Bedrijfsgegevens

Zakenadres

Postadres

Persoongegevens

Contactpersoon

Type van lidmaatschap

* = verplicht

NKVK respecteert je privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 heb je het recht op inzage en verwijdering van je gegevens bij het eerste verzoek. Je persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be