BDO


Onze België-Nederland Desk heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de begeleiding van enerzijds Nederlandse ondernemingen en natuurlijke personen die actief (willen) zijn in België, en van anderzijds Belgische ondernemingen en natuurlijke personen die werkzaamheden (willen) ontplooien in Nederland.

Reeds meer dan 20 jaar geleden werd een grensoverschrijdende adviesgroep opgericht tussen BDO België en BDO Nederland waarbij alle opportuniteiten en nieuwe ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.

Dienstverlening BDO:


Fiscale, juridische en boekhoudkundige begeleiding in beide landen

• Bijstand bij keuze tussen vennootschap (dochteronderneming) of branch (vaste inrichting)
• Vervullen van alle opstartformaliteiten
• Opmaak en optimalisatie van BTW-aangiftes, jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelastingen
• Aansprakelijk vertegenwoordiger inzake BTW, terugvraag buitenlandse BTW
• Begeleiding bij overnames van Belgische bedrijven (boekenonderzoeken, overnamecontracten, structureringen)
• Opmaak en advisering inzake handelscontracten (huur, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten,…)


Begeleiding inzake personeelszaken

• Juridische bijstand bij aanwerving van werknemers en optimalisatie van de verschillen tussen beide landen
• Opmaak arbeidscontracten met optimalisatie Belgisch of Nederlands arbeidsrecht
• Coördinatie van alle periodieke payroll formaliteiten
• Opmaak van salary splits en aanvraag expat-statuut 
• Optimalisatie sociale zekerheidspositie (detachering, multiple tewerkstelling volgens EU-verordeningen)


Advisering voor Nederlandse emigranten naar België (“Nederbelgen”)

• Begeleiding bij alle aspecten zoals aankoop onroerend goed, zetelverplaatsing van vennootschappen,    
  pensioenoptimalisatie, successieplanning, opmaak van alle aangiftes
• Advisering en administratie inzake holdings,managementvennootschappen en patrimoniumvennootschappen.


Successie- en vermogensoverdracht-advisering voor Nederbelgen

• Analyse en optimalisatie van Nederlandse huwelijkse voorwaarden met het Belgisch huwelijksvermogensrecht
  (verrekenbedingen, keuzebedingen, optimalisatie gezinswoning), advisering inzake erfrecht en
  successieplanning
• Advisering inzake schenkingsmodaliteiten (vruchtgebruik, recht van terugkeer,…)
• Begeleiding bij uitvoering van bank- of handgiften, schenkingen voor Belgische of Nederlandse notaris
• Internationaal gebruik van de Belgische regelingen voor vermindering en vrijstelling van schenkings- en
  successierechten van familiale ondernemingen
• Begeleiding bij oprichting van geschikte controlestructuren (stichtingen, maatschappen, holdings)
• Planning van kunstcollecties


Fiscale optimalisatie van Belgische medici die actief zijn in Nederland

• Oprichting vennootschap voor artsen en begeleiding bij maatschapscontracten
• Optimalisatie pensioenplannen
• Optimalisatie aftrekposten (vb rente-aftrek van Belgische hypotheek In Nederland)


Contact

Dirk Van wal (Partner BDO Belastingconsulenten)
T: + 32 3 230 58 40
E: dirk.vanwal@bdo.be

 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be