Leiders, mobiliseer uw werknemers opnieuw!

In welke mentale toestand verkeren uw werknemers? Welke impact had de huidige gezondheidscrisis op hen? In hoeverre hebben werk en privéleven elkaar beïnvloed? De uitzonderlijke situatie confronteert ons met een aantal complexe, maar gerechtvaardigde vragen. Beschikt u als bedrijfs- of teamleider over de nodige middelen om de verschillende gevoelens te beheren die een weerslag kunnen hebben op de teams? Op termijn bestaat het risico dat de medewerkers, of uzelf, emotioneel of lichamelijk uitgeput raken.   In tijden van normale activiteit schenken de organisaties aandacht aan hun leden, aan eventuele demotivatie of het vermogen van sommigen om ten opzichte […]

Duurzaamheid bij Brusselse bedrijven

Duurzaamheid is niet langer een modewoord voor Brusselse ondernemingen. Bedrijven en de overheid slaan de handen in elkaar om de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met dertig procent te verminderen tegen 2030. Op weg naar het einddoel, een klimaatneutraal Brussel tegen 2050, liggen nog vele obstakels. Brussel wil de CO2-uitstoot tegen 2030 verminderen met minstens dertig procent. […]