In Algemeen, Commerciëel, Financiëel, Juridisch

De Nederlandse ondernemingen betaalden in 2017 hun facturen volgens een publicatie in Nu.nl van 23 februari 2018 gemiddeld na 40,5 dagen; in de dienstverlening 38,4 dagen, in de vastgoedsector 38,6 dagen, in de gezondheids- en welzijnszorg 39 dagen, in de IT 43,3 dagen, in de leasesector 42,5 dagen en in de transport- en logistieksector 43 dagen.

Afgezet tegen gangbaar betalingsgedrag in andere landen waarin soms 60 à 90 dagen moet worden gewacht voordat een factuur wordt betaald, doet de Nederlandse ondernemer het zo slecht nog niet.

Desalniettemin is het verstandig om niet blind te staren op deze cijfers. Gemiddelde cijfers hoeven namelijk niet iets te zeggen over individuele gevallen.

Het is logisch dat ook als men zaken doet met een Nederlander, zich afvraagt of die Nederlandse ondernemer “goed is voor zijn geld”. Zelfs als dit aanvankelijk zo lijkt te zijn, kan dit in de loop van een traject tegenvallen en kunnen betalingen zelfs uitblijven. Daar worden dan diverse redenen voor aangevoerd die echt niet altijd even valide zijn.

Daarom is het van belang vooraf zoveel mogelijk zekerheid te bedingen en voor zover dit onvoldoende mocht zijn in het uiterste geval over te gaan tot het nemen van maatregelen. Eén van die maatregelen kan zijn dat in Nederland wordt overgegaan tot het leggen van conservatoir beslag. Een dergelijk bewarend beslag wordt meestal gelegd vóórdat een juridische procedure aanhangig wordt gemaakt. Zo’n conservatoir beslag heeft als doel het behouden van verhaalsmogelijkheden maar kan er ook toe leiden dat men snel om de tafel komt en op korte termijn betaling wordt gerealiseerd.

Welke zekerheid wordt bedongen of welke maatregel dient te worden getroffen, hangt af van de concrete situatie.

Vragen?

 

Sjoerd Tilman, s.tilman@mannaertsappels.nl, +31767514000

MannaertsAppels Advocaten

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Covid safe ticket en testen op de werkvloer: Heiligt het doel de middelen?

De coronamaatregelen op het werk zijn intussen stevig versoepeld en het normale (werk)leven is in grote mate hernomen. Toch is het coronavirus nog steeds aanwezig. Werkgevers en werknemers kampen dan ook met de vraag naar bescherming op de werkvloer. Uiteraard kunnen en moeten preventiemaatregelen op de werkvloer genomen worden, maar kunnen werkgevers nog een stapje […]

Seminar: Circulaire Economie in de gebouwde omgeving en plastics in België

Afgelopen week nam NKVK deel aan het kansenseminar ‘Circulaire Economie in de gebouwde omgeving en plastics in België’. Tijdens dit seminar presenteerde Arnoud Walrecht, Directeur Sustainability KPMG, enkele belangrijke inzichten over kansen die zich voordoen in de circulaire keten van de bouw en plasticsector in België. Nadien spraken we onder leiding van moderator Freek van […]

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarkt

Een interview met Kathy Rosseel, Career Management Director bij Daoust.  Heeft de coronapandemie onze arbeidsmarkt op een bepaalde manier veranderd? K.R.: Zeker en vast. En dan heb ik het niet over het oplossen van de kloof tussen vraag en aanbod. We hebben nog altijd te kampen met een krapte op de arbeidsmarkt. De War for Talent is nog steeds en des te scherper aanwezig voor sommige profielen en in bepaalde regio’s. De […]

Start typing and press Enter to search