Acerta


Historiek

Acerta is op 1 januari 2001 ontstaan uit een fusie van de dienstengroepen Boerenbond (BB) en het Verbond van Christelijke werkgevers en Kaderleden (VKW). In hetzelfde jaar werd AliA Secrétariat Social in Wallonië opgericht. AliA werd de Waalse partner van Acerta. Sinds 1 januari 2008 werken Acerta en AliA samen als een geïntegreerde groep onder één naam, Acerta.


De Acerta Groep

Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces met Acerta Ondernemingsloket, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat, Acerta Public, Acerta Kinderbijslagfonds en Acerta Consult. De groep is met Acerta Consult en Kern Selection ook een actieve speler op de markt van werving & selectie en het beheer en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Acerta telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2011 een omzet van ruim 154 miljoen euro.


Missie

  • Acerta wil de beste HR-partner zijn van alle in België opererende bedrijven en organisaties, zowel in de private- als de overheidssector.
  • Acerta wil ook de beste partner zijn van zelfstandigen, starters en hun directe raadgevers.
  • Acerta munt daarbij uit door een praktische en pragmatische aanpak.

Visie en strategie

  • Acerta is een geïntegreerde HR diensten groep die menselijk kapitaal optimaal valoriseert voor zijn klanten.
  • Wij streven naar marktleiderschap
  • België is onze markt
  • Opererend als één groep
  • Wij gaan voor operational excellence
  • Wij gaan klantgericht naar specifieke segmenten zoals de overheid, de social profit en port & logistics

Contact 

Steven Van Cauteren
Channel Manager

M: steven.van.cauteren@acerta.be

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK)
Louizalaan 500
B- 1050 Brussel
T: +32 2 219 11 74
E: info@nkvk.be

Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (BELUNED)
Archimedesstraat 12
NL-3316 AB Dordrecht
T: +31 78 635 19 90
F: +31 78 635 29 23
E: info@nkvk.be