Zakendoen in België en Luxemburg kunnen op verschillende vlakken vragen oproepen. Welke documenten heeft u nodig als u zich daar wilt vestigen? Moet uw Nederlandse werknemer in België belasting afdragen aan de Belgische staat? Met welke belangrijke cultuurverschillen houdt u rekening? 

In het overzicht hieronder proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden. 

Niet gevonden wat u zocht? Leden van de NKVK mogen vrijblijvend contact opnemen met de NKVK. Bent u geen lid? Aan specifieke vragen met betrekking tot het zakendoen in België en/of Luxemburg wordt een tarief vastgesteld. Meer informatie kan worden aangevraagd via info@nkvk.be

Wat moet ik doen om een bedrijf in België te kunnen starten?

Allereerst moet u een diploma van bedrijfskunde of gelijkwaardig voor kunnen leggen.

Naargelang de juridische vorm moet u zich of melden bij het KBO (Kruisbank van ondernemingen) of via noteriele akte het bedrijf oprichten. 

Er wordt een bankrekening vereist bij een in België gevestigde bank. 

De meest voorkomende rechtsvormen in België zijn de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA).

Men moet rekening houden met akte kosten (notaris) -wat afhankelijk is van het ingebrachte kapitaal-, registratiekosten van de oprichtingsakte, kosten voor activering BTW nr. voor alles +/- 2000 €. (Dit bedrag kan jaarlijks evolueren)

Waar moet ik rekening mee houden als ik personeel uitzend naar België?

Wanneer u als ZZP’er tijdelijk in België opdrachten uit wilt voeren of wanneer u een werknemer uitzendt om te werken in België, dan bent u of uw werknemer niet meer automatisch verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekering. Als u uzelf of uw medewerker detacheert, dan blijft u in Nederland verzekerd.

Hiervoor heeft u een ‘verklaring toepasselijke socialeverzekeringswetgeving’ nodig, beter bekend als een A1-verklaring. Met deze verklaring kunt u in België aantonen dat daar geen premies hoeft af te dragen.

Naast de A1-verklaring die u verplicht bent te hebben, dient u een Limosa melding te doen. Dit is de verplichting voor u als buitenlandse werkgever of zelfstandige om vooraf werkzaamheden te melden als u personeel tijdelijk in België laat werken of daar zelf tijdelijk gaat werken op basis van detachering. Houdt u er rekening mee dat als u dit niet meldt, u een boete of veroordeling kunt krijgen. U kunt deze melding doen via de website van Limosa of via het formulier dat u kunt opvragen bij het Contactcenter Limosa. Voor opdrachten gelieerd aan de bouwsector is er aan verdere formaliteiten te voldoen. 


Als u medewerkers detacheert naar België, blijven zij onder de Nederlandse socialezekerheidswet vallen. Toch is de Belgische arbeidsreglementering (voor zover deze strafrechtelijk gesanctioneerd wordt) van toepassing vanaf het moment dat er een arbeidsprestatie wordt geleverd op Belgisch grondgebied, zelfs als deze prestaties van korte duur zijn. U moet zich dus altijd houden aan de regels over onder andere minimumlonen, minimum aantal betaalde vakantiedagen en voorwaarden betreft gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk.

Wanneer moet ik BTW betalen in België?

U bent verplicht BTW in België te betalen als u: 

 • Een economische activiteit uitoefent;
 • Deze activiteit geregeld en op zelfstandige basis doet;
 • Goederen levert of diensten verricht die in het BTW-wetboek zijn omschreven.


U kunt de regel van verlegde BTW-nummer toe te passen of u dient een BTW-nummer aan te vragen wanneer u dus verplicht bent BTW in België te betalen. Een BTW-nummer kunt u aanvragen bij het 
Centraal Kantoor voor Buitenlandse BTW-plichtigen (CKBB).

Ik heb een opdracht voor een project in België, aan welke voorwaarden moet ik voldoen en welke documenten heb ik nodig?

Wanneer u tijdelijk in België gaat werken, moet u een aantal dingen regelen:

 • Ten eerste moet u zich melden bij de overheid middels een Limosa melding. Hiermee wordt u vrijgesteld van een aantal andere sociale documenten. U moet deze melding doen vóór de aanvang van de tewerkstelling op Belgisch grondgebied. In een aantal gevallen is een Limosa melding niet verplicht, bijvoorbeeld voor zelfstandigen en werknemers uit de sector van internationaal vervoer, mits het ophalen en afleveren van personen of goederen niet in hetzelfde land gebeurt. Of bijvoorbeeld bij dringende herstellings- of onderhoudswerken, als de Nederlandse technicus niet langer dan 5 dagen per maand in België verblijft.

 • Ook moet u een A1 formulier aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank, om te kunnen laten zien dat u sociaal verzekerd bent in Nederland en geen premies in België hoeft te betalen.

 • Vraag ook uw zorgverzekeraar om de Europese ziektekostenverzekeringskaart, de zogenoemde EHIC. Met deze kaart krijgt u de kosten vergoed voor medische hulp in België.

 • Verblijft u meer dan 183 dagen per jaar in België voor uw werk, dan moet u belasting in België betalen vanaf de eerste dag dat u in België werkt.

 • Wanneer u in de bouwsector werkt en gaat werken in België, dient u zich hiervoor bij de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels) aan te melden.

 • Respect en toepassing CAO van de Belgische sector waarin u actief bent.

Ik heb een opdracht voor een project in Luxemburg, aan welke voorwaarden moet ik voldoen en welke documenten heb ik nodig?

Buitenlandse bedrijven (Nederlandse of Belgische) moeten bij het uitvoeren van werken in Luxemburg een aantal aspecten in acht nemen i.v.m. het arbeidsrecht, de vestigingswet en fiscale verordeningen:

 • Bedrijven met occasionele activiteiten in Luxemburg moeten een inschrijving bij de BTW aanvragen. Het BTW-nummer wordt afgegeven enkele dagen na de ontvangst van de aanvraag. De aanvraag moet worden gedaan bij de ‘Administration de l’Enregistrement et des Domaines’.

 • U mag als bedrijf in de EU op occasionele basis werken uitvoeren In Luxemburg. Daarvoor heeft uw bedrijf wel een aanmeldingsplicht werkzaamheden uitvoeren en kan de overheid een bewijs van bestaan van de vennootschap vragen, de nationaliteit van de aanmelder, het “niet-bestaan” van een verbod op uitoefenen van activiteiten. De aanmelding (voorafgaande aangifte) kan op eenvoudig briefpapier met bedrijfshoofding en moet worden verstuurd naar het Ministerie van Middenstand en toerisme:

  Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
  Département des autorisations
  B.P. 535
  L-2937 Luxembourg

 • Het is verplicht ten laatste de dag zelf aangifte te doen van het detacheren van personeel (communication de     détachement de salariés – CDS) aan l’ITIM (Inspection du Travail et des Mines)

Bij NKVK kunt u een samenvattend document bestellen met de te ondernemen stappen, de nodige in te vullen documenten, conceptbrief in de franse taal (met nederlandse vertaling) te versturen naar Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme of  Word lid van de NKVK, profiteer van onze kennis en activiteiten en ontvang het document gratis.

 

Wat zijn de feestdagen in België?

In België zijn er 10 dagen waarop er niet gewerkt mag worden, ook niet door werknemers van buitenlandse bedrijven. Echter, werknemers die op zondag mogen werken, mogen dat ook op een feestdag. De feestdagen zijn:

Nieuwjaar 1 januari
Paasmaandag maandag na Pasen
Dag van de arbeid 1 mei
Onze Lieve Heer Hemelvaart zesde donderdag na Pasen
Pinkstermaandag maandag na Pinksteren
Feestdag Vlaamse gemeenschap* 11 juli
Nationale feestdag 21 juli
Hemelvaartsdag 15 augustus
Feestdag Waalse gemeenschap* 27 augustus
Allerheiligen 1 november
Wapenstilstand ’14-’18 11 november
Feestdag Duitse gemeenschap* 15 november
Kerstmis 25 december
* Enkel geldig voor administratieve diensten in de desbetreffende gemeenschap

In sommige sectoren of voor sommige groepen werknemers kunnen deze feestdagen worden vervangen door andere data en in sommige sectoren vervangt het feest van Sint-Elooi (1 december) de feestdag van
11 november. Ook zijn er andere vrije dagen per sector waar u rekening mee moet houden. Als de vrije dag op een zondag of op een gewone inactiviteitsdag valt dient hiervoor een andere dag verlof in de plaats gekozen te worden.

Wettelijke feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen, moeten verplicht gecompenseerd worden. 

Wat zijn de belangrijkste cultuurverschillen tussen Nederland en België?

Qua cultuur verschillen België en Nederland ontzettend veel van elkaar en in vrijwel alle gevallen worden de verschillen hevig onderschat. De Franse taal zorgt voor een verschil in omgang, maar ook het Vlaams verschilt van het Nederlands, waardoor er serieuze en bedreigende misverstanden kunnen ontstaan bij het zakendoen.
Behalve de taal zijn er in de omgang een groot aantal cultuurbepaalde zaken waar rekening mee moet worden gehouden om succesvol zaken te kunnen doen in België.

Het belangrijkste wat men zich moet realiseren wanneer het zaken doet met een ander land, maar wat door de algemene gedachtegang een stuk relevanter is voor België, is dat zakendoen niet moeilijk is, maar anders.

Verdiep u in de Belgische cultuur zoals u dat ook zou doen voor een land dat veel verder van Nederland ligt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat België qua cultuur verder van Nederland afligt dan vele landen die fysiek op een grotere afstand liggen.

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg organiseert en informeert op dit gebied veel activiteiten, waaronder workshops over cultuurverschillen. 

Wilt u meer informatie over waar u op moet letten op het gebied van cultuur, om succesvol zaken te kunnen doen in België? De NKVK organiseert geregeld seminars omtrent de cultuurverschillen in zakendoen. Bekijk onze agenda en meld u aan voor deze bijeenkomst! 

Start typing and press Enter to search