In Algemeen, Financiëel, Fiscaal

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Voor de derde opeenvolgende maand zet de verbetering zich voort in de handel, deze maand onder impuls van een duidelijke heropleving van de vraagvooruitzichten en van de verwachte bestellingen bij de leveranciers. De werkgelegenheidsvooruitzichten, die vorige maand sterk waren verbeterd, werden op hun beurt enigszins neerwaarts bijgesteld.

Het verbeterde vertrouwen in de verwerkende nijverheid berust bijna uitsluitend op een aanzienlijk gunstiger beoordeling van het voorraadpeil, rekening houdend met het seizoen.

In de bouwnijverheid dalen alle indicatoren. De bedrijfsleiders zijn er terughoudender over het huidige peil van hun totale orderpositie en de verwachte ontwikkeling van de vraag. De recente bewegingen van de orderpositie en van het gebruikte materiaal zijn ook neerwaarts gericht, zij het in mindere mate. In de dienstverlening aan bedrijven werd de sterke verslechtering van de activiteitsvooruitzichten nagenoeg volledig gecompenseerd met een gunstigere kijk van de ondernemers op hun huidige activiteitsniveau. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft stijgen.

Ten slotte wijzen de resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid op een nieuwe toename van de bezettingsgraad van het productievermogen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De seizoengezuiverde bezettingsgraad steeg aldus van 79,6 % in april tot 81,1 % in juli.

De volledige conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België kan je ook raadplegen. Daarin staan de nodige grafieken voor de juiste interpretatie.

Extra informatie nodig? NKVK – De Nederlands Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg is er voor duizenden MKB’ers die (meer) internationaal willen ondernemen. Een goede kennis van de markt, bekend geraken met de wetgeving en het vinden van de juiste partners zijn essentieel. Voor u is een vrijblijvend gesprek met NKVK de eerste stap in de goede richting.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Telewerk en informatieveiligheid

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat werknemers massaal van thuis uit werken. Alhoewel het onduidelijk blijft hoelang de coronacrisis nog duurt, lijkt telewerk een aanhoudende trend te worden. Wanneer werknemers telewerken, kunnen zij ook toegang hebben tot (gevoelige) bedrijfsinformatie. Informatie waartoe werknemers toegang krijgen, bevat in veel gevallen ook persoonsgegevens in de zin van de privacyregelgeving […]

Talent behouden dankzij ‘inplacement’

In de context van de huidige ‘War for talent’ is het essentieel om te investeren in de begeleiding en fidelisering van ‘menselijk kapitaal’! Elk bedrijf staat vandaag voor dezelfde uitdaging: het aantrekken en behouden van talent. Carrièrecoaching kan één van de middelen zijn om de werknemer gemotiveerd aan boord te houden binnen het bedrijf. Deze notie van loopbaancoaching wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Een vaak gebruikte term hiervoor is ‘inplacement’.  Een interview met […]

Culturen en mentaliteiten verschillen van land tot land

Een bilaterale Kamer van Koophandel beperkt zich niet tot bevoorrechte contacten: ze kent ook de markten, mogelijkheden en specifieke kenmerken van de landen die zij bestrijkt. Erik Schroeven, algemeen directeur van NKVK-Beluned, schetst enkele Belgisch-Nederlandse bijzonderheden.  De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) is een van de 23 bilaterale Kamers van Koophandel […]

Start typing and press Enter to search