In Algemeen, Commerciëel

tijd

Vandaag had ik een afspraak bij een klant. Het ging om een afspraak die we een aantal weken eerder hadden vastgelegd. Bij hem op kantoor aangekomen bleek echter dat hijzelf extern was en bij een klant zat. Er was dus duidelijk iets fout gelopen in het inplannen van de afspraak. De dame van de receptie was echter bijzonder vriendelijk en nodigde me uit om de koffie die ik gekregen had rustig uit te drinken. Gezien het voor een keer een echt goede koffie was besloot ik dat ook te doen (Laten we eerlijk zijn. Het spul dat bedrijven hun bezoekers en medewerkers, zeker in Nederland, durven voor te schotelen is soms echt niet te zuipen). Wat te doen met dit vrijgekomen moment? Wel, dit is het eigenste moment waarop ik jullie schrijf.

Als we kijken naar de alomtegenwoordige beweging naar dataverzameling en dataverwerking ligt hier eigenlijk één drijfveer aan te grondslag: meer controle verwerven over onze omgeving. Als we de parameters beter kennen en beheersen kunnen we de uitkomst zekerder maken. Spijtig genoeg wordt dit al te vaak veel te eng vertaald naar efficiënter of rendabeler worden. En niet naar het creëren van nieuwe toegevoegde waarde. We laten onze medewerkers in de pas lopen door hun van steeds naderbij te volgen via allerlei informaticasystemen en leggen hun zo vaak extra administratieve lasten op qua registratie.

Anderzijds schrappen we alle administratieve functies want ‘die leveren geen toegevoegde waarde’ en die zullen door de automatisering toch verdwijnen. Net hier knelt het schoentje. Technologie zou net voor de mens ruimte en tijd moeten maken om te doen waarin hij echt goed is – het creatieve, het scheppende – eerder dan hem enkel efficiënter te maken op de korte termijn. (Is dat ook niet een van de oerverhalen van onze westerse traditie? De scheppende God maakt mensen naar zijn beeld, de scheppende mens.)

Ruimte en tijd, daar heeft elk creatief proces nood aan en dat is, bij aanvang, per definitie inefficiënt en onrendabel. Op lange termijn is de toegevoegde waarde echter veel groter dan enkel de controle over de omgeving verhogen.

Ruimte en tijd kan je maken maar soms dienen ze zich ook totaal onverwacht aan, zoals nu voor mij door een misgelopen afspraak. Over de toegevoegde waarde van de vrucht van mijn creatieve proces, deze tekst, laat ik jullie echter oordelen. Verspilde tijd of niet?

Tom Vansteenkiste

Algemeen Directeur NKVK

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Kvk Belgie niet hetzelfde als kvk Nederland: 5 verschillen

De rol en het statuut van de kamer van koophandel in België verschilt duidelijk van de kvk in Nederland. Vele Nederlandse zakenmensen zijn zich hier echter niet van bewust. Alvast 5 verschillen: Privé versus publiek Alle kamers van koophandel in België zijn privé-organisaties dus geen overheid! De kvk’s in België zijn over het algemeen non-profit […]

Imec bouwt in Wageningen nieuw innovatiecentrum uit

Imec, het onderzoekscentrum op vlak van nano-elektronica en digitale technologie uit Vlaanderen, gaat samen met de Nederlandse universiteiten Radboud University en Wageningen University & Research (WUR) en het academisch ziekenhuis Radboudumc in Wageningen OnePlanet realiseren. Dat is een nieuw innovatiecentrum voor gezondheids-, voeding- en landbouwtechnologie. De provincie Gelderland subsidieert het project met 65 miljoen euro. […]

Update Belgische Beleggingsfiscaliteit

Wilt u als in België wonende particulier beleggen in buitenlandse aandelen en beleggingsfondsen? Wij bespreken een aantal praktische aspecten waarmee u geconfronteerd kan worden. Buitenlandse kapitaalverminderingen Een terugbetaling van aandelenkapitaal die volledig aangerekend wordt op het zogenaamde gestort kapitaal, is belastingvrij in hoofde van de aandeelhouder. Deze terugbetaling kwalificeert namelijk niet als een ‘dividend’.Dit gebeurt […]

Start typing and press Enter to search