Luxemburg


Luxemburg is met 2.586 km² oppervlakte en een populatie van ruim 400.000 inwoners een van de kleine landen van de Europese Unie. Het is tegelijkertijd ook een van de rijkste landen van Europa. Luxemburg is een parlementaire democratie met een groothertog als constitutioneel monarch. Oorspronkelijk was het een agrarisch land en vandaag de dag rijdt 40% van de werknemers dagelijks naar Luxemburg om er te werken in vooral de financiële sector. Het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking is 32.700 € wat een van de hoogste ter wereld is. 70% van de werkzame bevolking is werkzaam in de dienstensector, 28% in de industrie en 3% in de landbouw. De financiële sector is niet alleen voor Luxemburg de belangrijkste sector maar ook wereldwijd speelt de financiële sector in Luxemburg een leidende rol.


Lidmaatschap Luxemburg

Luxemburg is lid van de Benelux (met België en Nederland), de Europese Unie, de Raad van Europa, het IAEA, de NAVO, de OVSE, de OESO, de UNESCO, UNICEF, de Verenigde Naties, de Wereldbank en de WHO. Het land huisvest een aantal belangrijke Europese instellingen zoals het Europees Gerechtshof, de Europese Rekenkamer, de Europese Investeringsbank en het Secretariaat van het Europees Parlement.


Belangrijkste sectoren in Luxemburg

Voor meer informatie omtrent de belangrijkste sectoren in Luxemburg klik hier

 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be