Als Nederlands bedrijf heeft u als ambitie om uw zakelijke activiteiten uit te breiden naar België. Hiervoor zoekt u een betrouwbare partner die u hierin kan begeleiden. De NKVK biedt u 'Matchmaking op maat' waarbij wij uw commerciële behoefte inventariseren en u op basis daarvan een voorstel doen om potentiële agenten/distributeurs of klanten te benaderen. Het matchmakingstraject verloopt als volgt:

Fase 1:

 • Wij plannen een vrijblijvend intakegesprek met u als opdrachtgever waarin wij uitgebreid in kaart brengen wat uw activiteiten zijn, wat uw ambitie op de Belgische markt is en wie uw potentiële klanten/gewenste contacten zijn.
 • Aan de hand van de door u gegeven informatie voeren wij een 'haalbaarheidscheck' uit om u te laten weten of wij aan uw vraag kunnen voldoen. Wij koppelen dit naar u terug en bij een positieve uitslag wachten wij op uw akkoord om met de matchmaking te starten.
 • Bij een 'go' van uw kant gaan wij aan de slag en wordt u business member van de NKVK.


Fase 2:

 • Wij screenen de markt en brengen interessante prospecten in kaart binnen de door u aangegeven doelgroepen.
 • Wij stellen een ‘prospectieverslag’ voor u op met potentieel interessante contacten welke individueel beschreven worden.
 • Wij overleggen of de prospectielijst in de juiste lijn ligt en bepalen eventuele prioriteiten.


Fase 3:

 • Bij uw akkoord starten wij met het benaderen van de gewenste contacten in het prospectieverslag.
 • Wij plannen afspraken met gemiddeld vijf contacten. Deze gesprekken vinden in overleg plaats in het kantoor van de NKVK of op locatie bij de potentiële klant.
 • NKVK faciliteert de afspraken maar neemt geen deel aan de gesprekken.
 • U ontvangt na afloop van de gesprekken een uitgebreid finaal ‘Matchmakingsverslag' van alle contacten, leads, reacties en mogelijke opvolgingsacties zodat u klaar bent om zelf de markt verder te betreden en te bewerken.

 

Termijn van uitvoering:

 • U moet rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden.
 • Na de 'haalbaarheidscheck' wordt de termijn nader bepaald.


 Voorwaarden & Kosten:

 • De kosten voor de begeleiding bedragen 2.495 € (excl BTW incl. lidmaatschap NKVK).
 • Na de 'haalbaarheidscheck' in Fase 1 wordt u business member van de NKVK voor tenminste 1 jaar
  (495 € per jaar) . 
 • Na afronding van Fase 2, bij het 'prospectieverslag' wordt 50% van het resterende bedrag betaald, zijnde 1.000 € (excl BTW).
 • Na Fase 3 overhandiging wij u het 'Finale Matchmakingsverslag' waarna het resterende bedrag van 1.000 € (excl BTW) volgt.
 • Als blijkt dat na er na het prospectieverslag geen positieve respons komt, bij het concrete benaderen van de potentiële leads, wordt in gezamenlijk overleg besloten het dossier te sluiten. In dat geval wordt de laatste schijf van 1.000 € niet in rekening gebracht. U blijft uiteraard wel genieten van de voordelen van ons lidmaatschap gedurende tenminste 1 jaar.


Download hier direct de pdf versie van dit voorstel.


Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Tom Vansteenkiste
E. tom.vansteenkiste@nkvk.be
T. +32 (0)2 209 04 77

Of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op: 

 

* = verplicht

De NKVK respecteert je privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 heb je het recht op inzage en verwijdering van je gegevens bij het eerste verzoek. Je persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b. 
 
 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be