In Algemeen

Terbeschikkingstelling woning door vennootschap aan bedrijfsleider voorlopig terug voordeliger  

Wanneer de vennootschap gratis een woning aan haar bedrijfsleider ter beschikking stelt, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider. De belastingadministratie aanvaardt dat dit voordeel alle aard forfaitair wordt bepaald en maakt een onderscheid tussen de terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

Bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon ligt het voordeel van alle aard echter veel hoger omdat de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard vermenigvuldigd wordt met een waarde van 1,25 of 3,8 naargelang het KI lager of hoger is dan 745 EUR. Dit in tegenstelling tot de terbeschikkingstelling van een gratis woning door een natuurlijke persoon, waarbij deze verhoging niet van toepassing is.

Lees verder > 

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Verspilde tijd?

Uw vestiginskansen wereldwijd

Nieuwe Business Partner: SECUREX

Start typing and press Enter to search