Adressenbestand


Sinds kort biedt de NKVK aan haar leden een nieuwe dienst aan. Leden kunnen jaarlijks kosteloos tot 12.000 adressen opvragen uit onze uitgebreide database waar de gegevens van in totaal meer dan 1 miljoen bedrijven en organisaties in België zijn opgenomen. De volgende gegevens worden vermeld: naam en adres van de onderneming, rechtsvorm, ondernemingsnummer, oprichtingsdatum, taalcode, NACE-BEL-activiteitscodes en indien gekend telefoon, fax, algemeen e-mailadres, website, bedrijfsleiding, personeelssterkte alsook enkele financiële basisgegevens zoals de omzet.

Om aan uw vraag te kunnen voldoen, werken wij op basis van selectiecriteria. U kan adressenbestanden selecteren en bekomen op basis van o.a. de NACE-BEL-activiteitscodes, juridische vorm, geografische ligging, taalcode, oprichtingsdatum, aantal werknemers en omzet. Op basis van deze codenummers  kunt u uw doelgroep(en) bepalen. Hieronder vindt u meer uitleg over deze codes.

 

Uitleg van de werking van de NACE-BEL-codes

Het acroniem NACE, dat uitgewerkt is door de Europese Unie, duidt de verschillende classificaties aan van economische activiteiten. Elke economische activiteit beschikt over een eigen NACE-code.

Opgelet: als de NACE-code alle onderdelen groepeert die eenzelfde type van economische activiteit vertegenwoordigen, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de juridische vorm. Onder eenzelfde NACE-code kunnen dus zowel ondernemingen, individuele ondernemers, publieke instellingen, buitenlandse ondernemingen enzovoort gevonden worden.

Hieronder vindt u hoe de verschillende activiteitensectors gegroepeerd zijn:

Activiteitensector

NACE-BEL Code

Landbouw, bosbouw en visserij

01 – 03

Winning van delfstoffen

05 – 09

Industrie

10 – 33

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

35

Distributie van water, afval-en afvalwaterbeheer en sanering

36 – 39

Bouwnijverheid

41 – 43

Groot- en detailhandel: reparatie van auto’s en motorfietsen

45 – 47

Vervoer en opslag

49 - 53

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

55 - 56

Informatie en communicatie

58 - 63

Financiële activiteiten en verzekeringen

64 – 66

Exploitatie van en handel in onroerend goed

68

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

69 - 75

Administratieve en ondersteunende diensten

77 - 82

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

84

Onderwijs

85

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

86 - 88

Kunst, amusement en recreatie

90 – 93

Overige diensten

94 - 96

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

97 -98

Extraterritoriale organisaties en lichamen

99

 


Indien u snel en efficiënt zaken wil doen in de Benelux is het aangaan van een lidmaatschap bij de NKVK een waardevolle tool. Als lid geniet u naast het gratis opvragen van 12.000 adressen per jaar ook van vele andere voordelen en diverse kortingen op onze uitgebreide dienstverlening. De kostprijs voor een Business Membership bedraagt slechts 495,- € op jaarbasis. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot het aanmelden als lid zie http://www.nkvk.be/nl/lidmaatschap-voordelen/

Contactpersoon: 
Michel Delwiche
Telnr: 0032 (0)2 209 04 70
E-mail: michel.delwiche@nkvk.be

 

 

 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be