In Algemeen, Commerciëel, Financiëel, Juridisch

De Nederlandse ondernemingen betaalden in 2017 hun facturen volgens een publicatie in Nu.nl van 23 februari 2018 gemiddeld na 40,5 dagen; in de dienstverlening 38,4 dagen, in de vastgoedsector 38,6 dagen, in de gezondheids- en welzijnszorg 39 dagen, in de IT 43,3 dagen, in de leasesector 42,5 dagen en in de transport- en logistieksector 43 dagen.

Afgezet tegen gangbaar betalingsgedrag in andere landen waarin soms 60 à 90 dagen moet worden gewacht voordat een factuur wordt betaald, doet de Nederlandse ondernemer het zo slecht nog niet.

Desalniettemin is het verstandig om niet blind te staren op deze cijfers. Gemiddelde cijfers hoeven namelijk niet iets te zeggen over individuele gevallen.

Het is logisch dat ook als men zaken doet met een Nederlander, zich afvraagt of die Nederlandse ondernemer “goed is voor zijn geld”. Zelfs als dit aanvankelijk zo lijkt te zijn, kan dit in de loop van een traject tegenvallen en kunnen betalingen zelfs uitblijven. Daar worden dan diverse redenen voor aangevoerd die echt niet altijd even valide zijn.

Daarom is het van belang vooraf zoveel mogelijk zekerheid te bedingen en voor zover dit onvoldoende mocht zijn in het uiterste geval over te gaan tot het nemen van maatregelen. Eén van die maatregelen kan zijn dat in Nederland wordt overgegaan tot het leggen van conservatoir beslag. Een dergelijk bewarend beslag wordt meestal gelegd vóórdat een juridische procedure aanhangig wordt gemaakt. Zo’n conservatoir beslag heeft als doel het behouden van verhaalsmogelijkheden maar kan er ook toe leiden dat men snel om de tafel komt en op korte termijn betaling wordt gerealiseerd.

Welke zekerheid wordt bedongen of welke maatregel dient te worden getroffen, hangt af van de concrete situatie.

Vragen?

 

Sjoerd Tilman, s.tilman@mannaertsappels.nl, +31767514000

MannaertsAppels Advocaten

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Kvk Belgie niet hetzelfde als kvk Nederland: 5 verschillen

De rol en het statuut van de kamer van koophandel in België verschilt duidelijk van de kvk in Nederland. Vele Nederlandse zakenmensen zijn zich hier echter niet van bewust. Alvast 5 verschillen: Privé versus publiek Alle kamers van koophandel in België zijn privé-organisaties dus geen overheid! De kvk’s in België zijn over het algemeen non-profit […]

Imec bouwt in Wageningen nieuw innovatiecentrum uit

Imec, het onderzoekscentrum op vlak van nano-elektronica en digitale technologie uit Vlaanderen, gaat samen met de Nederlandse universiteiten Radboud University en Wageningen University & Research (WUR) en het academisch ziekenhuis Radboudumc in Wageningen OnePlanet realiseren. Dat is een nieuw innovatiecentrum voor gezondheids-, voeding- en landbouwtechnologie. De provincie Gelderland subsidieert het project met 65 miljoen euro. […]

Update Belgische Beleggingsfiscaliteit

Wilt u als in België wonende particulier beleggen in buitenlandse aandelen en beleggingsfondsen? Wij bespreken een aantal praktische aspecten waarmee u geconfronteerd kan worden. Buitenlandse kapitaalverminderingen Een terugbetaling van aandelenkapitaal die volledig aangerekend wordt op het zogenaamde gestort kapitaal, is belastingvrij in hoofde van de aandeelhouder. Deze terugbetaling kwalificeert namelijk niet als een ‘dividend’.Dit gebeurt […]

Start typing and press Enter to search