Nederlandse Kamer van Koophandel Logo

NKVK Nieuwsbrief - Maart 2017 
Met o.a. 
Eddy Duquenne, Vlaams-Nederlandse Handelsdag, Het Nederlands ontslagrecht en Insect Europe.

 

header-maart.png

www.nkvk.be             

Evenementen
Verbinden door te ontmoeten...

Eerstvolgende evenementen:

3 mei: Vestigen in België

9 mei: Personeel aanwerven in België

16 mei: NEDwerkdiner: Eddy Duquenne CEO Kinepolis Group

8 juni: Juridische aspecten van zaken doen in Nederland

button-agenda-t.png

Bekijk de volledige agenda hier

Voordelen NKVK

Kent u de voordelen van het NKVK/Beluned lidmaatschap al? 

Adressen van ondernemingen in België en Luxemburg opvragen

• Uitgebreid aanbod van voorbeeldcontracten

Gids ‘Succesvol zakendoen in België’

Individuele begeleiding: juridisch advies en commerciële begeleiding

Kortingen van 25% op onze producten en diensten, zoals marktstudies, netwerkbijeenkomsten en seminars

• Gratis vermelding op onze website met uw bedrijfsnaam & vestigingsplaats.

button-wordlid-t.png

Bekijk alle voordelen van een lidmaatschap & word lid!


 

button-linkedin-t.png

De NKVK is ook op LinkedIn vertegenwoordigd - bekijk de pagina!  


Benelux Nieuws

Nederlandse export groeit gestaag door

Leer van de Benelux, dan kom je verder als Europa

Honderden miljoenen voor MKB in de Benelux

NKVK te gast bij Business aan tafel

Hoogtepunten Benelux Unie 2016


Een noodzakelijk kwaad

Deze ochtend heb ik me uitvoerig moeten bezig houden met het uitzoeken en implementeren van een aantal boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten binnen de algemene bedrijfsvoering. Voor vele ondernemers is dit denk ik, net als voor mij, niet hun favoriete tijdsbesteding. Er gaat altijd meer tijd in zitten dan je vooraf had gehoopt en het lijkt je weg te houden van de zaken die ‘echt belangrijk’ zijn. Als ondernemer willen we aanpakken, dingen realiseren. De verleiding steekt dan de kop op om deze dingen uit te stellen of maar snel snel te doen, zonder het de aandacht te geven die het verdient.

Ook bij het zakendoen in het buurland steken dergelijke bedrijfskundige uitdagingen de kop op. Denk maar aan aspecten als het juiste verkoopcontract, personeelscontracten, erkenningen, fiscaliteit, boekhouding, etc. Ook hier geldt dat je deze zaken beter van bij het begin op orde hebt en er dus de nodige aandacht aan besteedt. Deze zaken achteraf moeten rechtzetten is meestal veel tijdrovender en in de slechtste gevallen ook veel duurder. De meeste boetes gelinkt aan internationaal zakendoen zijn mijns inziens niet het gevolg van kwaad opzet maar van onwetendheid en nalatigheid.

Net om deze reden zet NKVK-Beluned al 115 jaar in op opleiding van bedrijven in cruciale aspecten van het grensoverschrijdend zakendoen. Niet alleen willen wij uw export stimuleren maar wij willen er ook voor zorgen dat u goed voorbereid aan de start komt en zonder struikelen in de race blijft. Kom dus zeker naar een van onze volgende seminars en bespaar uzelf onaangename verrassingen. NKVK-Beluned zorgt ervoor dat u de horde van dit noodzakelijke administratieve kwaad zo vlot mogelijk kunt nemen.

36973fc.jpgTom Vansteenkiste 
Algemeen Directeur 


Aankomende evenementen

16 mei NEDwerkdiner: Eddy Duquenne CEO Kinepolis Group

In samenwerking met het Consulaat-Generaal van Nederland te Antwerpen, heeft Eran Habets, voorzitter NEDwerk, het genoegen u uit te nodigen voor een exclusief netwerkdiner met Eddy Duquenne, CEO van de Kinepolis Group.  

Sinds haar ontstaan in 1997 ontwikkelde de Kinepolis Group zich tot een  toonaangevende Europese bioscoopexploitant met 49 vestigingen in 7 landen en 2300 medewerkers die samen 23,8 miljoen bezoekers per jaar onthalen. Naast haar bioscoopactiviteit is de groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.  De heer Eddy Duquenne geeft u, als architect achter het succes, een boeiende toelichting bij de strategieën die Kinepolis Group ontplooide om deze internationale koppositie te bereiken. Hij gaat in het bijzonder in op de exponentiele groei die het bedrijf sinds 2014 in Nederland doormaakte en de ervaringen die hij hierbij opdeed. Via verschillende overnames en de bouw van 3 nieuwe bioscopen in 2016 heeft Kinepolis Groep inmiddels 15 complexen in Nederland, met een 16e in de pijplijn. Een mooi Belgisch succesverhaal in Nederland!

Meer informatie en inschrijven >


3 Mei Praktische, administratieve & fiscale aspecten bij het starten van uw Belgische vestiging.

België biedt als tweede handelspartner van Nederland overduidelijk legio kansen voor het Nederlands bedrijfsleven in tal van sectoren. Om praktische, verkoop gebonden, logistieke of fiscale redenen kan het voor uw onderneming interessant zijn om een Belgische vestiging te openen. Misschien zijn uw activiteiten in België op dit moment al dusdanig belangrijk dat een fysieke aanwezigheid zich opdringt.

Overweegt u een uitbreiding naar België of heeft u de eerste stappen al gezet? Wilt u meer weten over de praktische kant van een Belgische vestiging? De NKVK organiseert samen met haar partners BDO en Flanders Investment & Trade een gericht seminar dat onder andere antwoord geeft op de volgende vragen: 

• Wat zijn de praktische voordelen van een Belgische vestiging;
• Welke sectoren in Vlaanderen bieden mijn bedrijf belangrijke kansen en welke ondersteuning kan ik krijgen vanuit de lokale overheidspartners;
• Op welke manieren kan ik mijn bedrijf in België structureren en welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor mij;
• Op welke arbeidsrechtelijke aspecten moet ik letten tijdens het aanwerven van personeel in België;
• Met welke fiscale aspecten moet ik rekening houden bij het zakendoen in België, en hoe ligt de fiscale verhouding tussen mijn Nederlandse en Belgische activiteiten?

Meer informatie en inschrijven >


Nieuws van onze business partners   

Vlaams-Nederlandse Handelsdag, 11 mei 2017, Tilburg

Als buurlanden zijn Nederland en België economisch zeer belangrijk voor elkaar. Ruim 80% van deze bilaterale handel vindt plaats tussen Nederland en Vlaanderen. Vlaamse en Nederlandse bedrijven gaan vaak als eerste de buurgrens over om internationale ervaring op te doen. Maar ook voor meer ervaren bedrijven blijft het goed zakendoen bij de buren. De economieën trekken aan en er zijn M&A’s aan beide zijden van de grens. Hoog tijd dus om de temperatuur op te meten en te kijken wat de mogelijkheden zijn.

De Vlaams-Nederlandse Handelsdag is het ideale platform voor Belgische en Nederlandse ondernemers voor het vinden van nieuwe business kansen en zakenpartners. De Handelsdag vindt plaats op 11 mei 2017 in het Willem II Stadion te Tilburg.

Wat mag u verwachten:

  • Kennisoverdracht d.m.v. presentaties, panelgesprekken met ervaringsdeskundigen over diverse aspecten van het zakendoen in Vlaanderen en Nederland.
  • Individueel netwerken met kennis- en dienstenleveranciers uit Vlaanderen en Nederland op het netwerkplein.
  • Eén-op-één ontmoetingen tussen Vlaamse en Nederlandse ondernemers mogelijk (met bijzondere aandacht voor volgende sectoren: agro-food, life sciences, toelevering aan de bouw en de industrie).

Meer informatie en inschrijven:

Voor Vlaamse ondernemingen: http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events/vlaams-nederlandse-handelsdag-0 

Voor Nederlandse ondernemingen: https://www.kvk.nl/evenementen/433947/  


ahrend-logo.jpg


Royal Ahrend en het Deense designmerk HAY brengen de Iconische Result stoel en de Pyramide collectie opnieuw uit.

• Op individueel niveau verwarming, verkoeling, hoogte en licht instellen;
• Besparing op energieverbruik en verbetering tevredenheid, gezondheid en comfort;
• Werknemers vinden binnenklimaat vaak onprettig en dit leidt tot comfortklachten, minder productiviteit en ‘sick building klachten’

HAY en Ahrend werken al jarenlang samen. “De Result stoel is een van de bekendste designs van Friso Kramer en Wim Rietveld”, vertelt Eugène Sterken, CEO van Royal Ahrend. “We wisten direct dat deze samenwerking unieke mogelijkheden zou bieden. We kunnen hiermee niet alleen onze zakelijke klanten bedienen, maar ook consumenten wereldwijd. Het respect dat HAY en Ahrend voor deze designklassiekers hebben, ligt ten grondslag aan deze inspirerende samenwerking.” Rolf Hay voegt eraan toe: “We staan voornamelijk bekend als organisatie die samenwerkt met designers van nu. Maar de link tussen de producten die we nu opnieuw uitbrengen en wat wij doen, is industrieel design. Het oorspronkelijke uitgangspunt in de verdere ontwikkeling van de Result stoel en de Pyramide tafels was het op een slimme en kwalitatief hoogstaande manier verwerken van materialen en constructies die waarde toevoegen voor onze klanten. Verder was het van belang dat we de producten bovendien tegen een betaalbare prijs kunnen aanbieden.”

Meer informatie > 

Pierrick Masure  pmasure@ahrend.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ahrend  
Twitter: @ahrendoffice
Website: www.ahrend.com   


Delicate kwesties in familiebedrijvenbdo.partners.jpg

Herkent u de valkuilen binnen een familiebedrijf?  En leidt u uw bedrijf naar de toekomst, over de generaties heen? De meerderheid van bedrijven, nationaal en internationaal, is in handen van families. De impact ervan op de wereldeconomie is kolossaal, en een goed bestuur is dan ook cruciaal. Eén met een aangepaste aanpak, want elk familiebedrijf kent zowel struikelblokken als opportuniteiten.   Hans Wilmots, CEO van BDO België, en Rik Donckels, Professor Emeritus KU Leuven, hebben hun professionele én academische ervaring in een tweeledig boek gebundeld.  Het leidt bestuurders van familiebedrijven naar een effectieve governance, aangepast aan de bedrijfscontext van vandaag.

 Geboeid door deze thematiek?  Kom dan op 2 mei naar het VBO. We bouwen de avond rond praktijkgetuigenissen en advies van ervaringsdeskundigen, gevolgd door een interactief panelgesprek. Houd alvast uw vragen klaar. Daarna ontvangt u uw gratis exemplaar van het boek ‘Delicate kwesties in Familiebedrijven’. Nakaarten kan tijdens de afsluitende netwerkreceptie.

Meer info en inschrijven >


 

lydian-00.jpgWET WENDBAAR EN WERKBAAR WERK GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

De Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar werk is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2017.

Deze Wet is bedoeld om ons arbeidsrecht grondig te hervormen, onze economie competitiever te maken, de jobs van de mensen werkbaarder (een betere combinatie werk en privéleven) en de arbeidsmarkt wendbaarder te maken. Zo beoogt de Wet onder meer een administratieve vereenvoudiging voor de werkgever en meer flexibiliteit voor de werknemer.”

Meer informatie >

Jan Hofkens- jan.hofkens@lydian.be


ma-logo.png

Het Nederlandse ontslagrecht – een typisch Nederlands arbeidsrechtelijk verschijnsel

Vooral in de grensstreken laten ondernemers zich niet door landsgrenzen beperken. In een vorig artikel, geschreven door mijn kantoorgenoot Sjoerd Tilman, is ingegaan op enkele Nederlandse ondernemingsrechtelijke verschijnselen. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij het Nederlandse ontslagrecht. Het gebeurt  geregeld dat door niet Nederlandse werkgevers arbeidsovereenkomsten worden gesloten waarop het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing is. Het Nederlandse ontslagrecht had en heeft ook sinds de wijzigingen (met name per 1 juli 2015) als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid typische kenmerken. In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken besproken.

Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2016 geldt dat de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (die voor zes of meer maanden is aangegaan) schriftelijk aan de werknemer moet aanzeggen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Als deze aanzegging niet of niet tijdig plaatsvindt, is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan een kaal maandsalaris, of indien de aanzegging niet tijdig is geschied, een vergoeding naar rato. 

Meer informatie en voorbeelden > 

Sabine van Loon
MannaertsAppels Advocaten
s.vanloon@mannaertsappels.nl
0031-765 225 260


Leer onze nieuwe leden kennen!

Insect-Europe-Transparent-Logo.png

Insect Europe: marktleider in Europa voor eetbare insecten

Insect Europe is in Lelystad als een van de eerste bedrijven ter wereld in 2013 gestart met insecten als voedsel op de markt te brengen. Intussen is de insectenhouderij uitgegroeid tot het belangrijkste consumentennetwerk voor eetbare insecten in Europa. Deze dierlijke eiwitten kan je eenvoudig bestellen op de webwinkel delibugs.nl. Daarnaast zijn ze te koop in enkele winkels in Nederland en Vlaanderen.

‘We zijn opgericht vanuit de overtuiging dat we door de overbevolking op zoek moeten naar nieuwe en duurzame eiwitbronnen’, zegt managing director Ger van der Wal. Insect Europe is hier pionier in: als eerste Europees bedrijf is het gecertificeerd voor de verwerking van insecten tot voedsel voor mensen.

‘Door uitbreiding van onze activiteiten in Europa en daarbuiten gaan we ons vestigen in België’, zegt van der Wal. Zijn product zit dan ook in de lift. ‘De groeiende vraag komt vanuit de wens van vele voedselproducerende bedrijven om te verduurzamen. Insecten geven daarvoor de mogelijkheid.’

Insect Europe streeft ernaar om de hoogste kwaliteit in eetbare insecten te leveren. Kweken doen ze op grote schaal en zo duurzaam mogelijk. ‘Door zelf te kweken, te verwerken en te verkopen trachten we topkwaliteit te leveren’, licht van der Wal toe. ‘We zijn begonnen met het kweken van sprinkhanen, meelwormen, kakkerlakken en krekels. Uiteindelijk zijn we alleen de huiskrekel (Acheta domesticus) blijven behouden.’

Vooral gevriesdroogde varianten verkoopt Insect Europe. Deze kunnen als extraatje dienen in zowel zoete als hartige gerechten. ‘Intussen passen we ook insectenmeel toe in producten zoals repen, burgers en brood’, vult van der Wal aan. ‘Insectenmeel is rijk aan eiwitten en andere essentiële voedingsstoffen en dus uitstekend toe te passen als ingrediënt in allerlei voedingsmiddelen. We zijn ook aan het onderzoeken hoe we grondstoffen zoals eiwitten uit insecten kunnen halen’, vermeldt de managing director nog.

NKVK helpt Insect Europe met de vestigingsperikelen bij de uitbreiding naar België. ‘Daarnaast willen we graag met de gehele voedselindustrie in contact komen om onze ingrediënten te introduceren’, laat van der Wal weten, die uitkijkt naar de bijeenkomsten van NKVK. 

Meer informatie vindt u op: www.insecteurope.com

 

 © 2017 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg. Uitschrijvenwww.nkvk.be | Beluned

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be