Sectoren in België


In België is men vooral actief binnen de volgende sectoren:

  • De chemische sector
  • Interior design
  • Medische hulpmiddelen
  • Duurzame energie
  • De logistieke sector
  • Bouwsector

De chemische sector

De sector van de chemie en van life sciences is een zeer heterogene sector met vele facetten. In België groepeert hij talrijke activiteiten zoals organische en anorganische basischemie, farmaceutische producten, biotechnologie, producten voor de landbouw, verven, vernissen, lijmen, cosmetica, detergenten, kunststof- en rubberverwerking en andere chemische producten (bv. voor de fotografie). Sinds het begin van de 18de eeuw is België een thuishaven van de chemische industrie, onder meer dankzij belangrijke innovaties en door de pioniersrol van ondernemers zoals Ernest Solvay, Lieven Gevaert, Léo Hendrik Baekeland en Albert Meurice. De ontwikkeling van de farmaceutische industrie is toonaangevend bepaald door Paul Janssen en Christian de Duve.

De sector van de chemie en van life sciences is zeer exportgericht. De uitvoer bedroeg 99,2 miljard € in 2007 (inclusief doorvoer). De buitenlandse handel in chemische producten, farmaceutische producten, producten van kunststof- en rubberproducten leverde in 2007 een positieve handelsbalans op van meer dan 18 miljard €, wat positief bijdraagt tot de groei van de Belgische economie.


Interior design

 De verkoop van meubels per capita is in België hoog in vergelijking met de omringende landen. Er zijn meer dan duizend verkooppunten voor meubels in België. Veel meubelzaken zijn voortgekomen uit familiebedrijven. Het merendeel van de meubelwinkels (75 procent) bevindt zich in Vlaanderen en Brussel en 25 procent heeft een vestiging in Wallonië. Inkooporganisaties zijn onder meer Group Vanneste, Regent Meubel en Europa Meubel (Quorum Interieurs).

Kleinere meubelzaken verdwijnen langzamerhand omdat ze niet meer rendabel zijn; de consument koopt steeds meer bij de grotere handelszaken zoals Verberckmoes, Meubelen Gaverzicht, Vastiau Godeau, Top Interieur, Heylen en Ikea. De afgelopen jaren zijn de prijzen voor meubels nauwelijks gestegen.


Medische hulpmiddelen

De behoefte aan medische zorg in België zal de komende jaren stijgen door de vergrijzing. Hoewel ziekenhuizen meer investeren is er nog altijd sprake van verouderde apparatuur en faciliteiten in België. België investeert vooral in ICT-toepassingen waardoor de informatiseringsgraad relatief hoog is. Vanuit België wordt samenwerking gezocht met Nederland. Dit impliceert dat er belangstelling is voor Nederlandse producten en faciliteiten.


Duurzame energie

Energiebeleid is in België een bevoegdheid die verdeeld is tussen de federale overheid en de gewesten. De federale overheid is verantwoordelijk voor de nationale infrastructuur, elektriciteitscentrales, transport (hoogspanning of transmissie) van elektriciteit, gasvervoer en gasinvoer, de nucleaire cyclus, territoriale wateren (offshorewindenergie is een federale bevoegdheid) en tarieven. De gewesten zijn verantwoordelijk voor lokaal transport en distributie van elektriciteit, distributie van aardgas, rationeel gebruik van energie en duurzame energie. Zonne-energie is dus een gewestelijke bevoegdheid (evenals onshorewindenergie).


De logistieke sector

Als buurlanden hebben Nederland en België diverse vervoersverbindingen via water zoals de Noordzee, de Schelde, de Maas, het Schelde-Rijn-kanaal tussen Antwerpen en Rotterdam, het kanaal Gent-Terneuzen en de Zuid-Willemsvaart. Nederland en België zijn via (Short) Sea Shipping verbindingen tussen de zeehavens van beide landen en via binnenvaartverbindingen met elkaar verbonden. De wisselwerking tussen Nederland en België op het vlak van vervoer en logistiek is daarom ook intens en vanzelfsprekend. Als een van de belangrijkste binnenhavens van Europa speelt Luik hier een uiterst belangrijke rol.


Bouwsector

 Als bouwbedrijf aan de slag in België

Heel wat bouwactiviteiten mag U als zelfstandig aannemer slechts uitoefenen indien U hiervoor over de nodige ondernemersvaardigheden beschikt die worden opgelegd door de vestigingswet. Dit betekent dat U over een minimale beroepsbekwaamheid moet beschikken. Het ondernemingsloket controleert of U aan de voorwaarden voldoet. 

De reglementering is van toepassing op KMO-ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen en waarvan minder dan 25% van de aandelen in handen is van 1 of meerdere grote ondernemingen (niet-KMO). Bovendien moet de jaaromzet van de onderneming kleiner zijn dan 7 miljoen € of moet het jaarlijks balanstotaal kleiner zijn dan 5 miljoen €.

Graag verwijzen wij u naar ons juridisch rapport: Uitvoeren van werken in België 2010.

 Het bedrijfsbeheer

Iedere KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit wenst uit te oefenen waarvoor een inschrijving als handels- of ambachtsonderneming is vereist in de KBO (link naar “Inschrijving bij de het ondernemingsloket”) moet het bewijs leveren van een voldoende basiskennis van het bedrijfsbeheer.
De verplichting geldt met andere woorden ook voor iedere aannemer die een zaak of bedrijf opstart, hetzij als natuurlijk persoon hetzij als vennootschap. Het is van geen belang of men die activiteit in hoofd- of bijberoep wil uitoefenen.


 Voor meer informatie kunt u hier altijd contact met ons opnemen.

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be