België


Historische verdeling

België werd in 1830 onafhankelijk. Tussen 1970 en 1993 evolueerde het land tot een efficiënte federale structuur. Dit gebeurde via vijf staatshervormingen (in 1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001). Daarom zegt het eerste artikel van de Belgische grondwet vandaag: "België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten".


Gewesten versus gemeenschappen

De bevoegdheden van de gewesten versus de gemeenschappen verlopen langs twee lijnen. De eerste lijn – de gemeenschappen - heeft te maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat.  België ligt op de breuklijn van de Germaanse en de Latijnse culturen. Dit verklaart waarom het land drie officiële talen telt: het Nederlands, het Frans en het Duits. Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Deze gemeenschappen stemmen dus overeen met de bevolkingsgroepen. De tweede lijn van de staatshervorming werd historisch geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Ze zijn tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse "Länder". Het land is verder nog verdeeld in 10 provincies en 589 gemeenten.

                                                  

 


Internationale organisaties

België is een draaischijf van internationale contacten. Meer dan duizend internationale publieke en private organisaties hebben er hun hoofdzetel of een vast secretariaat. Naast de instellingen van de Europese Unie, het hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO) en het Secretariaat van de Benelux is ook de Generale Staf van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa (SHAPE) aanwezig op Belgisch grondgebied. De Belgische staat dankt zijn welvaart grotendeels aan de buitenlandse handel (voornamelijk met andere Europese lidstaten) en heeft uiteraard altijd actief deelgenomen aan allerlei vormen van internationale samenwerking. Als lid van de Benelux speelde het een voortrekkersrol in het proces van de Europese eenmaking.


Sociaal-Economisch beeld van België

Toch houdt de federale staat belangrijke bevoegdheden, onder meer op het vlak van buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid, belangrijke delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken. De gemeenschappen en de gewesten zijn echter ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen. 

Download hier het sociaal-economisch beeld van België.


Fiscaal - Juridisch

Voor fiscaal - juridische informatie klik hier


Belangrijkste sectoren in België

Voor meer informatie omtrent de belangrijkste sectoren in België klik hier

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be