Exportstagiair Nederland/België


Wilt u internationaal uitbreiden maar ontbreekt het u aan tijd en/of middelen? Dan kan een lokale exportstagiair u de perfecte oplossing bieden!

Wat stellen wij u voor?

NKVK-Beluned begeleidt u bij het vinden van een lokale gepaste stagiair om uw zakendoen in de Benelux een boost te geven. Een student kan u ‘hands on’ ondersteuning geven, een onderzoeksopdracht uitvoeren (export, marketing, juridisch, boekhoudkundig…) of commerciële contacten leggen. Omdat het om een lokale stagiair gaat is deze al veel beter vertrouwd met de algemene en economische context van het buurland. Kortom, een waardevolle werkkracht bij het zakendoen in het buitenland.

Waarom?

Tijds-en kostenbesparing

Wie zijn de stagiairs?
Derde- en vierdejaars studenten van relevante opleidingen bij Belgische en Nederlandse hogescholen.
NKVK-Beluned kan u helpen stagiairs te vinden in volgende domeinen :

• Accountancy
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfskunde (management, economie en recht)
• Marketing
• Communicatie
• Financial Services Management
• Rechten (hogeschoolopleiding)
• Human Resource Management
• International Business & Languages
• Logistiek en economie
• Small business & Retail management
• Journalistiek

Wat zijn de mogelijke stagevormen?

Stage: De stagiair helpt mee binnen uw bedrijf. De student voert taken uit die gerelateerd zijn aan zijn/haar opleiding/curriculum. Bij de meeste opleidingen voert de student in overleg met het bedrijf een klein onderzoek uit, dat aansluit bij zijn/haar opleiding. Denk aan een marktonderzoek, een klanttevredenheidsonderzoek of een onderzoek naar procesverbetering, Ook neemt de stagiair actieve stappen om voorgestelde acties of verbeteringen effectief te implementeren binnen uw bedrijf.

Onderzoeksopdracht: De student houdt zich bezig met een probleemstelling/vraag binnen de organisatie. Onderbouwd door onderzoek, schrijft de student een plan en/of doet hij/zij aanbevelingen.

Stagetrajecten bij Nederlandse hogescholen lopen meestal over een periode van 3 tot 5 maanden, in België over 3 maanden.

Hoe gaat het in zijn werk?

NKVK-Beluned helpt u bij het vinden van een geschikte student en ondersteunt de stagiair zodanig dat deze de opdracht zo goed mogelijk kan uitvoeren

Fase 1: sollicitatieprocedure

• Afbakenen en uitschrijven van de vacature voor een stagiair uit het buurland
• Uitzetten van vacature in netwerk van hogescholen en universiteiten in het buurland
• Eerste screening van sollicitaties
• Voorleggen van interessante sollicitanten aan opdrachtgever
• Bemiddeling bij de sollicitatiegesprekken indien gewenst

Fase 2: aanwerving en begeleiding stagiair

• Ondersteuning bij het afbakenen van de opdracht voor de onderwijsinstelling
• Ondersteuning bij opstellen stagecontract
• Interculturele training voor stagiair
• Operationele kennis, diensten en netwerk van NKVK-Beluned, omvat in het lidmaatschap, worden ter beschikking gesteld van stagiair om de opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
• Indien gewenst 2 à 3 opvolggesprekken (dagdagelijkse begeleiding gebeurt binnen stagebedrijf)
• Evaluatie van de stage

Kostprijs?

Fase 1: sollicitatieprocedure

U bent of wordt lid - € 495,- (excl btw) voor het business membership bij NKVK-Beluned
(Dient betaald te zijn bij aanvang traject)

Fase 2: aanwerving en begeleiding

€ 495,- (excl. btw), te betalen bij aanwerving van de stagiair. Indien om een of andere reden NKVK-Beluned er niet in slaagt een geschikte stagiair te vinden, kan het traject hier worden stopgezet en vervalt deze betalingsschijf.

Vergoeding stagiair

U bent niet verplicht vergoedingen te voorzien voor de stagiair. Uit ervaring weten wij echter dat dit de kans op een goede kandidaat gevoelig doet toenemen. Als richtlijn geven wij u een bedrag mee van minimaal € 300 per maand.

Voorwaarden?

Het ontvangende bedrijf moet in principe minimaal 10 medewerkers tellen. Hiervan kan enkel worden afgeweken in overleg met de onderwijsinstelling.

Het stagebedrijf moet voor de stagiair een begeleider aanduiden. Deze begeleider moet minimaal van hogeschoolniveau zijn.

Interesse?

Neem contact met ons op via tom.vansteenkiste@nkvk.be of +32 2 209 04 77

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be