Evenement: Boekhoudkundige, fiscale en BTW-verschillen Nederland - België

 

Grensoverschrijdend zakendoen als Nederlands bedrijf in België is meer dan alleen het openen van uw vestiging over de grens heen. Er zijn veel verschillen waar u rekening mee moet houden, bijvoorbeeld op gebied van fiscaliteit, boekhouding alsook btw-aspecten. Een goed voorbeeld zijn de strenge formele vereisten die de Belgische wetgever stelt. De praktijk wijst uit dat velen zich niet altijd aan de verplichtingen houden, wat ernstige financiële gevolgen kan hebben. Ook op vlak van de vennootschapsbelasting zijn er heel wat verschillen. Deze punten van verschil tussen beide landen kunnen een wezenlijke impact hebben op het bedrijfsmodel van de vestigingen van Nederlandse bedrijven in België.

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) organiseert in samenwerking met haar partner BDO, een seminar over de boekhoudkundige, fiscale en btw-verschillen tussen Nederland en België. Tijdens dit seminar wordt vooral ingegaan op die facetten van de Belgische jaarrekening, fiscale en boekhoudkundige wetgeving en afwijkingen in het btw-stelsel waarmee Nederlandse bedrijven die in België gevestigd zijn (of zich zullen gaan vestigen) te maken krijgen.

U neemt deel aan een interactieve sessie. U kunt op voorhand specifieke vragen doorsturen naar steven.odding@nkvk.be zodat hier extra aandacht aan kan worden besteed. Ook bent u tijdens de lunch in de gelegenheid de sprekers gedetailleerde vragen te stellen over de boekhoudkundige en fiscale organisatie van uw (toekomstige) vestiging in België.

 

   

 

Programma

9.00 uur                         Ontvangst 
9.30 uur Hoofdlijnen van de Belgische boekhoud- en jaarrekeningwetgeving voor kleine-, middelgrote en grote ondernemingen en bijkantoren: 
- de boekhouding en het rekeningstelsel;
- de controle van de jaarrekening;
- de openbaarmaking en de consolidatie.
10.15 uur Koffiepauze
10.30 uur Boekhoudkundige aspecten bij specifieke posten van de jaarrekening en hoe op een praktische wijze het Belgische boekhoudrecht kan worden toegepast.
11.15 uur Invloed van btw-verschillen op uw administratie 
12.00 uur Lunch
13.15 uur Fiscale aspecten van ondernemen in België. Hierbij worden o.a. de volgende punten behandeld:
- verschillen met Nederland;
- belangrijke Belgische aandachtspunten (aftrekposten, notionele interest etc.);
- hoe op een praktische wijze het Belgische fiscale recht kan worden toegepast.
14.15 uur Praktische toepassingen van btw-verschillen in (o.a. verschil in aftrekposten en concrete btw-tarieven)
15.00 uur Koffiepauze
15.15 uur Actualiteiten op het vlak van Belgische vennootschapsbelasting en tendensen op het vlak van boekhoudvoering
16.00 uur  Q&A gevolgd door netwerkborrel

Deelname

  Leden Niet-leden

  €221 €295
Collega €187,50 €250

Praktische informatie

Doelgroep: CFO’s, Controllers, boekhouders,staffunctionarissen, administrateurs en adviseurs die belast zijn met de toepassing van het boekhoud-, vennootschaps- en fiscaal recht m.b.t. in België gevestigde bedrijven en bijkantoren.
Datum: Donderdag 14 november 2017
Locatie: Van der Valk Hotel Princeville - Princenhagelaan 5 - 4813 DA Breda
Informatie: info@nkvk.be
Inschrijving: Via ons online inschrijfformulier of via info@nkvk.be
   

Alle kosten zijn per persoon, excl. BTW, incl. documentatiemateriaal. 

 
 
 
 
 

Word lid van de NKVK en profiteer van korting bij evenementen!

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be