In Algemeen, Juridisch, Vestigen

Bedrijfsruimte huren in Nederland is niet hetzelfde als bedrijfsruimte huren in België. 5 dingen die u moet weten:

1. Standaard is niet hetzelfde als gebalanceerd

 In Nederland krijg je als huurder van bedrijfsruimte in 99 van de 100 gevallen een “standaard huurovereenkomst” voorgelegd, die gebaseerd is op een model van de Raad voor Onroerende Zaken. Een uitstekend model: maar wel voornamelijk uitstekend voor de verhuurder. Het model bevat onder andere een verbod op onderverhuur, een beperking van de schadeplicht van de verhuurder wanneer het gebouw gebreken vertoont, een opschortings- en verrekeningsverbod aangaande de huurpenningen, stevige boetebepalingen en de verplichting tot voortdurend, daadwerkelijk gebruik van het gehuurde. Als huurder kun je met goed fatsoen om een aantal aanpassingen vragen die de overeenkomst meer gebalanceerd maken. Wees daarin dus niet te bescheiden!

2. Handelshuur is niet hetzelfde als huur van (overige) bedrijfsruimte

 Het Belgische concept van handelshuur kennen we niet in Nederland. De huur van bedrijfsonroerendgoed in Nederland kent twee varianten: i) huur van middenstandsbedrijfsruimte en ii) huur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte. De huur van Nederlandse middenstandsbedrijfsruimte is op belangrijke punten vergelijkbaar met handelshuur in België. De huurder van middenstandsbedrijfsruimte is – mede vanwege de locatie gebonden goodwill – wettelijk beschermd. Die bescherming kan niet contractueel ongedaan gemaakt worden: een voorbeeld is dat de huurovereenkomst in beginsel voor 5 jaar geldt en daarna desgewenst nog eens met 5 jaar wordt verlengd. Een andere mogelijkheid is om eerst een overeenkomst voor 2 jaar te sluiten. Daarna kunnen huurder en verhuur beslissen om die overeenkomst om te zetten in de voornoemde 2 keer 5 jaar. De contractuele vrijheid is bij  kantoorruimte en overige bedrijfsruimte overigens een stuk groter.

3. Contractuele bestemming is niet hetzelfde als publiekrechtelijke bestemming

In nagenoeg alle “standaard contracten” is opgenomen wat de huurder in het gehuurde gebouw gaat doen. Andere activiteiten dan die in het contract zijn opgenomen, zijn niet toegestaan. Dit is de contractuele bestemming. In nagenoeg alle contracten is het de verantwoordelijkheid van de huurder om na te gaan of het bestemmingsplan – de publiekrechtelijke bestemming dus – aansluit op de contractuele bestemming. Een verschil tussen de beide bestemmingen is mogelijk een groot probleem en komt voor risico van de huurder. Goed controleren dus!

4. Overeenkomst is niet hetzelfde als contract

 Pas op: een huurovereenkomst komt in beginsel al tot stand als er overeenstemming is tussen de verhuurder en de huurder over de meest essentiële zaken van de huur zoals de prijs, het gehuurde gebouw, de ingangsdatum en de huurtermijn. Het huurcontract is “slechts” de schriftelijke vastlegging van alle huurvoorwaarden met een handtekening van de huurder en verhuurder erop. Tijdens onderhandelingen is het dus zaak om goed vast te leggen dat er pas een huurovereenkomst tot stand komt, als over alle voorwaarden overeenstemming is en alles op papier staat en ondertekend is. Zo raak je niet onbedoeld gebonden aan een huurovereenkomst.

5. Makelaar is niet hetzelfde als de verhuurder

Onder de meeste omstandigheden is de makelaar niet bevoegd om namens de eigenaar een huurovereenkomst te sluiten. Dat moet de eigenaar zelf doen. Voordat u dus die nieuwe inventaris koopt, al dat personeel aanneemt, een Nederlandse vennootschapsstructuur optuigt en de eerste voorraden voor uw Nederlandse vestiging bestelt of de eerste verkoopgesprekken in uw nieuwe bedrijfsruimte plant, moet u zorgen dat de eigenaar zelf de huurovereenkomst ondertekent. Overeenstemming met de makelaar is niet voldoende, daar is de eigenaar in de meeste gevallen niet aan gebonden. Een uitzondering geldt natuurlijk als de makelaar een volmacht heeft van de eigenaar, maar het bewijs daarvan moet u dan wel op papier ontvangen.

 

Aan de andere kant: de taal waarin Nederlanders contracteren is wel nagenoeg hetzelfde als in België!

 

Neem voor vragen contact op met Tristan Schonis, Vastgoedadvocaat bij MannaertsAppels Advocaten in Breda

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Kvk Belgie niet hetzelfde als kvk Nederland: 5 verschillen

De rol en het statuut van de kamer van koophandel in België verschilt duidelijk van de kvk in Nederland. Vele Nederlandse zakenmensen zijn zich hier echter niet van bewust. Alvast 5 verschillen: Privé versus publiek Alle kamers van koophandel in België zijn privé-organisaties dus geen overheid! De kvk’s in België zijn over het algemeen non-profit […]

Imec bouwt in Wageningen nieuw innovatiecentrum uit

Imec, het onderzoekscentrum op vlak van nano-elektronica en digitale technologie uit Vlaanderen, gaat samen met de Nederlandse universiteiten Radboud University en Wageningen University & Research (WUR) en het academisch ziekenhuis Radboudumc in Wageningen OnePlanet realiseren. Dat is een nieuw innovatiecentrum voor gezondheids-, voeding- en landbouwtechnologie. De provincie Gelderland subsidieert het project met 65 miljoen euro. […]

Update Belgische Beleggingsfiscaliteit

Wilt u als in België wonende particulier beleggen in buitenlandse aandelen en beleggingsfondsen? Wij bespreken een aantal praktische aspecten waarmee u geconfronteerd kan worden. Buitenlandse kapitaalverminderingen Een terugbetaling van aandelenkapitaal die volledig aangerekend wordt op het zogenaamde gestort kapitaal, is belastingvrij in hoofde van de aandeelhouder. Deze terugbetaling kwalificeert namelijk niet als een ‘dividend’.Dit gebeurt […]

Start typing and press Enter to search