NEDwerk Limburg


NEDwerk Limburg: Limburg profileren als duurzame regio!

NEDwerk Limburg is een initiatief van het Nederlands Consulaat-Generaal der Nederlanden (www.nederlandsconsulaat.be ) en de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg. We willen een kennisplatform zijn voor Belgisch en Nederlands Limburgse ondernemers over duurzaam ondernemen.

De termen duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt en staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Duurzaam ondernemen is afgeleid van het begrip duurzame ontwikkeling waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties. Duurzaam ondernemen is een proces waar sommige organisaties al jaren mee bezig zijn. Anderen zijn net begonnen. Via interactieve netwerkbijeenkomsten met ondernemers uit de regio willen we onze doelstelling bereiken. Door te laten zien hoe anderen de uitdaging hebben opgepakt en aan de slag zijn gegaan in de praktijk, hopen wij u te inspireren. Multinationals, MKB-bedrijven en KMO-ers krijgen een platform om onze regio samen te profileren als duurzaam en klaar te stomen voor de 22ste eeuw!


Partners

Het Consulaat-Generaal der Nederlanden is een partner van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) in NEDwerk Limburg.

Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden:
Het Consulaat-generaal te Antwerpen draagt bij aan het versterken van de presentatie van het Nederlandse bedrijfsleven op de markten in de regio's Antwerpen en Belgisch Limburg. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan de grensregio's (naburige Nederlandse provincies). Ook is het Consulaat-generaal actief met het begeleiden van en bemiddelen voor bedrijfsgerelateerde instanties (voorlichting, netwerken), het organiseren van collectieve promotionele activiteiten in het kader van het EVD-programma en Holland-promotie, alsmede andere activiteiten. Meer informatie vindt u op www.nederlandsconsulaat.be


Bestuur

Het bestuur van NEDwerk Limburg bestaat uit een vooraanstaande groep vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Nederland en België, bestaande uit:

Voorzitter:

A.C.J. Huenges Wajer Notaris


Bestuursleden:

Frans Bijvoet Consul-Generaal, Consulaat-Generaal der Nederlanden
Ardy Assink  
Edward de Vries  
Frank van Banning Senior private banker, ABN-AMRO Private Banking
Dick Dresselhuis Bestuurder, NKVK

 


Sprekers

In de afgelopen jaren mochten wij reeds verwelkomen als gastsprekers:

Loek Hermans MKB Nederland
Karel van Eetvelt Unizo
Steve Stevaert Gouverneur van de Provincie Limburg (BEL)
Lionel Frissen Gouverneur van de Provincie Limburg (NL)
Thomas Leysen CEO, Umicore
Remi Vermeiren Voorzitter denkgroep "In de Warande"
Vincent van Quickenborne Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
Wouter Dewulf Van Gansewinkel Groep
Jan Denys Randstad
Eric Donckler Belang van Limburg

 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be