouw.

Wij nodigen in het bijzonder vrouwelijke ondernemers, start-ups en kennisinstellingen uit om deel te nemen.

ORGANISATIE

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Brussel en het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen.

Bekijk de foto's

No items found.

Onze nieuwsbrief

Krijg alle updates over onderzoeken en business opportuniteiten!

Bedankt! U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.
Oeps, er ging iets mis!